Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De Sudskoalle voor de oorlog. In het huis achter het met riet bedekte hokje woonde Willem Ruisch. Geheel rechts was de vroegere winkel van Gerrit en Koba, ze verkochten er snoepgoed. "AIde Koba" hield op een zwart bord haar berekeningen, niet in cijfers maar in tekens! 1 '" een cent, 0 '" een stuiver en x '" een dubbeltje.

16. De Lytse Loane voor 1930. Van links naar reehts: de woning van Jelle Wiersma, melkboer, dan die van Klaas Jepma, kleermaker, en dan volgt de woning van "Marne Betsje" (Marne Banga en Betsje Wouda). Geheel reehts op de foto zien we de woning van Jitse Tuma en het hills met de blinden werd bewoond door Trijntje de Groot, die wat kruidenierswaren en snoepgoed verkoeht.

17. De Hege Loane rond 1900. De woning geheellinks werd bewoond door Sjoek van der Mossel. Het huis waar het wasgoed in de tuin hangt is de slagerij van Sjoerd Zeilmaker, het uithangbord is te zien. Rechts op de foto is de woning van Jacob Haisma, wiens zoon Nicolaas later naar de Oost emigreerde. Hij werd een bekend Fries schrijver.

18. Een fraaijachttaferee1 uit 1895. Van links naar rechts: Melis J. Alberda, boer op Klein Medhuizen onder Ee, kleine Renze Dijkstra, was .Jytsfeint" bij Alberda, J. Bottema, zoon van een wagenmaker uit Engwierum, en Hille J. Botma, boer op "De Tor" onder Engwierum. De laatste schoot met zelf gefabriceerde patronen. Fotograaf: E. Beitschat, Kollum.

19. Boerderij "De Vlugt" rond 1934. Deze boerderij stond niet ver van de Zuider Ee, behorend tot het buurtsehap Groot Medhuizen onder Ee. De naam van de boerderij is ontleend aan de terp waarop deze is gebouwd. In tijden van hoog water was het een toevluehtsoord. Jarenlang woonden hier de Jepma's. In de jaren dertig woonde hier Pieter Feenstra. Op de foto zien we links Willemke Feenstra-Tania en reehts Boukje de Jong-van der Galien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek