Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Op deze foto van omstreeks 1925 zien we rechts de weg naar Tibben, geheellinks de hervormde school en rechts tegen de school aangebouwd het turfhok, dat ook weI eens voor andere doeleinden werd gebruikt! Meester Wiekstra is jarenlang hoofd van de school geweest.

21. De garage van Pieter Lubberts Visser in 1935. Van links naar rechts: T. Visser-Malda, Pieter Lubberts Visser, Baukje Visser-van Houten, Feikje van der Berg-Visser en Jacob van der Berg. De auto is een Chevrolet uit 1929.

22. Het fanfarekorps Melodia Oranje in 1919 voor het wagenhok van de boerderij van Douwe Eelkes Meindersma, aan de Strjitwei. Van links naar rechts, staand: Jacob Jepma, Jan Miedema, Dirk de Vries, Geert van der Velde, Hielke Ruisch, Gosse Visser, Wiebe Jepma, Jan Grijpstra, Jacob Hoekstra, Jilt Braaksma, Einte Wyba1da, Lieuwe Kloostra, Douwe Tuma, Sjoerd Barwegen, dirigent Johannes Boosman en Marcus Visser. Zittend:

Sietse Sijtsma, Andries Jepma, Wiebren Tuma, Jelle de Boer, Dirk Tuma, Cornelis Hoekstra en Jan Jepma.

23. De jongelingsvereeniging, op 5 mei 1933 gefotografeerd voor de gereformeerde kerk. Bovenste rij, van links naar reehts: Hielke Visser, Gerben Haverkamp, Petrus Bakker, Bokke Westra, Atze de Boer, Jantje de Vries, Broer Plantinga, Marten de Vries, Roel Haverkamp, Wieger Wouda, Johannes Wouda, Cornelis Hoekstra, Willem Bandsma, Jan Grijpstra, Gosse Veendorp, Wiebe van der Kooi, Heert de Vries en Andries Westra. Tweede rij: Wietse Wouda, Folkert Pafforaad, Jelle de Jong, Harm de Vries, Thomas Mossel, Anne Veendorp, Romke Meinsma, Folkert Plantinga, Gerrit van der Kooi en Oeds de Vries. Derde rij: Geert Kerkstra, Jan Terpstra, Willem Faber, dominee Ulbe Faber, Frans Vlasman, Albert Zweep, Johannes Wouda, Klaas SteIlema en Willem Hoekstra. Voorste rij: Pieter Lubberts Visser, Jan Gerbens Wouda, Jurjen Westra en Wietse Dijkstra, "smidsfeint" .

??

-,

24. Strjitwei in het begin van de jaren dertig. Het huis met de uitbouw is "De Pilaars", de herb erg van Sake Dijkstra, In de tijd van de foto dreef Sake Siemons Banga hier een koffiehuis. Met het gezicht op de ingang gericht, was links de gelagkamer en rechts het woongedeelte. Eens werd hier een verkoping gehouden waarbij twee mannen op de vuist gingen. De een nam de ander onder de arm en schoof vervolgens zijn tegenstander onder een hoge kast.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek