Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De Strjitwei vanuit een ander gezichtspunt. Rechts zien we de gereformeerde school met de woning van hoofdonderwijzer Haverkamp en er schuin tegenover de voormalige boerderij van Auwert Hofman. De weg links op de foto is de Stienfeksterwei. De foto dateert van omstreeks 1930.

26. Een mooi kiekje uit 1932. We zien Feike Westra, petroleumboer aan de Greate Loane, rustig poserend voor de dorpsfotograaf. In 1949 is hier eens een dame pardoes in de vaart gelopen. Later werd haar gouden oorijzer bij toeval opgevist! Op de achtergrond zien we de boerderij van Pieter Douma, zoon van Douwe Japiks Douma.

27. Foto van de Greate Loane uit of voor 1907. Uiterst reehts de timmerzaak van Hendrik Zijlstra. Met het gezieht naar de boerderij gekeerd, was links de timmerwinkel en reehts het woongedeelte. Personen op de foto: het grootste meisje in het midden is Nienke Zijlstra, links van haar zuster Janke en tweede van links is Griet Hoekstra. De man met de handen over elkaar is Jan van Houten en naast hem staat Pieter Eelses Visser. Op de aehtergrond zien we Afke Meindersma.

28. Koninginnefeest, 31 augustus 1933. Person en van links naar rechts: Ate Diikstra, Wietse Beidelei, scheerbaas in het "Heege Hus", en Kees Koree. De man op het paard is Frans de Jong; deze woonde op een boerderij onder Tibben, nu van T. Hoekstra. De man naast de auto is Johannes Visser, molenaar. Op de achtergrond zien we weer de boerderij van Douma.

29. Schoolfoto van de Staatsschool in 1905. Bovenste rij, van links naar rechts: Andries de Haan, Ietje Zeilmaker, Janke de Groot, Stien Veenstra, Freerkje van der Zon, Froukje Idsardi, Geeske Idsardi en Jannie Zeilmaker. Tweede rij: Jacob Mosselman, Sape Triemstra, Siemen Banga, Tjalling Lycklema, Eelke Meindersma, Durk Humalda en Sietske Bierma. Derde rij: Durkje de Haan, Japke Triemstra, Emma Idsardi, Trijntje van der Zon, Gepke Douma, meester Schrader, voor meester Geeske Douma, Detje Douma, Franske van der Zon, Jantje Veenstra en Jantje Bierma. Vierde rij: Gerrit Idsardi, Gaatse Mossel, Abe Meindersma en Martinus Banga. Voorste rij: Janke Zeilmaker, Martha Douma, Gepke Hellinga, Homme Huitema, Sierck Huitema, Jarich Vlasma en Douwe Douma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek