Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Onafhankelijkheidsfeest 1913 aan de Greate Loane. Op de aehtergrond de kerk, links de Staatssehool. Bij de aehterste brik staat met hoge hoed Ate Dijkstra, vierde van reehts is Abe Mosse1 (met ringbaardje). Vijfde van reehts aehter het wie1 is Harke van der Velde. In de voorste brik, uiterst reehts, zien we Jantie Veenstra. De man met de pet is Sjoerd Zeilmaker, slager aan de Hege Loane.

31. De Efterwei rond 1900. Links is Mark Postma, hij draagt hier het fluwe1en pak. Eenmaal per week ging hij te voet naar Oostrum om daar mosterd, thee, koffie en dergelijke aan de man te brengen. Eens werd de man het slachtoffer van kattekwaad. Anne en Jan Castelein had den stiekem een oude trekbel in de mars gedaan. De verwachting van de jongens kwam uit, er ontstond een leven als een oordeel! Korte tijd later kwam Postma er achter wie hem dat geflikt had en bracht de bel terug met de woorden:

"Hjir ha jim de bel wer! "

32. Het Steenvak of Stienfek na 1928. We zien veel bedrijvigheid, op de voorgrond enkele pramen. In het midden vooraan Sikke Werkhoven, op de fabriek werkzaam als kaasmaker. Rechts, de man met het snorretje, is Sije de Vries.

33. C1eyn Huma1da-sathe, voor 1910. De boerderij werd vlak na 1800 gebouwd en rond 1900 bewoond door Feye Bierma. Tot v1ak voor 1700 stond in de nabijheid van deze p1aats de Huma1da-stins, eens bewoond door Hessel Humalda. Hier yond in 1488 het treffen plaats tussen de Schieringers en Vetkopers, waarbij zelfs een dode vie1 te betreuren.

34. Een idyllisch plaatie uit 1936 toen de Strjitwei nog werd beheerst door rust en sti1te. De wegverbreding van 1947 zorgde er he1aas voor dat de pilaren van de herberg verdwenen. Restauratie zou hier dus goed op haar plaats zijn! De eerste vier woningen van links naar rechts: Sake Cuperus, Jacob Cuperus, de slagerij van T. de Bakker, en de bakkerij van Pier de Graaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek