Eede in oude ansichten

Eede in oude ansichten

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4128-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. In de eerste oorlogsjaren was Eede een gehavend dorp. De lading die door de Walen voor het opblazen van de kerktoren was gebruikt, was veel te zwaar geweest. Niet alleen de toren, maar de hele kerk was vernield. In de omgeving was een vreselijke ravage aangericht. De pastorie was van haar dak beroofd, het schoollokaal voor de eerste en tweede klas was ingestort, de Mariazaal, het zusterklooster en de bewaarschool, die alle in de nabijheid van de kerk stonden, waren zwaar gehavend. Verder werden 68 woningen en 22 boerderijen beschadigd. De schade aan deze gebouwen bedroeg f 54.409,-, de schade aan de kerk f 51.209,- en dieaan de pastorie f 10.000,-, dit alles in vooroorlogse guldens. Hier een dorpsbeeld met de verwoeste kerk en daarvoor een deel van de Mariazaal (die na herstel als kerk werd gebruikt) en de schuren van Hector de Taeye. Op de voorgrond het erf en de was die te drogen hangt van Camiel Verstringe-de Ridder.

6. Pastoor Cornelis Smoor (1939-1948) wist reeds spoedig gedaan te krijgen dat de kerk, ondanks de oorlogstoestand en de materiaalschaarste, werd herbouwd. Of dit nu wei raadzaam was gedurende de oorlog werd betwijfeld. In ieder geval: de derde kerk van Eede kwam klaar in 1943. Voor zover bekend werd van deze kerk, toen ze was voltooid, geen foto gemaakt. Het was namelijk tijdens de oorlog verboden te fotograferen. Clandestien kon ik echter, toen het hoogste punt was bereikt en de vlag in top ging, van voor het vroegere gemeentehuis deze opname maken van de Dorpsstraat met de kerk. Rechts ziet u cafe "De Zwaan" van Julien Nunnink en Emelie Cockheyt dat naast het gemeentehuis stond, dan cafe "Cambrinus" van Medard van Rie en daarnaast de smidse en woning van Constant Dhondt. Links ziet u de woning van CarnieI Verstringe en daarnaast het schakelstation van de n.v. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij en de staI en woning van Florent Dhaenens.

7. Dit bleef er over van kerk en pastorie nadat de oorlogsstorm in 1944 over Eede was getrokken. De eerste granaten die door het bevrijdingsleger op 12 september op Nederlandse bodem werden afgevuurd, waren gericht op de kerktoren van Eede. Deze kreeg toen verscheidene treffers en de draden van de bovengrondse elektriciteitsleiding lagen op straat. Toen deze eerste beschieting ophield liep de bevolking uit om te kijken wat er was gebeurd, zich van geen gevaar bewust. Het mag een wonder heten dat er toen niet verder werd geschoten en dat er geen slachtoffers vielen. Het Canadese leger werd door de Duitsers opgehouden voor de beide Belgische kanalen, het Leopoldkanaal en de Schipdonksevaart, ongeveer een kilometer ten zuiden van het dorp. De eerste beschieting yond plaats vanuit het zuidwesten vanaf Leestjesbrugge, ongeveer drie kilometer verwijderd. De granaten bleven neerkomen tot 18 oktober, to en de Canadezen het dorp konden bezetten.

8. Het gemeentehuis van Eede in 1909. De vlag hangt uit ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. Voor de in gang ziet men Camiel van Vooren (1868-1959), die gerneentesecretaris was van 1905 tot 1940 en gemeenteveldwachter Emiel Steyaert (1833-1920). Het linker raam is een van de ramen van de raadzaal, die tevens secretarie en burgerneesterskamer was. Door de hoofddeur kwam men in een portaal vanwaaruit men in de raadzaal kon komen, maar ook in het "kot", de gevangeniscel. De rcchterdeur gaf toegang tot een bergruimte waarin zich ook de brandspuit bevond. Deze ruimte diende van 1824 tot 1874 als schoollokaal. De boom op. de voorgrond is de Wilhelminaboom, die in 1898 officieel werd geplant ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. Gemeentehuis en Wilhelminaboom werden in 1944 door oorlogsgeweld vernield.

Gerneentehuis,

9. Dit is vermoedelijk de oudste schoolfoto van Eede, daterend van rond 1890. Hoofd der school was to en Christianus Constantius Nagel, geboortig van Best in Noord-Brabant. Hij was benoemd in 1880 op een jaarwedde van f 800,~, nadat voor de derde maal een oproep was geplaatst. Hij is hoofd der school gebleven tot 1921, toen de openbare school na het inwerkingtreden van de Lager-Onderwijswet 1920 overging in een katholieke school. Aanvankelijk was hij de enige onderwijzer. Met ingang van 1 januari 1881 werd Leonie van Vooren tot. onderwijzeres in nuttige handwerken benoemd op een jaarwedde van f 100,-. In 1887 werd zij onderwijzeres op een jaarwedde van f 400,~ en zij bleef dit tot 1897. De lestijden van meester Nagel waren van 7.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op deze foto ziet u Constant Nagel (1856-1932) en Leonie van Vooren (1861-1939) met een groep leerlingen voor het schoolgebouw aan de Brieversweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek