Eede in oude ansichten

Eede in oude ansichten

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4128-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. In Eede met zijn zandgrond waren veellandbouwbedrijfjes die sleehts een karig bestaan opleverden. Men probeerde daarom wat bij te verdienen. Een middel daartoe was de vlasbewerking. Het op de kleigronden geteelde vIas werd dan verwerkt tot vlaslint, dat naar de fabrieken ging, waar men er dan linnen stoffen van maakte. Eerst werd het vIas geboot (van het zaad ontdaan), dan geroot (de stengel door een rottingsproees bewerkt) en ten slotte gezwingeld (van de bewerkte bast ontdaan). Hier ziet u enkele mensen die bij de vlasbewerking waren betrokken op het bedrijf van Eduard van den Bossehe in de Valeiskreek. Van links naar reehts: Katrien Neulen, de Duitse eehtgenote van Van den Bossehe, Emiel Buzeijn, Eduard van den Bossehe, Desire Bonamie, August van Parijs en Philemon de Maessehalek. De foto is genomen in 1916 en op het bord staat: "Hier temt men leewen en beeren".

Eecc (2.) Grenszicht.

16. Laten we nu beginnen met een toeht door Eede vanaf De Scheiding naar De Bareere. We zijn hier aan de Nederlands-Belgisehe grens, bij de grenspaal aan De Scheiding. Deze foto werd genomen rond 1910 in zuidelijke richting. Vijf jaar later zou op de plaats waar hier de mensen staan, door de Duitsers van 008t naar west een dubbele afrastering worden gemaakt die onder stroom werd gezet, de beruchte elektrische draad. De huizen rechts staan op Belgisch gebied en wei op het grondgebied van de gemeente Middelburg in V1aanderen. Links van de keiweg ligt het grondgebied van de gemeente Maldegem, op de voorgrond dat van de Nederlandse gemeente Eede. Geheel rechts op de foto staat de gemeentesecretaris van Eede, Camiel van Vooren, in het midden, op de keiweg en met stok, veldwachter Emiel Steyaert. De man met de bolhoed op (links) is Rene Dhondt, een geboren Eedenaar die een functie had in Den Haag en die geregeld zijn vakantie in Eede kwam doorbrengen.

Eede (2.) Grens,

17. Zo zag De Seheiding er uit rand 1910. De foto is genomen op ongeveer dezelfde plaats als de vorige Ioto, maar dan naar de andere kant gezien, dus in noordelijke riehting. Deze foto is dus genomen van Belgiseh gebied in de riehting van het dorp. Reehts ziet men weer de grenspaal met veldwaehter Emiel Steyaert en gemeenteseeretaris Camiel van Vooren. Aehter hen staat Peet de Vreeze met een kind op de arm. De man met de fiets (links) is de veldwaehter van Middelburg in Vlaanderen. Het huis reehts is het woonhuis met winkel en bakkerij van Jan van den Eeekhout. Al de huizen op deze foto zijn verdwenen. Voor zover ze nog niet door nieuwe waren vervangen, lie ten de Duitsers ze in september-oktober 1944 in de lueh t vliegen om sehootsveld te krijgen tegen het oprukkende Canadese leger.

Eece (2.) Dorpsstraat.

18. We vervolgcn onze weg door de Dorpsstraat in de riehting van de kerk. De molen Jinks, gebouwd in 1812 op de plaats waar voordien ook al een molen stond, was tot 1848 eigendom van de familie De Roo, daarna van de familie De Vos tot 1917. In 1925 werd hij door de laatste eigenaar, Theophiel Herman, wegens bouwvalligheid gesloopt. De kerk rechts is nog de oude kerk die op 10 mei 1912 afbrandde. De brandweer van het drie kilometer verder gelegen Aardenburg kwam te hulp, doch toen de brandspuit met de manschappen op een wagen getrokken door twee paarden arriveerde, was er niet veel meer te blussen. De brandweerlieden maakten van de nood een deugd en gingen zich in het cafe van Willem van Rie, daar vlakbij, amuseren met bollen en drinken. Pastoor Kerckaert en zijn kerkbestuur, bekomen van de schrik, gingen op de pastorie een borreltje drinken. Burgemeester Reepmaker van Belle was als hoofd van de Aardenburgse brandweerook naar Eede gekomen, doch werd niet op de pastorie genodigd. Hierover was hij zeer verbolgen.

19. Vijfentwintig jaar later zag de Dorpsstraat met de dominerende katholieke kerk (1913ยท1940) er zo uit. De elektriciteitsleidingen waren toen nog bovengronds. Dit is te zien aan de houten palen langs de straat. Waar de keibestrating ligt stroomde vroeger het riviertje de Eede. Daarlangs lag aan beide kanten een zandweg (eerdeslag genoemd). Voor de kerk was er toen een houten bruggetje over de Eede. De man rechts op de foto is Bernard de Kock, die zijn akker bewerkte met een koe als trekdier. Deze koe trok ook zijn kar voort, al ging dat wel wat langzaam. Hij woonde in het huis rechts. De woning daarachter is van Camiel Frans. Bij hem woonde zijn moeder in, Clemence de Wilde, de baker van Eede. Het hoge huis daarachter is de pastorie. Links zien we de woning van Clement Rammelaere en Marie van Ric en daarachter het winkeltjc van Ko van den Broecke en Louise Dhondt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek