Eede in oude ansichten

Eede in oude ansichten

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4128-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Eede (Zeeland) Dorpstraat

20. Hier zijn we aangekomen in de wijk De Zwaan en we kijken in zuidelijke richting, dus in de richting van de grens. Deze foto is genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), want toen hing de Nederlandse vlag soms aan de toren om aan te tonen dat Eede neutraal gebied was. De grens met Belgic, dat toen door de Duitsers was bezet, was namelijk vlakbij. Rechts zien we nog een stukje van cafe "Cambrinus" van Medard van Rie, daarnaast de smederij van Constant Dhondt en verder het huis van onderwijzer Rene Steyaert, waarin later zijn broer Prudent Steyaert zich als kleermaker vestigde. Links staat het huis met stalling van Florent Staelens en daarachter de herberg "In de Oude Kroon" van Hector de Taeye. De postbode op de voorgrond is Linus Verstraete. De mannen op de fiets zijn drie led en van de veloclub. In die tijd was de fiets nog in opkomst en trokken de mannen er groepsgewijze op uit om fietstochtjes te maken. De foto moet op een zondag of een feestdag zijn genomen, want de mensen hebben hun zondagse kleren aan.

21. Nadat we de Brieversweg (thans Brieversstraat) zijn ingeslagen lopen we door tot aan de Oude Eede en kijken dan terug in de richting van De Zwaan, dus in westelijke richting. Links staat de lagere school met drie lokalen en daarnaast het "schol-us", de woning van het hoofd der school. In 1933, to en deze foto werd genomen, werd dit huis bewoond door Paul Roozen. De woningen aan de rechterzijde werden to en van links naar rechts bewoond door de gezinnen van Philemon van Graefschepe, Kamiel De Baets, Constant Frans (later diens weduwe Emma Bonamie), Marcel de Smet en de weduwe Idalie Martens-Keukelinck. De jongens op de voorgrond zijn, van links naar rechts: Gerard De Cuyper (vertrokken naar Frankrijk), Hector en George Dhaenens, Herman Rammelaere, Andre de Baere, Kees Roozen en Orner Blondeel. De dames rechts zijn de gezusters Laura, Clara, Alma en Agnes Martens, staande voor de ouderlijke woning met de meisjes van De Baets. De knotwilg (tronk) rechts op de voorgrond stond langs de Oude Eede.

'Groet uit Eede (Zeeland)

22. Verder gaande langs de Brieversweg tot aan het postkantoor kijken we terug in westelijke richting. Rond 1913, toen deze foto werd genornen, werd het huis aan de rechterkant bewoond door Amelie de Bruijckere, de weduwe van August Nunnink, die schoolhoofd in Heille was geweest en die een zoon was van Herrnanus Nunnink, die van 1836 tot 1877 schoolhoofd in Eede was. Het huis daarachter werd bewoond door Achiel Coppens. Aan de linkerkant zien we de schuur in aanbouw van Emiel de Taeye en achter de bomen in de verte, gedeeltelijk weggedoken, de lagere school. In die tijd was aileen het rniddelste gedeelte van de straat met keien (de bekende kinderkopjes) geplaveid. Terwijl op deze ansieht aan de linkerzijde nog geen enkele woning staat, is hier in de loop der jaren nagenoeg alles volgebouwd.

23. Aansluitend op de vorige foto, maar dan naar de andere kant gezien,dus in oostelijke riehting, ziet u de Brieversweg, waar deze de Rijksweg kruist en waar hij, aan de overzijde van de Rijksweg, overgaat in een zandweg, die door het landbouwgebied van Den Biezen loopt. Links is het postkantoortje met het woonhuis van de postmeester en ervoor poseren onder anderen veldwaehter Emiel Steyaert en naast hem postmeester August de Bruijckere. Het huisje daaraehter op de hoek werd bewoond door Eduard de Jaeger. Aan de overzijde van de Rijksweg staat links het huis van August van Rie en rechts dat van Emiel de Busscher. Rechts, waar de bomen staan, is de tuin van de rijksontvanger naast het grenskantoor. Ook deze foto dateert van rand 1910. Hier zijn we aangekomen in de wijk De Bareere.

Eedc (2.) Rijkssteenweg.

24. Hier zijn we op De Bareere, op het kruispunt Brieversweg-Rijksweg. We kijken nu naar het zuiden, in de riehting van de Belgisehe grens. Ook deze foto dateert van rond 1910. De Rijksweg, vroeger Rijkssteenweg genoemd, die Breskens verbond met Maldegem waar hij uitkwam op de grote weg Gent-Brugge, werd al in de tijd van Napoleon (1813) bestraat. In de jaren taehtig van de vorige eeuw werd er een tramweg van Breskens naar Maldegem langs gelegd, die op 7 rnei 1887 feestelijk in gebruik werd genornen. Het huis links werd bewoond door Ernie! de Busseher. Daaraehter staat het visitatielokaal, waarin door de grensbearnten werd geeontroleerd. De tramlijn had voor het visitatielokaal een aftakking, waar de goederenwagons voor eontrole konden blijven staan. Rechts is nog een stukje te zien van het huis van Eduard de Jaeger en verder herkennen we het grenskantoor en het cafe van Petrus de Vos,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek