Eede in oude ansichten

Eede in oude ansichten

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4128-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Hier hebben we weer een foto van de Rijksweg in de wijk De Bareere, maar nu in noordelijke riehting, dus gezien in de riehting van Aardenburg. Omdat hier vroeger een slagboom de weg afsloot (een barriere), werd de wijk die rond het grenskantoor was ontstaan De Bareere genoemd. Het pand omvatte naast een kantoor ook de woning van de rijksontvanger. Rond 1910, toen deze foto werd genomen, was dit Maarten Hofstee. Hij is de linker van de drie mannen op de foto. Links staat het cafe van Petrus de Vos, Deze was van 1906 tot 1913 tevens douaneklerk. Zijn vrouw, Johanna van Rentergem, staat in de deuropening. Later woonde hier Gustaaf Blondeel. Aehter de tuin van het grenskantoor kruist de Brieversweg de Rijksweg. In het huis aan de Brieversweg woonde toen postmeester August de Bruijekere en in het hoekhuis Eduard de Jaeger. Het witte huis daaraehter behoorde bij de boerderij van August Rootsaert. We beeindigen hier onze toeht door het vroegere Eede.

26. In 1924 gingen de dames van de Eedese Mariaeongregatie naar Brugge op retraite. Tijdens de retraite, die werd gehouden in een klooster, moest men een sluier op het hoofd en een kruis op de borst dragen. Van links naar rechts ziet u, vooraan liggend: Marie de Pauw en Augusta de Cock. Op de eerste rij: Zulma Schaeken, Marie van Bellegem, Prudence van Rie (Binnenweg), Rachel Raernan, Ermendine De Love, Clara van Rie en Madeleine de Pauw. Op de tweede rij: Leonie van Bellegem, Augusta Kockuijt, Antoinette Leijten, Nelly Lampaert, Clara Blondeel, Julia Verschoote en Julia de Croock. Op de derde rij: Augusta de Baere, Camilla Cuelenaere, Alida de Taeye, Camilla Verstraete, Bertha Dhaenens en Louisa Nagel. Op de achterste rij: Justina Schaeken, Clementine de Jaeger, Emma van Bellegem en Jeannette Nagel. Let wei: dit zijn geen religieuzen, maar ongetrouwde dames uit Eede, van wie een groot deellater is getrouwd.

27. Ook de mannen gingen in die tijd van emancipatie en organisatie der katholieken op retraite. Op 28 januari 1925 vertrok een aantal jongemannen met de pastoor naar Gent in Belgic, Zo'n retraite was een bijeenkomst van een of meer dagen, tijdens welke men zich door het volgen van pre ken, lezingen, geestelijke lectuur en gebed trachtte te bezinnen op het Ieven in katholieke geest. Hier ziet u de deelnemers uit Eede met een drietal Gentse paters dat de retraite leidde. Van links naar rechts, zittend op de voorste rij: Eugene Standaert, Henricus GijseI, Alfons Heijndrikx, Johannes Vekemans (pastoor te Eede van 1920 tot 1926, daarna te Baarle-Nassau), Florent Staelens, Marcel Kockuijt, Andre de Cock, Andre de Croock en een pater. Op de achterste rij, staand: een pater, dan Prosper Kockuijt, Cyriel Co ens, Richard Willems, nog een pater, voorts Camiel van Bellegem, Heliodoor Willems, Erniel Gijsel en Rene Nobus.

28. Toen in 1921, na het in werking treden van de Lager-Ondcrwijswet 1920, de openbare lagere school werd omgezet in een katholieke school, probeerde pastoor Vekemans om ook zusters naar Eede te krijgen. Dit gelukte en in 1922 werden de zusters van Heist in Belgic bereid gevonden. Er kwamen drie zusters naar Eede. Moeder Marie, in de wereld Christine Habermann, een Duitse uit Dusseldorf, die in het bezit was van de onderwijsbevoegdheid voor Duitsland, Belgic en Nederland, werd overste. Zij gaf les aan de kinderen van de eerste en tweede klas. Zuster Martha, in de wereld Elza Verweirde, een Belgische uit Adinkerke, zorgde voor de bewaarschool en zuster Prudence, in de wereld Clara Baur uit Godersheirn, eveneens een Duitse, zorgde voor het huishouden en gafles in handwerken. De zusters van Heist zijn gebleven tot 1938. Hier ziet u, op een foto uit 1923, van links naar rechts: zuster Martha, moeder Marie, zuster Prudence en een Be1gische zuster die er maar kort verbleef, Mathilde Borgonjon uit Dudzele (1922-1923).

29. Nadat de Belgische zusters van Heist waren vertrokken, kwamen er in 1938 vijf Nederlandse zusters franciscanessen van Dongen. Ze namen eerst hun in trek in een oud huisje totdat ze in 1939 een nieuw klooster met kapel konden betrekken. Al in 1940 werd dit klooster met de schoolgebouwen zwaar beschadigd door het springen van de kerktoren. Overste, volgens oud gebruik in het Frans "seeur superieure" genoemd, was zuster Marie-Jacqueline, Dimphena Hamels. Zij gaf les in de eerste en tweede klas van de lagere school gedurende de periode 1938-1945. Leidster van de bewaarschool was van 1938 tot 1951 zuster Edwarda, Cornelia Feskens. Zuster Marie-Antoine, Johanna Kanters, gafvan 1938 tot 1943 handwerken in klas 1 en 2 en aan de intussen opgerichte naaischool; zuster Beata, Catharina Broeders, was van 1938 tot 1944 wijkverpleegster van het wit-gele kruis en zuster MarieAlice, Elisabeth Verbunt, zorgde van 1939 tot 1942 voor het huishouden. Hier ziet u pastoor Cornelis Vos (1926-1939) met, van links naar rechts, de zusters Marie-Jacqueline, Marie-Antoine, Edwarda, Marie-Alice en Beata.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek