Eede in oude ansichten

Eede in oude ansichten

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4128-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Tot de grootste zonen van Eede behoorde monseigneur Theophiel de Backere. Hij werd geboren te Eede op 25 mei 1882, studeerdc te Wernhoutsburg (gerneente Zundert) en trad in 1902 in de c ongregatie van de lazaristen. In 1909 werd hij te Helden-Panningcn in Limburg tot priester gewijd. Nadat hij zich gedurende vecrtien jaar had gewijd aan de vorming van de toekornstige priesters der congregatie, eerst als professor en novicenmeester te Helden-Panningen en daarna als overste van het klein-serninarie te Wernhoutsburg, vertrok hij in 1923 als leider van een nieuwe rnissie naar Java. In 1928 werd zijn missiegebied verheven tot apostolische prefectuur en werd hij de eerste apostolisch prefect van Soerabaja. Naar het vaderland teruggekeerd wegens zijn geschokte gezondheid stierf hij op 4 juli 1945 in het ziekenhuis te Veghel. In de jaren dertig bracht hij een officieel bezoek aan zijn geboortedorp. Hier ziet u hem voor de versierde ouderlijke woning op De Bareere met links zijn secretaris en rechts pastoor Cornelis Vos. Te Eede is een straat naar hem genoemd.

31. In 1934 kreeg Eede een nieuwe burgemeester in de persoon van Joseph Breyaert, eertijds landbouwer en dijkgraaf van de Bewestereedepolder. Ter gelegenheid van de installatie werd voor het gemeentehuis deze foto gemaakt. Van links naar reehts, op de voorste rij: gemeenteontvanger Willem van Rie, gemeenteseeretaris Camiel van Vooren, wethouder Andre Rodts, burgemeester Joseph Breyacrt met de ambtsketen om, wethouder Cyriel Sturtewaegen en raadslid Ernest Buijck, Op de tweede rij: raadslid Medard Verstraete, Andrea, Aline, Lea en Arthur Breyaert (kinderen van de burgemeester) en Aehiel en Alfred Heijens, stiefzoons van de burgemeester. Aehter hen de raadsleden Andre de Taeye en Marcel Rodts. Op de aehtergrond: met hoge hoed Rene Blondeel en voor de deur van het gemeentehuis de Belgisehe letterkundige Joannes Aertgeerts, die te Eede woonde. Voor het stadhuis is de Wilhelminaboom duidelijk zichtbaar.

32. Dit is de klas van moeder Marie, eerste en tweede leerjaar van de katholieke lagere school te Eede, in 1933 gefotografeerd in de tuin van de zusters. Van links naar rechts, op de voorste rij: Orner Jonckheere, Gerard van Maele, George van Parijs, Richard Cuelenaere, Marcel de Baere, Robert Vermeire en Valere de Vreeze. Op de tweede rij: Gerard De Cuyper, Bertrand Pijfferoen, Gerrit Verstraete, Gerard Dhaenens, Orner B1ondeel, Gerard Marteijn en George van Deursen. Op de derde rij:

Albertina Verstraete, Erna de Coussernaecker, Yvonne Loeys, Esther Blondeel, Wilhelmina Verdonk, Agnes Coppens, Agnes van Vooren en twee niehtjes van de Eedese pastoor Vos uit Antwerpen. Op de vierde rij: Lizette Laridaen, Wilhelmina Steyaert, Aline van Rie, Melva Buijsse, Delphine Rammelaere, Agnes Buzeijn, Astrid Standaert, Denise De Baets en Alphons van Vooren. Op de achterste rij: Denis Standaert, Willy van den Broecke, Orner van Rie, Herman van den Abeele, Robert Hamerlinck, Gilbert Frans, Johannes Verdonk en Maurice Haegeman.

33. Naast de molen in het dorp was er ook nog een in de wijk Den Biezen. Het oudste jaartal dat in deze molen voorkwam was 1633. Na 1629 vestigden zich in Den Biesen om godsdienstige redenen veel doopsgezinden uit de Vlaamse gemeenten ten noordwesten van Gent zoals Zornergem, Sleidinge en Lovendegem. In deze molen kwamen ook nog de namen voor van de twee molenmakers De Loof en Dooremet en het jaartal 1765. Waarschijnlijk is de molen toen hersteld. Sinds mensenheugenis was de molen eigendom van de familie Cuelenaere. Achtereenvolgens waren eigenaren: Franciscus Cuelenaere (tot 1858), diens weduwe Joanna Kerschaver en haar vijf kinderen (tot 1860), zoon Ludovicus (van 1860 tot 1892), diens weduwe Rosalia Verbeke met haar kinderen (van 1892 tot 1902), haar zoon Eduard (van 1902 tot 1918), diens weduwe Emma de Geeter en haar vier kinderen (van 1918 tot 1925) en ten slotte Orner Cuelenaere, die de molen in 1926 wegens bouwvalligheid liet afbreken en omzette in een maalderij.

34. Het was een normaal gezicht in het dorp wanneer iemand zijn paard naar de smederij bracht om het te laten beslaan. Hier is landbouwer Achiel Coppens te voet met zijn paard op weg naar de smederij. Het gebeurde ook weI dat men het met de fiets deed en het paard dan in draf liet lopen. Dit was in de politieverordening verboden vanwege het gevaar dat het paard zou kunnen schrikken en op hoI slaan. In Eede waren er in de jaren dertig, toen deze foto werd gemaakt, drie smeden, in ieder van de drie dorpswijken een: op De Scheiding Mon van Winsberghe, op De Zwaan Stantje Dhondt en op De Bareere Dolfke Reijniers. Of schoon het middengedeelte van de weg met keien was bestraat, reed men met paard en wagen of leidde men het paard meestal op de zandweg ernaast (de eerdeslag), althans wanneer deze niet te modderig was. Dit ziet u hier duidelijk zowel bij het paard als achteraan bij paard en wagen. De huizen links zijn die van Frederik de Muijnck en Edemond Raeman aan de Dorpsstraat (nu Zwaanstraat).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek