Eede in oude ansichten

Eede in oude ansichten

Auteur
:   G.A.C. van Vooren
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4128-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Eede was een van de zeer weunge plaatsen in Nederland waar in het openbaar een katholieke processie op straat mocht uitgaan. Sinds mensenheugenis werd daar op 15 augustus de jaarlijkse Mariaprocessie gehouden. Gedurende een aantal jaren echter, onder meer tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), moest de processie achterwege blijven. Het was Johannes Vekemans die, nadat hij in 1920 tot pastoor te Eede was benoemd, besloot de processie telkenjare weer met luister te laten doorgaan. Het beeld van Onze Lieve Vrouw werd plechtig meegedragen en meisjes in lange gewaden met palmtakken, bruidjes in het wit en aIle plaatselijke verenigingen liepen in de processie mee. Om beurten trok men naar een andere richting van het dorp. De ene keer naar De Bareere, een andere keer naar De Kraainest, een volgende keer naar De Scheiding, Daar was dan een altaar opgericht waar het lof werd gecelebreerd en waar de preek werd gehouden, Hier zien we de processie in de jaren twintig nabij de kerk terugkeren van een tocht naar De Scheiding.

36. Op 21 november 1929 vierde burgemeester Eduard Buzeyn zijn zilveren ambtsjubileum. Heel Eede was versierd en in het centrum van het dorp was een laan van sparren geplant met daartussen slingers met groen en zelfgemaakte papieren bloemen. In de drie voornaarnste wijken waren poorten opgericht, narnelijk op De Zwaan, De Bareere en De Scheiding. Voor iedere poort was, in volgorde van mooiste, een prijs uitgeloofd. Hier ziet u de poort van De Zwaan met de dames van de wijk die aan de versiering hebben meegewerkt. Van links naar rechts: Emma Nagel, Marie Buijck, Antoinette Ley ten, Marie van Bellegem, Alida Buijck, Emma Standaert, Emma van Bellegem, Elza van Rie, Ulena Raeman, Jeannette Nagel, Martha Steyaert, Margriet Huszar (van Amelia's), Alma Verstringe, Regina Vermeire, Angele de Taeye en Paula Steyaert. Links ziet u cafe "De Zwaan" van Julien Nunnink en Emelie Cockheyt en op de aehtergrond het huis van Frederik de Muijnck.

37. In de jaren dertig had Eede ook een eigen voetbalclub: "Red Star", genocmd naar de Red Star Line, een Engelse seheepvaartmaatschappij waarrnee rond de eeuwwisseling nogal wat Eedenaars vanuit Antwerpen naar Amerika ernigreerden. In Eede waren er twee agentcn van die rnaatschappij, een voor Belgisch gebied - Charles de Vleeschouwer, die vlakbij de grens woonde - en een voor Nederlands gebied, de gerneenteseeretaris van Eede, Camiel van Voorcn. Het tenue van de club bestond uit cen wit truitje met een rode ster erop en een zwarte broek. Een tijd lang had de club haar terrein op een weide langs de Eedeweg, aehter de hofstede van Camiel van Hoorebeke en later aehter het huis en erf van Carniel van Rie aan de Hazewcgeling. Hier een elftal uit 1932. Van links naar reehts herkennen we, vooraan Michel Roedts, Airne de Windt en Gerard Lampaert, in het midden Bertrand Rootsaert (naar Canada geemigreerd), Laurent Rootsaert en Urbain Larnpaert en achteraan Gilbert Pille, Orner de Geeter, Rudolf de Vriend, Leon de Vreeze en Cyriel de Cock.

38. We besluiten dit boekje in een uithoek van de voormalige gemeente Eede, met een foto van de hofstede Ydewalle, een van de zeer weinige kapitale boerderijen die Eede rijk is. De foto is gemaakt kort voordat, vroeg in het voorjaar van 1969, werd beg onnen met de afbraak van de oude gebouwen en de bouw van een nieuwe boerderij. Ydewalle was vroeger een leen van de graafvan Vlaanderen, en was in 1407 65 gemet groot, met de achterlenen zelfs 175 gemet. In de oude boerderij kwam een merkwaardige gevelsteen voor met de wapens van Ydewalle, Pradillis en Kraey, drie families die in de loop der jaren nauw met deze hofstede zijn verbonden gewcest. Ze werd in 1892 gekocht door August De Rijcke uit Maldegem, die er bleef wonen tot 1926. Daarna werd ze verkocht aan de Westvlaamsc familie Van Outryve d'Ydewalle, doch ze bleef in pacht bij de familie De Rijcke. Na August De Rijcke kwam zoon Richard op het hof tot 1954; hij werd opgevolgd door zijn zoon Etienne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek