Eelde in oude ansichten

Eelde in oude ansichten

Auteur
:   drs. C. Schaafsma
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3281-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eelde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

,,Alweer een boek met foto's over Eelde," zal menig inwoner van die gemeente waarschijnlijk zeggen bij het zien van "Eel de in oude ansichten". Immers, voor dit werk waren er ook al twee verschenen, te weten "Op weg door Eelde, Paterswolde, Eelderwolde", samengesteld door Henk Westerman, Jan H. Pelleboer en Albert adding in 1972, en "Eelde/Paterswolde, veranderd gezicht 1900-1980", geschreven door Jan Tuttel in 1980.

am diverse redenen heeft ,,01 Eel" toch tot uitgave van dit boek besloten. In de eerste plaats bezit deze stichting, die zich als doe 1 heeft gesteld de geschiedenis van de gemeente Eelde in al haar facetten te achterhalen, te bewaren en meer bekendheid te geven, een aantal enthousiaste ansichtkaarten- en fotoverzamelaars. Deze werkgroepleden hebben indirect ook reeds een aandeel gehad in een van de bovenvermelde uitgaven. En zij had den niet aileen nog veel meer, dat de moeite van het publiceren meer dan waard was; tijdens en na de schilderijen- en forotentoonstelling "Plekjes in Eelde, vroeger en nu", ge-

organiseerd door ,,01 Eel" en de "Culturele Commissie" in februari 1985, kwam een stroom van "nieuwe" foto's, afkomstig van "oude" Eeldenaren, binnen, een tweede reden om weer een fotoboek samen te stellen. Het enthousiasme, dat met name de zogenaamde fotohoek van de expositie onder het Eelder publiek teweeg bracht, was op zich al een derde - reden om tot de geboorte van een volgend boek te besluiten.

De uitgeverij Europese Bibliotheek te Zaltbommel heeft kennelijk een vooruitziende blik gehad. Of het moet puur geluk en zuiver toeval zijn geweest, dat zij juist in die periode ,,01 Eel" schriftelijk benaderde om gezamenlijk tot de uitgave "Eelde in oude ansichten" te komen! Natuurlijk voelde de stichting er voor om Eelde in de aloude en welbekende reeks " ... in oude ansichten" op te laten nemen. Snel werd door het dagelijks bestuur een fotogroep geformeerd van de verzamelaars; hieraan werd Jan Kobes, gerneentearchivaris, bewaker van de gemeentelijke foto's en actief werkgroeplid van ,,01 Eel", toegevoegd.

De namen van de samenstellers kent u inmiddels, want zij prijken fier op de titelpagina: Menno van Bergen, Jan Kobes, Johannes van der Velde en Klaas Jan Westerhof. Zij hebben de thans gepubliceerde ansichten en foto's zowel uit de archieven van de gemeente Eelde en ,,01 Eel" als uit eigen verzamelingen geput. De bijbehorende teksten werden door Jan Kobes met medewerking van de redactieleden Jaap Boerema en Cathrinus Schaafsma vervaardigd. Laatstgenoemde schreef tevens deze inleiding.

"Eelde in oude ansichten" is anders dan de voorgaande boeken. Was daarin de tekst belangrijk en gelardeerd met tal van foto's, in dit boekje zijn de rollen omgedraaid. De ansichtkaarten en foto's staan centraal conform de titel; de tekst dient slechts ter verduidelijking. Ondanks de eerdere publicaties op en in dit gebied mogen wij dit werk, dat duidelijk in de zeer bekende serie " ... in oude ansichten" thuis hoort, een uniek boek noemen, dat een mime verspreiding verdient.

De inhoud tenslotte spreekt voor zich: tal van oude

plekjes, gebouwen en mensen passeren de revue, van Eelderwolde in het noorden tot het vliegveld in het zuiden en de landgoederen in het oosten. Als sluitstuk fungeert een aantal groepfoto's op het gebied van sport en land- en tuinbouw. Het schiften van de meest geschikte ansichten en foto's is, juist door het grote aanbod, niet eenvoudig geweest. Een pluim daarom voor de samenstellers, die een evenwichtige route in prenten door de gemeente uitstippelden. De tekst het werd reeds vermeld - is sober gehouden. Wellicht zullen er hier en daar - helaas - nog kleine onvolkomenheden in schuilen; men vergeve het ons. Want de tijd gaat zo vlug; navragen bij oude ingezetenen wordt steeds moeilijker, want hun aantal vermindert gestaag. Evenals haar voorgangers, meer in de vorm van prenten dan van tekst, beoogt deze uitgave van ,,01 Eel" krachtens de statuten van deze stichting de historie van de gemeente Eelde te achterhalen, te bewaren en te verbreiden.

1. In maart 1866 werden in de gemeente Eelde twee tollen opgericht. Een ervan was die te Eelderwolde op de weg Eelde-Groningen. De familie Velnaar heeft hem lange tijd bediend. Op 15 november 1947 werden beide op een feestelijke manier opgeheven. Ret tolhuisje van Eelderwolde werd een jaar later afgebroken. De foto dateert van ongeveer 1916.

2. Ret openbaar vervoer Ee1de-Groningen vice versa bestond vroeger uit een paardetram (1886-1921). De tit duurde 50 minuten en kostte enke1e reis l e klasse f 0,50 en 2e klasse f 0,35. De foto is van omstreeks 1911 en werd genomen bij de wisselplaats te Eelderwo1de.

3. Van 1921 tot 1929 deed een door een T-Ford getrokken tram op het traject EeldeGroningen v.v. dienst. De vrachtauto nam ook fietsen mee. In die tiid bezochten vele Groningers in hun vrije tijd de toeristische attracties in Paterswolde. In 1929 werd de tramlijn opgeheven en werden autobussen in dienst genomen.

4. De Vereniging ter bevordering van het Vreemdelingen-Verkeer Eelde-Paterswolde stichtte, gesteund door het gemeentebestuur, in 1929 aan de westzijde van het Paterswoldse Meer, even ten noorden van het Kluivingsbos, een "zeer geriefelijke" bad- en zweminrichting. Zij lag beschut tegen de westenwind door de bosschages van de "EIsborg". Het zwembad heeft tot in de jaren vijftig dienst gedaan. De foto is gemaakt in 1931.

Pension Huize "Bosch en Meer", Paterswolde. Tel. No. 43 (over Eelde)

5. Aan de oostkant van de Groningerweg - ten noorden van het Familiehotel - stond het voormalige pension "Bosch en Meer". Ret is nu een particutiere woning aan de Meerkoetlaan. Opvallend is de kale omgeving van destijds (1930), vergeleken met de situatie van heden.

6. Deze foto laat de aankomst van de gasten van het Familiehotel te Paterswolde per paardetram zien (1902). Tevens geeft zij het uitzicht op de prachtige tuinen van het hotel weer.

(Westzijde) - PATERSWOLDE

7. Het oudste en grootste hotel in de gemeente Eelde is het Familiehotel. Het werd in 1888 door de heer A.D. Kraak gebouwd en een jaar later door de heer R. Brandsma gekocht. Vanaf 1916 wordt het hotel geexploiteerd door de familie Heikens. De foto dateert van omstreeks 1908.

Broe/en uli he! Jheeiwis. tYaterswolae.

Foto Kramer. Groningeu

8. Ten zuiden van het Farniliehotel beyond zich het "Theehuis". Tegenwoordig is het bekend als een rneer voor de zornerrnaanden besternd vakantiehotel en draagt de naarn "De Klok", waar voor fietsers tevens nog het "reparatiedoosje" aanwezig is. Het hotel heeft verscheidene eigenaren gekend zoals Arnsing, Van der Ark en Uithoven. Laatstgenoernde is als "orne Kees" het rneest bekend. De foto is in 1910 genornen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek