Eelde in oude ansichten

Eelde in oude ansichten

Auteur
:   drs. C. Schaafsma
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3281-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eelde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

I.

' ..

Hotel .Peterswokie" t. o. de Kunsltieg Paterswolde

19. Op de hoek Boterdijk-Groningerweg stond het hotel "Paterswolde", dat in de loop der tijden een he1e gedaanteverwisseling heeft ondergaan, Ret is ook bekend onder de naam "Neptunus" en nu als een soort casino in gebruik. De foto is van rond 1927.

20. De Boterdijk was omstreeks 1925 nog vrijwe1 onbebouwd. Men zegt, dat hij zijn naam ontleent aan het feit, dat de boeren langs deze weg de boter vervoerden naar de boterfabriek. links is de afslag naar de Onlandseweg waar te nemen.

Vitia "N ourri'll!!J1f'

21. Het landgoed "Noordwijk" is al in het midden van de zeventiende eeuw bekend. Wanneer de afgebeelde villa werd gebouwd, is niet te achterhalen. De bij dit landgoed behorende boerderij ten zuiden van de villa werd in 1865 gebouwd. De villa is begin 1900 afgebroken; de serre ervan is weer opgebouwd aan het pand, genaamd "Leyenhoeck", tegenover de ingang van "Vennebroek".

Paterswolde - Villa "Noordwijk"

22. De hier afgebeelde villa "Noordwijk" werd in 1911 door de heer D. Hesselink gebouwd. Van 1955 tot 1968 is zij in gebruik geweest als hotel. In 1969 brandde de bovenverdieping uit, waarna sloop volgde. Vanaf 1970 staat op deze p1aats een serviceflat met dezelfde naam.

23. Bij de uitspanning "De Passage" (familie Nijdam) waren behalve een restaurant ook een terras en een grote speeltuin aanwezig. Het is tot 1961 in bedrijf geweest. Het cafe is in 1963 afgebroken. Schuin achter het cafebedrijf was de confectiefabriek "Robuc"; dit pand brandde in 1960 af. Op deze plaats staat nu de bungalow "De Rusthoek". De foto dateert van 1932.

24. De uitspanning "De Passage" te Paterswo1de (foto van 1931) vormde vroeger met het Paterswo1dse Meer, hotel "Twee Provincien" en "De Braak" een keten van trekp1eisters als recreatie voor dagjesmensen en schoolreisjes.

PFITERSWOLDE. Hoofdverkeersweg

25. Ziehier de hoofd(verkeers)weg van Paterswolde riehting Groningen tegenover de huidige ijsbaan. Op de voorgrond (links) was bakkerij Sehierbeek gevestigd, terwijl op de aehtergrond (links) kwekerij Venema en "De Passage" te zien zijn.

PATERSWOLDE

(Bloemkweekerij van Bulk)

??

26. Ten zuiden van de huidige ijsbaan te Paterswo1de bevond zich eertijds (foto van 1905) de boomkwekerij van de heer Bulk.

PATERSWOLDE

Villa Anna en Meta

27. Paterswolde was vroeger bekend om zijn vele villa's. Bekende waren onder andere Villa "Anna" (voorgrond) en Villa "Meta" (achtergrond) aan de westzijde van de Hoofdweg. Eerstgenoemde woning is reeds sinds decennia de dokterswoning te Paterswolde (Galema, Kraak, Swart en Wiarda). In de tweede woonden zeer lang dokter Bram Hesselink en zijn dochter.

28. Gezicht op de Hoofdweg in Paterswolde tussen hotel "Twee Provincien" en het landgoed "De Braak" met - links - enkele villa's en aan de rechterkant van de weg de rails van de paardetram. De foto geeft een beeld van rond 1902.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek