Eelde in oude ansichten

Eelde in oude ansichten

Auteur
:   drs. C. Schaafsma
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3281-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eelde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

't c7Cuis ,.cJCozenburg," ? Uitg. H. Wiering ?. Dzn., fotegrao.f, Groningen.

29. 't Huis "Rozenburg" (foto van 1908) met zijn fraaie versiering van raamkozijnen en windveren werd in 1953 afgebroken. In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) was er het personeel van het Rotterdamse Zeehospitium uit Katwijk ondergebracht. Ret hospitium zelf bevond zich in het Familiehotel. Op de plaats van "Rozenburg" staat sinds 1955 de bungalow "Rozenhage".

30. In 1711 werd het huis "Paterswo1de" of "Nijborg" gebouwd. In het begin van de negentiende eeuw woonde daar professor Buys Ballot. Ornstreeks 1930 is het huis afgebroken. In 1931 werd iets zuidelijker de voorrnalige arnbtswoning van de burgerneester gebouwd. De foto dateert van 1903.

't eXuis ,.Jemzebroek," .?atersl:1Jolde.

t"ltg. II. \·icril1~$ Dzu , fotogra:f. (;roBiH~cn.

31. De hoofdpoort tot de voormalige havezathe "Vennebroek" werd in 1913 afgebroken na verlegging van de Boerdijk (Hoofdweg) en naar oud model herbouwd in 1913-1915 op een iets oostelijker gelegen plaats. Op de hekpijlers staan siervazen; daarom wordt deze poort ook weI de "pottenpoorf' genoemd (foto van 1905). Zij komt a1s tekening van de heer Jetses voor in een van de leesboekjes van Ot en Sien. lets zuidelijker staat vanouds een - kleinere - poort met schildhoudende leeuwen.

PATERSWOLDE. Huize "Vennebroek"

32. "Vennebroek" is een tijd lang (in de achttiende eeuw) havezathe geweest. Bekende geslachten zoals Alting, Van de Merwede en De Sigers ter Borch hebben haar bewoond. Het hoofdgebouw werd in 1848 door jonkheer I.H. Hooft van Iddekinge herbouwd en in 1913 is het gerestaureerd. De laatste zeventig jaar word t "Vennebroek" bewoond door de familie Camphuis.

groe'en uit j>aterswoloe Ingang "de Braak"

33. In 1705 komt men de naam van het landgoed "De Braak" reeds tegen. De families Nijsingh, Trip, Hesselink en Scholtens hebben het in bezit gehad. In het begin van de negentiende eeuw kreeg tuinarchitect Robaard de opdracht van de familie Hesselink het geheel in een Engelse landschapsstijl aan te leggen. Op de foto van omstreeks 1905 ziet men de hoofdpoort van het landgoed. Oorspronkelijk stond zij aan de andere kant (zuidzijde) van het bos aan de Vennersteeg (thans Vennerstraat).

34. Het 1andgoed "De Braak" met doolhof, kettingbrug en later hertenkamp, was een grote trekp1eister en doe1 van ve1e dagjesmensen. De foto, met een lid van de familie Hutter (boswachter) op de kettingbrug, is rond 1930 genomen.

35. Bij de ingang van de doolhof van het landgoed "De Braak" bevond zich een kiosk, waar men versnaperingen en dergelijke kon kopen. Op de foto (1935) ziet men alleen banken staan; later plaatste men hier ook tafeltjes en stoelen. Nu bevindt zieh hier een (vrijwel) lege plek ...

36. Van de vele bijgebouwen in het landgoed "De Braak" is aIleen de vroegere boerderij (foto van 1910) blijven staan; deze is in 1916 tot woonhuis verbouwd. Al vele jaren wordt het bewoond door opeenvolgende opzichters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Deze instelling heeft het landgoed thans in bezit en heeft tevens het in de loop der jaren in verval geraakte landgoed gerenoveerd.

37. Naast de ingang van het 1andgoed "De Braak" beyond zich het cafe "Braakzicht", dat vroeger drukke dagen beleefde. Het werd onder anderen door de families Munting (1913), Kremer (1930) en Land (1952) geexploiteerd, De foto toont een zondagse bedrijvigheid bi] het cafe in het jaar 1920.

38. Een bekend hotel in Paterswolde was "Fryslii.n", dat aan de weg naar het landgoed "De Braak" was ge1egen. Het pand heeft tot 1971 als zodanig dienst gedaan. Nadien werd het als vormingscentrum "De Drieklank"gebruikt door de Stichting Gereformeerd Vormingswerk voor de drie noordelijke provincies. De foto geeft een bee1d weer uit 1935. Aan de oostzijde van het hotel was tot omstreeks 1950 bakkerij/patisserie Postema gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek