Eelde in oude ansichten

Eelde in oude ansichten

Auteur
:   drs. C. Schaafsma
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3281-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eelde in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. De 1agere school van Paterswo1de stond vroeger op de hoek Bahler-Boerrnalaan/ Burgemeester Legroweg. In 1922 werd zij in gebruik genomen voor het geven van tuinbouwonderwijs. Op de foto van rond 1930 ziet men de achterkant van de school met op de achtergrond de onderwijzerswoning. Deze wordt nu bewoond door mevrouw Veenhuis (Hoofdweg 199). De school is in verband met de aanleg van de huidige Burgemeester Legroweg in 1938 afgebroken.

50. Het tuinbouwonderwijs vond zijn oorsprong in "Ons Dorpshuis", waar land- en tuinbouwcursussen werden gegeven. De heer E.J. Kamphuis was de eerste hoofdonderwijzer. Voor de klas staat hier de heer A.S. Planting, het latere hoofd van de school, naar wie de huidige tuinbouwschool aan de Burgemeester Legroweg is genoemd.

Paterswolde Novastraat

51. De Novastraat (vroeger het Stralengat) is een van de verbindingswegen tussen de Hoofdweg en de Hooiweg. De naamgeving is afkomstig van Villa "Nova", die aan deze straat staat. De foto dateert van ongeveer 1930.

..,

, I

52. De Helmerdijk is nu een drukke verbindingsweg riehting Peize. Men ziet dat hij vroeger (foto van omstreeks 1925) bestond uit een zandweg met ernaast een fietspaadje. Op de kruising Westerhorn/He1merdijk is reehts de boerderij van de familie Koning te zien.

OORD ESCH"

Pate rswotoe

53. Op deze ansicht uit 1903 heeft men een kijkje op de "Noord Esch" te Paterswo1de met links op de voorgrond de eerste gemeentewerker, de heer Ubels. De foto is vanaf de wegkruising bij de huidige gereformeerde kerk genomen.

54. Deze foto uit 1937 geeft weer, hoe de "Noord Esch" er toen uitzag. Enke1e woningen waren destijds omgebouwd tot winkels.

.:

~~------------

55. Op 9 augustus 1937 werd aan de Schoollaan te Paterswolde een nieuwe tuinbouwschool geopend door burgemeester J.G. Legro (midden op de foto). Tot 1969 heeft deze school dienst gedaan. Het gebouw is nu in gebruik bij de gemeente Eelde als Bureau Gemeentewerken. In 1969 is aan de Burgemeester Legroweg de A.S. Plantingtuinbouwschool geopend als onderwijscentrum voor land- en tuinbouw.

56. De tuinbouwschool aan de Schoollaan werd gebouwd naast de openbare lagere school "Paterswolde-Centrum". Deze laatste werd in 1930 in gebruik genomen met als hoofd de heer A. Noord. De Schoollaan dankt haar naam aan de komst van dit gebouw (foto van 1932), dat ook weI de "Middenschool" wordt genoemd. Zij ligt namelijk op de grens van Paterswolde en Eelde midden tussen de oudere lagere (thans: basis-)scholen "PaterswoldeNoord" en "Eelde", vandaar ... De huidige benaming luidt: basisschool Centrum.

57. Deze foto geeft links het pand te zien aan de Hoofdweg, waarin vroeger de Boerenleenbank was ondergebracht en wei tot 1961. Nu heet het pension "Catharina". Naast de bank is de thans verdwenen boerderij van de families Koekoek en Van Hemmen nog zichtbaar (hoek Hoofdweg/Wieldraaierssteeg).

58. Op 30 januari 1896 werd de Cooperatieve Roomboterfabriek Ee1de opgericht. Achter de zuivelfabriek beyond zich vroeger een korenmo1en, die in 1896 afbrandde, in 1910 herbouwd werd, maar in 1919 alweer gedeeltelijk werd afgebroken. De graanma1erij vormde daarna een combinatie met de zuivelfabriek. Deze 1aatste heeft vroeger ook de naam "Nooitgedacht" gedragen. Zij werd in april 1968 opgeheven en in het begin van de jaren zeventig gesloopt. Vanaf 1974 zijn de gemeentelijke werkp1aatsen en de brandweerkazerne op deze plek gevestigd. De foto dateert van voor de verbouwing in 1929.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek