Eelde in oude ansichten

Eelde in oude ansichten

Auteur
:   drs. C. Schaafsma
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3281-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eelde in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79. Het op de foto (van 1930) vastgelegde huisje werd in december 1908 door Hans en Grietje Visser gekocht en bewoond tot in de jaren dertig. Het is nu onbewoond en omringd door woningen en garages van het bejaardencomplex "Zonnehorst" en staat bekend a1s "Het huisje van Hans en Grietje", Hans en Grietje had den veel aanloop en de koffie stond er altijd klaar; iedereen was er welkom. Het werd daarom ook wel het "hoessie van HoI-An" genoemd. Het huisie staat ook op de omslag van dit fotoboek, met Hans en Grietje op het bankje.

Eelde - 't Hu is rip. rllI;nAn

80. Het huis "De Duinen" is omstreeks 1830 gebouwd. Het gebied behoorde tot 1810 tot het grondgebied van "Lemferdinge". Bij de verkoop van die havezathe in 1811 werd dit gebied in veel klein ere percelen opgedeeld. Het zogenaamde Dfl.nerbosje is een dennenbos, dat op zandheuvels (duinen) is aangelegd door Franse soldaten, die mer gelegerd waren. Jammer genoeg raakt het huis in verval; de foto dateert van betere tijden (omstreeks 1930).

81. Hier ziet men het huis "Lemferdinge", zoals dat er rond 1930 uitzag. De oudste vermelding van de naam vindt men terug in 1447. Het huis heeft in 1766 het recht van havezathe verkregen, to en baron Ferdinand Otto van Dornberg Heyden er woonde. In de Franse tijd was luitenant-generaal Jean-Baptiste Dumonceau de eigenaar. Het geheel bestond uit een groot huis met twaalf kamers en twee schathuizen. Het westelijke daarvan is verbouwd tot woonhuis. De laatste bewoners waren de heer en mevrouw Bahler. Na de dood van laatstgenoemde in oktober 1953 voert de (Bahler-Boerma-jstichting "Lemferdinge" het beheer over het landgoed; sinds oktober 1983 is zij tevens de eigenares ervan.

82. Ret echtpaar Bahler-Boerma was de 1aatste bewoner van huize "Lemferdinge". Dr. Louis Adrien Bahler werd op 2 oktober 1867 te Kesteren (G1d.) geboren en overleed op 22 maart 1941 te Groningen. Hij was van oorsprong predikant, maar hie1d zich daarnaast bezig met filosofie, anarchisme, anti-militarisme, occultisme, boedhisme, astronomie en alternatieve geneeswijzen zoals iriskopie. Ook was hij auteur en verta1er van werken van L. To1stoi. Mevrouw Gezina Biihler-Boerma werd op 14 juli 1874 te Assen geboren en overleed op 21 oktober 1953 te Ee1de. Zij heeft zich gehee1 ingezet voor het sociaalculturee1 werk in de gemeente Eelde en is de grondlegster geweest van ve1e instanties en verenigingen zoals "Ons Dorpshuis". Van september 1923 tot september 1927 was zij wethouder van de gemeente Eelde (voor de Sociaa1-Democratische Arbeiders Partij; SDAP), daarmee tevens een van de eerste vrouwelijke wethouders in Nederland.

83. Op 8 juni 1939 werd het gemeentehuis aan de Burgemeester Legroweg in gebruik genomen. In 1931 waren reeds plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Aan deze nieuwbouw ging een enorme strijd tussen de bewoners van Eelde en het gemeentebestuur vooraf, want het gemeentehuis kwam in Paterswo1de te staan en dat werd door de Ee1denaren niet op prijs geste1d. Tot dusver was het (zie foto 63) namelijk altijd in de hoofdp1aats van de gemeente, Eelde dus, gevestigd.

84. Reeds vanaf ongeveer 1910 is het vervoersbedrijf van de firma Kemkers in Paterswo1de gevestigd. Er werd in het begin een bodedienst onderhouden tussen Paterswo1de en Groningen. Het transportmidde1 was een wagen, getrokken door een paard. Op de foto uit 1922 poseert Geert Kemkers.

85. De stoom-dorsmachine bleef vroeger 1 a 2 dagen bij de boerderij staan dorsen. De dorsmachine op deze foto stond bij die van "Joekes Haart" (Amsing) in Eelde (rond 1920). Bij de dorsmachine staan onder anderen, vierde van links: Harte Hartlief met Job Koekoek op schoot, naast hem H.R. Arends; de man met de vork is Eeltje de Lange (bijnaarn ,,01 Eel"), daarnaast zit op het pak stro Willem Wouter Dussel, dan Lammert Dussel en Jan de Lange (zoon van Eeltje en daarom wel "Jan Eel" genoemd). Geheel rechts staat de stoker van de dorsmachine.

86. De "Potterwoldse eerdbaaien" waren een begrip, Op deze foto van omstreeks 1925 ziet men een ploeg aardbeienplukkers en wel op de wagen A. Venema en staande bij het voertuig G. Bazuin (links) en R. Venema (reehts). Ervoor zitten van links naar reehts: H. Rutgers, J. Snijder, A. Arends, H. Dekker, F. Nijdam, J. Smeenk en S. van Velzen.

87. Bij het cafe "Braakzicht" naast het 1andgoed "De Braak" werd de aardbeienveiling gehouden. Later is zij verplaatst naar het veilinggebouw naast cafe Van Wijk in de Vennerstraat. Met de komst van de woonwijk Nieuwe Akkers in 1954 is ook dat gebouw verdwenen.

88. In 1911 werden de statuten opgemaakt voor de opriehting van een muziekvereniging. In dat jaar oefende op zaterdagavonden in de Eeldersehool de muziekvereniging "Neer1andia" uit Eelde-Paterswolde. Op de bovenste rij staan, van links naar reehts: J. Hofstee, B. Zwaving, H. Arends, J. Rutgers, J. Keun, R. Hartlief, B. van Es en de heer Seffinga (dirigent). Zittend, ook van links naar reehts: J. Rutgers, H. Nijdam, H. Rutgers en H. Ubels.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek