Eemnes in grootmoeders tijd

Eemnes in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.V.M. Out, H.A. van Hees en J. Kleinhoven
Gemeente
:   Eemnes
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6386-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eemnes in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19 Op Laarderweg 66 woonde Goos Hagen, die eigenlijk Jan Gosen Hagen heette (1910-1974).Nazijn sehooltijd ging hij werken in de fietsenzaak van Aart

de Bruijn. To en hij het fietsenmaken onder de knie had, begon hij op de Laarderweg voor ziehzelf. Van het een kwam het ander: al gauw handelde Goos ook in motoren en auto's. Ook de daarbij benodigde benzine was bij hem te koop. De fietsenmakerij deed hij over aan Siem Nagel. Hier zien we Goos en Wiebe Dop op een motor. Het meisje reehts is Corrie Dop. Gijs Seherpenzeel kijkt op de aehtergrond toe. Links staan, van links naar reehts:

Adri Kroon, Tootje, Jan en Zus Venema. Nu is het pand links afgebroken en vinden we hier garage Koot. Na de oorlog was Goos een van de initiatiefnemers voor het houden van bejaardentoehten. Hij vervulde allerlei funeties op maatsehappelijk gebied en zat onder andere in de gemeenteraad.

20 In dit huisje, Laarderweg 70, woonde tot 1940 de familie Mol. Sijmen Mol (1899-1974), als brievenbesteller werkzaam bij de PTT te Laren, liet in de jaren twintig het huis en het zaaltje erachter bouwen. Boven de deur staat: "Concertzaal De Eendracht". Hier oefende het fanfarekorps "De Eendracht", waar Sijmen lid van was. Het hield er muziekuitvoeringen en er werden concoursen gehouden.

Ook waren er toneeluitvoering en en werden er dansavonden georganiseerd. Sijmen trouwde metTrijntje Karssen uit Harderwijk. Het meisje op de voorgrond is hun dochter Sientje. Op de plek van feestzaal en huis is nu garage Koot gevestigd.

2 1 Hier zien we fanfarekorps "De Eendracht" acte de presence geven in een optocht ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. Op de bok zit Klaas Makker en dirigent Evert Mooij uit Baarn staat op de voorgrand. De kar staat mer voor het gemeentehuis aan de Wakkerendijk. De fanfare werd opgericht in 1919 en kreeg subsidie van de gemeente. Daarvoor was er onder andere de verplichting om eens per [aar een concert te geven in de gemeentelijke muziektent op het haventerrein. De mann en links op de kar zijn: een onbekende, Evert van Wegen, Ruth Koppen, Kees Nagel, een onbekende, Jan

Perier met de grate hoempa en nog een onbekende. Geheel rechts op de hoek zit Wouter Hagen met de grate tram. Op de voorste rij, vierde van links: Jan Fokken.

22 Cafe "Eemland" (Laarderweg 74) werd door aannemer Eggenkamp in de jaren twintig voor rekening van Evert van Wegen (18971963) gebouwd. Evert was de zoon van Jacob van Wegen, de herbergier van "Het Zwaantje" bij het Dikke Torentje. In de jaren twintig, to en de nieuwe Rijksweg nog niet bestond, lag de uitspanning aan een drukke verkeersroute. Bij een verkeerstelling in 1923 passeerden in een week 3394 motorvoertuigen, 4431 fietsen en 598 karren. Toen op zaterdag 9 november 1929 die verkeersstroom verlegd werd door de opening van de nieuwe Rijksweg, veranderde ook Evert

gedeeltelijk van koers: met broer Jan begon hij daar een "Theehuis". De op een na laatste eigenaar van "Eemland", Frans van Saaze, verkocht zijn zaak aan Tijs Blom. Na een periode als Grieks

restaurant is het nu weer een druk bezocht etablissement. Merkwaardig is hoe het dak van "Eemland" in de loop des tijds diverse keren is gewijzigd.

23 Op deze foto van omstreeks 1 950 zien we de Laarderweg ter hoogte van cafe "Eemland" in de richting van Laren. Rechts het huis van Willem Bieshaar (hoek Nieuweweg) en de hoge huizen, waar Isaak van Wijk en Toon van der Wardt, de aannemer, woonden. Links de huizen van Jan Bos en Gijs Dop. De Laarderweg, die vroeger Meenesteeg heette, had aanvankelijk een zijweg: de Molenweg.Aan het eind daarvan rechts stond tot 1916 de korenmolen (in 1928 totaal gesloopt). De Streefoordlaan ontstond in 1924, vlak daarna de Nieuweweg en pas in de jaren vijftig de Veldweg. Langs de weg liepen

sloten. De bewoners waren verplicht deze sloten bij te houden. Vlak voor de jaarlijkse schouw van het Waterschap was er vaak grote bedrijvigheid om een boete te voorkomen! De Laarderweg,

o zo rustig op deze foto, was toch jarenlang een drukke en soms gevaarlijke weg. In 1936 verongelukten er binnen acht dagen twee jongens van 8 en 12 jaar.

24 Weer terug in het centrum van Eemnes. Deze plaats, de driesprang Wakkerendijk / Meentweg / Laarderweg werd nog lang na het verdwijnen van de tol (vermoedelijkin 1904)

"de tol" genoemd. Hier de situatie rand 1 930. Rechts zien we tuin en huis van bakker Luijf, op de hoek van de Kerkstraat. Links zien we het huis van bakker Heek (nr. 3), daarnaast Perier

(nr. 5). Bij de grate lindeboom in de dijk is cafe "De Lindeboom" te zien. In 1934 verkocht het Waterschap de strook grand ter breedte van de dijk en die werd gedeeltelijk afgegraven, zodat de weg verbreed kon worden. Voor de huidige bewo-

ners aan de dijk is het misschien een terugverlangen naar vroeger tijden, als men weet dat auto's in 1919 een maximumsnelheid van 15 km per uur opgelegd kregen (in 1927 verhoogd tot 20

km).Toen was dit geen landelijke verkeersregel, maar een gemeenteraadsbesluit.

25 Rond 1950 waren er aan de Kerkstraat nog agrarische bedrijven gevestigd. Rechts, het eerste huis vanaf de kerk (nr 7), woonde to en Hensbergen. Zoon Cees zit op de bok van de hooiwagen die eraan komt rijden. Hensbergen had maar een paar koeien. Het huis waarin hij woonde was eigendom van de diaconie (Hervormde Gemeente van Eemnes-Buiten). Voor het huis komt net Jan Manten (Spar) aangereden met zijn bakfiets om bestellingen op te nemen of weg te brengen. Het huis ernaast (nr, 5) was het cafe met boerderij van Dirk van der Wardt. De hoge lindebomen op deze foto werden enkele jaren later gekapt,

maar een boom, het dichtst bij de kerk, bleef staan. In deze boom zit een onderstuk van de oude straatlantaarns van Eemnes vergroeid. Links staat het "dubbele" huis, dat de huisnummers

8-10-12 heeft en al vanaf de negentiende eeuw in drieen werd bewoond.

26 Eens per [aar werd er in de Kerkstraat een "fokveedag" gehouden. Voor het eerst was dat in 1925. De kinderen van de voorbij de kerk gelegen Mariaschool moesten door deze straat naar school. Zij kregen dan vrij, want, schreefhet schoolbestuur aan de inspecteur: " ... door de grote drukte, welke verwacht wordt en de aanwezigheid van de tentoonsteHingsdieren, zal het begaan van die weg voor de schooljeugd gevaarlijk worden." Hoera voor de jeugd! Deze foto werd genomen tussen het cafe van Jan Eek (nr, 5), later van Van der Wardt, en nr. 7. De bestrating met "veldkeien", die wij nu zo

rustiek vinden, was toen niet bij ieder zo geliefd. Al in de vorige eeuw opperde men het idee om de straat met klinkers te bestraten en opzij voetpaden aan te

leg gen. Alleen dit laatste

werd in 1871 gedaan: twee stroken werden afgezet met palen en voorzien van grind.

27 Nog een plaatje van een fokveedag. Geheel rechts het cafe en links zien we het "Hoge Huis" (nr, 3). Dit zeer oude pand werd in 1955 afgebroken onder voorwaarde dat bij herbouw de gevel in overeenstemming met de stijl van het straatje moest worden opgetrokken. Het huidige huis (1956) is maar een zwakke afspiegeling van wat er eerst stond. Dat "Hoge Huis" sprak sterk tot de verbeelding van veel Eemnessers. Men sprak van "een oud klooster" en "onderaardse gangen". Ook zou

er een "biechtstoel" in hebben gezeten. Zeker is, dat er grote kelders onder het huis zaten, maar onderaardse gang en waren er niet en het bestaan van een klooster is

(nog) niet aangetoond. Ook de veronderstelling dat er rond 1700 "klopjes" in dit huis woonden (vrome vrouwen, die zich in dienst stelden van de rooms-katholieke kerk) , is niet waar-

schijnlijk. Voor 1720 is het huis eigendom van de hervormde Caspar Ruijsendaal en daarna is het onder anderen van enkele hervormde predikanten.

28 Er bestond mer vanaf 1920 een landbouw-wintercursus. Veel rooms-katholieke jongens die de lagere school verlieten, werden lid van het "Patronaat", een naschoolse opvang ter ontspanning en lering. Daar werd ook les gegeven in de eerste beginselen van landen tuinbouw. Toen cursusleider C. Willeman in 1 925 de gemeente verliet, nam L. van Gils te Blaricum het over. In later jaren was het hoofd van de Mariaschool, G.J. Morren, cursusleider. Op deze foto van links naar rechts de cursisten Lumen Eek, Rut Fokken, Drikus van 't Klooster, [aap en Hendrik Brouwer, [aap Eek, Frans

Stalenhoef, Cees Hilhorst, Jan van Wijk, Jan Brouwer en Arie Stalenhoef. In de jaren vijftig kwam er een eind aan de cursus. Bij een verbouwing van de Mariaschool in 1967 vond een grote op-

ruiming plaats. Monsters bestrijdingsmiddelen en doosjes met "schadelijke" dieren werden afgevoerd, onder andere een coloradokever, waarvan de vader van de Groningse oud-bisschop

Nierman de eerste in Eemnes schijnt te hebben gevonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek