Eemnes in grootmoeders tijd

Eemnes in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.V.M. Out, H.A. van Hees en J. Kleinhoven
Gemeente
:   Eemnes
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6386-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eemnes in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29 Er is veel veranderd in het centrum van Eemnes. Het huisje rechts vooraan werd omstreeks 1831 door Aart van der Wardt gebouwd en werd de "Looierij" genoemd, naar het beroep dat Aart daar uitoefende. In het midden de oude Mariaschool. Na verhuizing in 1991 naar een moderner gebouw aan het School pad werd de school afgebroken. Links: de gymzaal, waar onder andere gymnastiekvereniging E.G.V, volleybalvereniging "Voleem" en de judoclub en de badmintonvereniging "Eemnes" hun bestaan beg onnen. Tussen kerk en school zien we het in 1985 afgebroken R.K. Verenigingsgebouw, waar

menig Eemnesser bruiloften en partijen vierde of vergaderingen en toneelvoorstellingen ("Deo et Arti") bijwoonde. Vanaf het bouwjaar 1883 tot 1915 was hier de openbare school gevestigd; vanaf 1 91 9 huisvestte het twee [aar de Mariaschool en daarna werd het R.K. Verenigingsgebouw. In het woonhuis dwars op de kop woonde oorspronkelijk het "hoofd der school", later het beheerdersechtpaar, de familie Westerhuis.

30 Een schoolfoto uit 1 930 van de Mariaschool voor jongens. Deze school werd in 1921 gebouwd en deed zeventig [aar dienst. In 1991 werd een nieuw gebouw betrokken aan het Schoolpad. De oude school maakte plaats voor seniorenwoningen (in 1997 gereed). Op deze foto, die aan de noordkant van de school werd genomen, zien we op de voorste rij, van links naar rechts: [aap Elders, Gerrit van denTweel en Arie HilHorst. Daarachter knielen: [aap Makker, Arie van den Tweel, Jan van Leeuwen, Jan de Bruijn, Henk van Klooster en Wim Bieshaar. Dan zien we staan: Bertus Rigter met naast hem het nieuwe

schoolhoofd me ester G. Morren, Wim van Hees, Kees van Leeuwen, Gert van 't Klooster, Wout van Klooster, me ester J. Perey en Bep de Bruijn. De achterste rij wordt

gevormd door: Bertus van den Brink, de broers Wim en Piet Hilhorst, Jan Bieshaar, meester J. Alfrink, die er bovenuit steekt, Jan Elders en Wim Hoofd.

3 1 In 1 92 1 werd de christelijk gemengde zangvereniging Excelsior opgericht. Deze foto uit 1 92 9 werd in Wilsum gemaakt. Dit rond 1994 opgeheven zangkoor was geen kerkkoor, maar had een algemener doel: het samen plezier hebben in het zing en van onder meer christelijke liederen. Op deze foto zien we vooraan, van links naar rechts:

me-

juffrouw Harskamp, Gijsje van IJken, Riek Gerritse (?), een onbekende en Gerda Dop. Zittend: Kuin Koelewijn,een onbekende, Belia van IJken, Gerard van Bruchern, dirigent Berendsen, Coba Corbe, Marie Koelewijn, Keek Dop en Hen van

IJken. Staand: Gerrit Dop, Dien Seldenrijk, Hen van Ilken, Ger Venema, Cor Seldenrijk, mejuffrouw v.d. Linden, Riek Kroeskamp, Bep de Bree, Aal Roodhart en Mien de Bree.

Achter: de heer Venema, Tijmen Roodhart, een onbekende, Aalt (?) van de Pol, Keek Perier, Henk v.d. Linden, Ries Rebel, Cor Kroeskamp, Ab van Wilsum en waarschijnlijk de chauffeur.

32 Kinderen voor de "Lindeboom" omstreeks 1925. We zien van links naar rechts: Wim Staal, Gerard van KloosterTz., Nico Eggenkamp (als enige op schoenen) , Henk van Hees, Kees Makker, een onbekende, Wout van Klooster Hz. en Wim Hoofd. Op de dijk staan de meisjes Marie Luijf en Truus van Dalen. Achter de eerste jongen zien we op de fiets zuster Prudentiana, de wijkzuster, aankomen. Zij rijdt voor het huis van bakker Jan Luijf. Let op het Z-bord (gevaarlijke bocht) en daarachter de oude ANWB-wegwijzer, die we nu in de Oudheidkamer van de Historische Kring vinden. In het meest rechtse huis

(nr. 5), door de familie Perier rond 1883 gebouwd, handelde Rozenberg in pannen en potten. Daarnaast had bakker Heek zijn bakkerij. Dit huis kreeg bekendheid door de op drift ge-

raakte zeppelin, die er in

1 91 7 aan het dak bleef steken. Het voorste huis was van Aart de Bruijn. Daarvoor stond vroeger nog het huis van de tolgaarder.

33 De oude herb erg "De Lindeboom" (oudste vermelding: 1668) had een centrale plaats in het dorpsleven. Alle verpachtingen en verhuringen van wei den en gewas, loting voor de Nationale Militie en inschrijvingen in belastingcohiers en registers von den in EemnesBuiten in de "gerechtskamer" (links) plaats. Of deze kamer, de opkamer, hiervoor speciaal gebouwd werd, is onzeker; een aantekening in een notulenboek in 1679 meldt "het maken van een raadhuis". In 1937 werd de hele herberg door de gemeente gekocht om het [aar daarop plaats te maken voor de ambtswoning van de burgemeester. Achtereenvolgens waren dat:

Van Ogtrop, Kolfschoten (1948), Van Niekerk (1954), De Bekker (1965),

De Leeuw-Mertens (1977) en Snoeck -Schuller (1 993) . De oude lindeboom voor de herberg begaf het in 1949

en werd gekapt. Als die eens kon verhalen ... bijvoorbeeld over de 21 "pompesteerten", die jongelui rond 1880 in de koppertijd onder de boom bijeen hadden gebracht!

34 In de buurt van een haven was een "waag" noodzakelijk. Dit oude gebouwtje stond op Wakkerendijk 11 a (naast garag e Beuk) . Het werd in 1925 gesloopt. Deze tijdschriftfoto is de enige afbeelding die wij hiervan kennen. Het pand was vanaf 1798 woonhuis van Jan van der Wardt en zijn nakomelingen, leerlooiers van beroep. Op het land erachter hadden zij hun schuren en kuipen. Waarschijnlijk waren zij lange tijd tevens waagmeester. Een waag ofweegbrug had je vroeger ook bij schipper Meijer. En in 1920 begonnen Dirk Bieshaar en Teus Stoutenburg een weegbrug op Wakkerendijk 17.

Veel boeren lieten daar hooi of bieten wegen. De schippers kwamen er met turf en later werden er ook wel lompen en oud ijzer gewogen. In 1977 werd de installatie (toen van Jan van den

Hoven en Antoon Stoutenburg) gesloten, omdat het weegvermogen van 15 ton te gering werd en het IJkwezen een reparatie van duizenden guldens eiste.

35 Wakkerendijk 8 en 10, in de tweede helft van de negentiende eeuw door timmerman Aart Schothorst gebouwd en in 1961 afgebroken. Aart was volgens overlevering niet de slimste: een door hem gemaakte kruiwagen kon hij niet door de smalle deur en het kleine raam naar buiten krijgen. Later woonde hier schoenmaker De Haas, opgevolgd door Daniel Westerhuis en zijn zoon Wim. Er werden niet alleen schoenen, maar ook tuigen, zadels, schaatsriemen en lieslaarzen gemaakt. Later kwam er in een van de kamers ook een postagentschap. Via de Kerkstraat verhuisde dat in 1946 naar Wakkerendijk 1. Wim Wes-

terhuis en zijn vrouw Maria Westerhuis-ten Haaf zijn bekende figuren in Eemnes geweest, omdat zij van 1959-1976 de beheerders van het R.K. Verenigingsgebouw, naast de grote kerk,

waren. Veel vergaderingen, bruiloften en partijen vonden bij hen plaats, dit alles onder het motto: "Bent u tevreden, vertel het een ander; hebt u klachten, vertel het ons!"

36 N og een plaatj evan het dorpscentrum van omstreeks 1 913 . Links het huis van Ruizendaal, de schilder (nr. 12). Vanaf 1919 was hier de fietsenhandel van Gijs Roodhart, waar ook elektriciteitsartikelen verkrijgbaar waren. Daarnaast de schoenwinkel van Westerhuis. Daniel staat naast de boom, zijn dochter Jopie staat voor het hek. Het volgende huis (hoek Kerkstraat) is van de gebroeders Groen. Jan en Jacob waren metselaar van beroep. Zij blusten achter het huis hun kalk en had den er hun opslagloods. Er wordt verteld dat er in de zeventiende eeuw onder dit huis een bierbrouwerij zat. Vanaf 1942 is dit huis in het

bezit van de familie Wortel. Piet Wortel handelde in antiek. Het volgende huis was van Comelis Hilhorst, de bakker. Zoon Jacob deed in 1919 de zaak over aan Jan Luijf. Nu is Jan de Lange

hiervan de eigenaar. Midden op de achtergrond zien we het tolhuis, dat vermoedelijk omstreeks 1915 is afgebroken.

37 Rechts het huis van Teunis Koelewijn (Wakkerendijk 14), de plek waar men later bejaardenwoningen bouwde. De familie Koelewijn was drie generaties lang als aannemer hier gevestigd. Teunis was onder meer bouwer van de "School met den Bijbel" aan de Laarderweg. Maar ook op paleis Soestdijk had hij de klandizie. Veel bomen in Eemnes werden door de Koelewijns opgekocht voor verwerking in hun bedrijf. Het huis links werd in de zeventiende en achttiende eeuw "'t Heiligdom" genoemd. Dit doet vermoeden, dat er misschien ver-band is met iets kerkelijks, maar hier is verder niets over bekend.

Vanaf 1821 was het pand in het bezit van de familie Meijer, schipper van beroep. Zij Hadden hier enige tijd een "waag". Voorheen woonde er de familie Ruizendaal. Rond 1960 is

het huis afgebroken. Het huidige straatje "De Waag" herinnert nog aan de vroegere weegactiviteiten in deze omgeving.

38 De haven, aan het begin van de Eemnesser Vaart, die in 1589 gegraven werd. De gemiddelde diepte voor de scheepvaart was 1.40 m. In de crisisjaren werden haven en vaart als "werklozenproject" uitgediept (1922). Veel goederen werden per boot aangevoerd: bouwmaterialen, turf en steenkool, kool en koolraap en als retourvracht werd soms hooi meegenomen. Het "Marktveld" op de voorgrond was de stapelplaats voor de goederen. In oktober stond er tijdens de kermis wel eens een draaimolen. Schuin voor het raadhuis zien we de muziektent, waar de Eemnesser fanfare regelmatig optrad. Links zien we huis en schuur, waar vanaf

1900 beurtschipper Van IJken woonde. Voorheen was hier de oudst bekende bakkerij van Eemnes met als laatste bakker Sluijter. Van IJken nam in 1877 de beurtvaart op Amsterdam en

Amersfoort over van schipper J. Meijer. Naar rechts, naast de bomen, zien we de boerderij van Rigter, vroeger van Wouter van 't Klooster, die omstreeks 1 959 werd afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek