Eemnes in grootmoeders tijd

Eemnes in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.V.M. Out, H.A. van Hees en J. Kleinhoven
Gemeente
:   Eemnes
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6386-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eemnes in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49 Uitstapje van de bejaarden omstreeks 1949. Allen zongen bij terugkomst voor het gemeentehuis (bij de haven) een "lied", dat voor die gelegenheid gemaakt werd. Ies Jongerden begeleidde dit met zijn trompet. Op de voorste rij staan van links naar rechts Hanna Kroeskamp-van Lunteren (1875 tot circa 1960) met om haar he en Tilly, Loes en Coby Kroeskamp; Bartje van Wijk (1870-1968), wijkzuster Prudentiana, Marie Fecken-Calis (1874-1954), Gerritje van HamersveldPuijk (1878-1954),Alida Elders-Bakker (1883-1966), Mijntje Makker-Elders (1879-1953), Geertje van den Hoven-van Middelaar

(1870-1953), daarboven Jan Fecken, Grietje v.d. BrinkLuijf, zuster De Ridder (met kapje) , boven haar staat Comelis Kroeskamp, rechts daarvan Ybert Kroeskamp (met pet) en naast de zuster

Heintje Ruizendaal-Post (1894-1972). In het midden staat de laatste generatie vrouwen die de staartkap heeft gedragen, de andere vrouwen dragen al een hoedje.

50 Op de boerderij van Jan "[akkie" Elders (18781956), naast de katholieke kerk, Wakkerendijk 66. Het onderschrift "'t Gooi; Gooische schouwen waschketel" klopt niet. Heel vaak werden Eemnesser tafereeltjes als Goois verkocht! Hier staat omstreeks 1930 Keetje Hilhorst (1863-1941) de was te doen. Deze boerderij was in 1858 door de kerk van

de familie Huisman gekocht om te exploiteren ten behoeve van een gesticht voor behoeftigen en bejaarden. Toen in 1875 de zusters hun klooster begonnen, werden er enkele bejaarden in opgenomen, maar die stierven al snel en toen werd het experiment gestopt. Voor 1966 is deze boerderij

afgebroken voor de bouw van een nieuwe kleuterschool (nu: parochiezaaltje "De Schoter"). De tegeltjes in de schouw waren een geliefd verzamelobject. Opkopers trachtten deze te kopen

en soms met succes. Gelukkig waren er ook boeren die de waarde ervan inzagen, of die de tegeltjes achter behang had den weggeplakt. Nu is men er gelukkig mee.

51 Huize "Ruimzicht", Wakkerendijk 72, werd in 1843 door timmerman Wouter Hagen gebouwd voor dokter Bart van Ommeren (1812-1886).Op diens graf staat: "Gedurende 45 jaren genees-, heel- en verloskundige te Eemnes." Sinds 1856 was hij officieel de opvolger van Mattheus Bell (vanaf 1815 in Eemnes gevestigd). Op deze foto uit 1893 zien we het huis aan de zijkant. In het rijtuig zit Gerrit de Bruin (18491918) met zijn vrouw HelenaM.J.H.Aalders (18531932). Zij was van deftige komaf; haar moeder, Helene M.H.M. Cocheret de la Moriniere (1826-1907), weduwe van [oh. Chr. Aalders, staat voor het paard. Sinds

1892 woonde ze bij haar dochter en haar schoonzoon in. Gerrit, oorspronkelijk melkboer, paste zich aan zijn stand aan en werd "koopman". De andere mensen op de foto zijn waar-

schijnlijk bedienden. Tot

1 918 woonde de familie De Bruin in dit huis. Later werd het huis enige tijd voor een tandartspraktijk en voor de Wijkverpleging gebruikt.

52 Een foto uit de jaren dertig, gemaakt op de boerderij van Tijmen Rigter (1881-1953), Wakkerendijk 112. Moeder Lamberta van 'tKlooster (1888-1950) voert de kippen, terwijl Arie en Gerard vanaf de kar toekijken. Tussen de kippen zit ook nog Piet. Alle drie de kinderen zijn in 1954 na de dood van hun ouders naar Nieuw-Zeeland geemigreerd om daar te gaan boereno Moeder Rigter draagt een staartkap, die algemeen door boerenvrouwen in deze streek gedragen werd. De boerderij was in de achttiende eeuw eigendom van de Eemnesser non Cornelia Huishouwer, die door vererving veel bezittingen had. In 1833 kwam Hannes

van Eijden in het bezit ervan en via enkele andere eigenaars, onder wie de familie Manten, kwam het rand 1900 in bezit van Tijmen Rigter, wiens vader uit Blaricum afkomstig was.

MOOI GOOI

eEMNES

53 Op deze foto uit 1936 zien we een typisch landarbeidershuisje, zoals er nu nog enkele in Eemnes staan. Deze stond op de Wakkerendijk 152 en dateert van 1847 (zie de muurankers). Links zien we nog juist vrouw Pommer(?).In 1855 kocht Willem Elders dit huisje voor f 400 van Comelis Kuijer. Daarna woonden er de familie Pommer en de familie Nagel. In de jaren veertig kwam er een ander dak op het huisje en werden er eveneens andere ramen aangebracht. Dit werk werd door timmerman Geurt Wortel voor het bedrag van 1100 gulden gedaan.

De landarbeiders en boerenmeiden verhuurden zich

eens per jaar, in oktober, aan een boer. In die maand beurde men ook het afgesproken jaarloon (f 200 -

f 300). Dat gebeurde op de derde maandag om 12 uur. Na de uitbetaling ging men

naar de "kermis": een aantal kramen in de Kerkstraat met spelletjes en diverse attracties. Soms stond er ook een draaimolen op het Marktveld (haventerrein).

54 De boerderij "Bamboes" aan de Seldenrijkweg 2 van de familie Bieshaar, later van Van Dijk. Deze boerderij werd omstreeks 1850 gebouwd. Men gebruikte gebint en deuren van een afgebroken boerderij bij Groeneveld, die ook "Bamboes" heette, vandaar de naam. Om 1 uur in de nacht van 25 op 26 juni 1942 kwam er een door een vliegtuig afgeworpen brandbom op het rieten dak; de boerderij brandde uit en van de inboedel van de bewoners, de familie Keizer, kon weinig gered worden. Gelukkig bleven persoonlijke ongevallen uit. Behalve de boerderij brandden ook een kippenhok en twee hooibergen af. De vol-

gende morgen kwam politieagent Cees de Groot de schade opnemen en proces-verbaal opmaken. De bewoners werden in een noodwoning gehuisvest. Pas in 1 957 werd de inmiddels

door Keizer gekochte boerderij herbouwd en als laatste Eemnesser pand van elektriciteit voorzien. De laatste Keizer die hier woonde, Vok, overleed in 1993.

55 Voor de Tweede Wereldoorlog was de Eemnesser politie een ingewikkelde zaak. [e had mer een rijksveldwachter en een (in het gemeentehuis wonende) gemeenteveldwachter. Deze was tevens onbezoldigd rijksveldwachter; kennelijk gafhem dat meer bevoegdheden. Ook "opsporingsbevoegd" was een aantal jachtopzienders voor de controle op jacht en visserij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is dit gereorganiseerd tot rijks- en gemeentepolitie. Hier zien we gemeenteveldwachter Cees van Duijne (1870-1950). Hij was hier van 1905 tot 1932 en werd door Jan de Groot opgevolgd. Rijksveld-

wachters waren S. Roskamp (tot 1931) en Cees de Groot (won end op Wakkerendijk 86). Vanaf 1932 handhaafden beide "De Groot-en" hier het gezag. De heren waren vooral druk met verkeerscontroles (verlichting en fietsenplaatjes, een soort rijwielbelasting) en met het opmaken van processenverbaal bij brand, diefstal, ongevallen en dergelijke.

56 Melkboer Piet Schouten (1864-1924), bijnaam "Lekker Melk", met zijn hondenkar voor de boerderij van Van Klooster, Wakkerendijk 178. Rechts zijn broer Gijs. Het jongetje is [aap van Dijk (1897 -1981), die met zijn moeder Grietje van Dijk-van den Berg (1866-1950) toekijkt. Boven de deur van deze boerderij, de eerste van Eemnes-Buiten, stond:

"Anno 1661 WL." Op het hek was "Eendracht maakt macht" geschreven. Boven de acht ramen in de voorgevel staan kopjes als sluitsteen in de ronde bogen. Er wordt verteld dat, toen in 1813 hier de Kozakken waren, er in dit huis een mooie

boerenmeid woonde. Acht soldaten, die haar met wellust belaagden, werden door haar uitgenodigd om een voor een door het kelderraam binnen te komen. Zo gauw er een zijn kop door

het raam stak, hieuw ze die koelbloedig af. Zo verging het hun aile acht. Overigens ... een verhaal, dat ook elders in ons land zo wordt verteld.

57 Al weer een romantisch plaatje met een foute tekst:

"Groet uit Laren" moet "Groet uit Eemnes" zijn. Dit is ook de boerderij van Van Klooster, Wakkerendijk 178, vroeger van de families Bieshaar en Van der Wardt. De jonge boer, [aap van Dijk (1897 -1981), gaat kennelijk naar het hooiland, voorzien van hooivork en proviand. Zijn "vrouw", in werkelijkheid Grietje Hilhorst (1854-192 2), de vrouw van Drikus ("Mik") van derWardt (1861-1939), staat in de deuropening een koperen doofpot te poetsen. Zij draagt de "vierkante" muts. Drikus, die graag een borreltje lustte, antwoordde als men daar wat van zei:

"Ik ben van nette komaf, mijn overgrootvader was pastoor!" Dat sloeg op Volkert Bieshaar, die al jong weduwnaar geworden, voor priester ging leren en rond 1795 werd gewijd. Hij is van 1798 tot zijn overlijden in 181 6 pastoor te Vianen geweest.

58 Eemnes-Binnen bij de boerderijen van de familie Van Wegen omstreeks 1920. Rechts die van Comelis (Comeliszoon) van Wegen (1856-1941) en links van Comelis (Evertszoon) van Wegen (1855-1940), Wakkerendijk 196 en 194. Zoon [aap, van de eerste Comelis, liet in 1940 de oude boerderij afbreken, nadat in 1938 het huidige pand werd gebouwd. Het pad, dat van hier over de Driesten naar Hilversum liep, werd de Biersteeg genoemd. De huidige Heidelaan was er een deel van, maar werd in

1 935 op verzoek van de bewoners hernoemd. In vorige eeuwen waren Bierstegen, Jeneverpaden en dergelijke vaak smokkelpaden voor sterke drank, die in Utrecht

hoger was belast dan in Holland. Overigens werd er over dit pad richting Holland veel in blauwe kisten verpakte roomboter vervoerd, die door de Eemnesser boeren in cafe Jan de Jong aan

de Groest in Hilversum werd verhandeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek