Eemnes in oude ansichten deel 1

Eemnes in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.V.M. Out
Gemeente
:   Eemnes
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4129-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eemnes in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ยท Groet uit Eemnes-Binnen.

10. Vlak bij de grens tussen beide Eemnessen (Wakkerendijk 178) kijken we in de richting Baarn. Via de dijk, vroeger ook Reeweg, Hoogeweg en Wakkersweg geheten, ging veel doorgaand verkeer. De weg was een rijksweg en was rond 1815 al bestraat. Spoedig werd zij tot "Grote weg eerste klas" verklaard en in 1890 werd straatverlichting (zestien lantaarns) aangebracht. In 1929 werd de huidige rijksweg 1 geopend, waardoor het hier een stuk rustiger werd. De dijk werd in 1941 gedeeltelijk afgegraven. Het zand werd bij de aanleg van de polderwegen gebruikt.

11. Bij het "onafuankelijkheidsfeest" in 1913, waarbij het honderdjarig bestaan van ons koninkrijk herdacht werd, was er in Eemnes een grote optocht georganiseerd. De stoet trok van Eernnes-Buiten naar Groeneveld en terug. Aan de grens met Baarn voegde burgemeester Rutgers van Rozenburg, die in deze gemeente woonde, zich in de stoet. Op deze foto zien we onder anderen Marie Fecken en Mie Fokken (met mutsjes), mevrouw Rozenberg en Roothart.

Eemnes-Buiten.

12. De rooms-katholieke St.-Nicolaaskerk kwam in plaats van een van 1744 daterende schuurkerk. In 1819, to en er wat meer vrijheid van godsdienst was, verzocht het rooms-katholieke kerkbestuur om over de hervormde Nicolaaskerk te mogen beschikken. Een nieuwe kerk zou hen namelijk veertigduizend gulden gaan kosten en bovendien was tweeenzestig procent van de Eemnessers katholiek! Na afwijzing van het verzoek maakte men alsnog bouwplannen. In 1843 kreeg men grond van de gemeente en voor drieentwintigduizend gulden werd in 1845 de kerk gebouwd (met tienduizend gulden vrijwillige bijdragen en drieduizend gulden rijkssubsidie).

13. De St.-Nicolaaskerk is hier feestelijk versierd vanwege het feit dat pastoor B.J.M. Muter twaalfen-een-half jaar pastoor van de parochie is (1934). Deze pastoor heeft tijdens zijn pastoraat de kerk aanzienlijk verfraaid. Deze kerk, een "waterstaatskerk", werd toentertijd onder toezicht van rijkswaterstaat gebouwd. Zij mocht niet van de open bare weg als kerkgebouw herkenbaar zijn; daarom is er maar een bescheiden torentje en werd de pastorie v66r de kerk gebouwd. In de kerk is onder andere een prachtige vijftiende-eeuwse pieta te bewonderen.

14. De zusters franciscanessen van Heythuizen waren hier sinds 1875 in de bejaarden- en ziekenzorg werkzaam. Zij woonden in dit, in 1913 gebouwde, klooster. In 1875 werd toestemming gevraagd een meisjesschool te mogen beginnen. In de H. Hartschool (links) kregen alleen meisjes onderwijs (ook op de naaischool). In 1912 kwamen er ook jongens op school, zodat de openbare school gesloten werd. In dit gebouw werd in 1919 de Mariaschool voor jongens begonnen. In 1930 kreeg de H. Hartschool een hoog dak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek