Eerbeek en Hall in oude ansichten

Eerbeek en Hall in oude ansichten

Auteur
:   B. Derksen en M. Beker
Gemeente
:   Brummen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0896-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eerbeek en Hall in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Hier komen we weer bij de oude school en lopen even naar binnen. Ja, het is het afscheid van de oude school. De kinderen uit de klas van meester Van Essen houden een door hem gemaakt gedicht vast. De kinderen zijn, van links naar rechts: Detje Thomassen, Marinus Kuit en Rieki Voskamp. Het gedicht luidt:

AFSCHEID

Wat oud is en versleten Wordt maar al te gauw vergeten Een volle honderd jaren

Gaaft gij, oud en grijs gebouw, Gast vrijheid aan wie leeren wou Geen goed inwoner van heel Hall Die ooit Uw trouw vergeten zal.

70. De oude school is afgebroken en als aandenken is van de stenen deze Antvelinksbank gebouwd, mede als herinnering aan de geliefde hoofdonderwijzer Antvelink. Hier wordt de bank plechtig in gebruik gesteld door, van links naar rechts: A.G.M. Bello, Gerrit Bello, Wiegerink en Albert Pannekoek; zittend twee familieleden van meester Antvelink, dochter Suze en zoon Jaap Antvelink, meester Pannekoek, een onderwijzer uit Eerbeek, Hendrikus Wilbrink en Antoon Streppel. Staand: onbekend, Hendrik van Galen, Hendrik Mulderij en politieagent Jansen.

De Antvelinksbank staat er nog en is het middelpunt van het dorp. Links van de bank staat een kastanjeboom, die door de schoolkinderen geplant is bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari 1937.

DorpsIraat. t{all

71. Weer komen we in de Dorpsstraat. Het meisje links is Mina Bello; ze staat voor café "Het Roode Hert". Voor het huis van Ten Broeke staan pensiongasten, die Hall toen al wisten te vinden. Aan deze Dorpsstraat stond op de plaats, waar thans de nieuwe school is gebouwd het huis "De Hillenhof" van Fillip Steetsel, grootvader van Philip Hogeweij. "De Hillenhof" is later bij de kruising Vosstraat-Hallsedijk weer opgebouwd en wordt nog bewoond door een Philip Hogeweij. Ook het huisje van Wiegerink is van zeer oude datum.

Deze weg is wel iets verbreed, maar voor het huidige verkeer nog veel te smal. In het huisje van Wiegerink woont thans de familie Vriezen. Let u op de lindeboom links achter het witte huis; deze staat er nog, maar is veel groter en hoger geworden.

VOSSTRAAT. «ALL

72. Wij hebben de kom van het dorp verlaten en komen in de Vosstraat. Daar komt postbode Bello aangefietst; hij is de enige postbode van het dorp en beheert het postkantoortje aan de Slatweg. Hij krijgt wel eens assistentie van Egbhert Bovendorp die hulp be steller is. Het huis rechts is van de familie Van Ommeren. Links staat boerderij "De Gezeke" die bewoond wordt door de familie Holtslag.

Wij zijn nu wat postzaken betreft bij Eerbeek aangesloten en heeft Hall noch een postkantoortje, noch een eigen postbode. De rollen zijn wel omgedraaid. Héél vroeger was Eerbeek op Hall aangewezen en waren de kinderen uit Eerbeek genoodzaakt in Hall naar school te gaan. Ook moest men in Hall ter kerke en werd men vanuit Eerbeek in Hall begraven, men kwam dan over de Doodweg naar Hall. Later is de Doodweg in Eerbeek omgedoopt tot Doonweg.

73. Boven zien we de stoere jongens van "Hallse Boys"; de kleuren van de shirts zijn groen-wit. Het sportterrein lag toen achter de Hallse schooL Van links naar rechts bovenaan: Gerrit Holtslag, Hendrik Zomer, Chris Grootherder, Harm Verbeek. Wim Verbeek, Karel Brouwer en Gerrit Verbeek. Tweede rij: Harrn ten Broeke, Johannes ter Hoeven en Antoon Plagman. Vooraan: Gerrit Verbeek, Evert van Galen en Willem Zomer.

Nu hebben we al ruim dertig jaar de voetbalclub "S.H.E.". Deze sportclub is de grootste vereniging in ons dorp.

Onder: Bij onze rondwandeling willen we even stilstaan bij een belangrijk vervoermiddel, het rijtuig. Hier een van de langst gebruikte rijtuigen in Hall, dat van Antoon Streppel. Het werd gebruikt bij trouwerijen, begrafenissen, het ter kerke gaan, enzovoort. De vrouw bij het rijtuig is Grada Streppel.

Dit rijtuig heeft in de oorlog nog dienst gedaan als taxi. Thans gaat dit vervoermiddel niet snel genoeg meer en is het uit de roulatie genomen en verbannen naar het museum.

Voorslondensche sir aal, ~all

74. Op de Hallsedijk aangekomen zien we het huisje van Kloppers staan. Een jongetje Kloppers rijdt met een kruiwagen op de weg. Nu we de kant van Voorstonden opgaan willen we nog even vermelden dat in 1842 Voorstonden kerkelijk bij Hall werd aangesloten. Vroeger hoorde het kerkelijk tot Voorst. Het huis van Kloppers is afgebrand en een eind naar achteren weer opgebouwd.

Nu woont er al jaren de familie Bleumink sr. en jr. bekend om hun mooie tuin. Door ontginning van de bossen is het een vrij kale omgeving geworden. Een schoonheidscommissie, die onzes inziens te laat is ingesteld, bestond in die dagen nog niet.

75. Vanaf de Hallsedijk gaan we even naar maalderij "De Haar" met het waterrad in de beek. Hier zien we het kolossale huis dat bewoond wordt door Hendrik lansen. Omstreeks 1800 is het een papiermolen van de familie Ledeboer geweest. Later heeft het toebehoord aan baron Van Nagel, daarna aan de familie Amersfoort, die er een maalderij begon. In 1902 heeft Hendrik lansen het gekocht. Op deze foto staat de familie Amersfoort afgebeeld; de man met de hond is Van Milligen.

Nu staat er een klein burgerhuisje, want het grote huis is in 1935 afgebrand. De zoon, ook een Hendrik lansen, heeft, door het waterrad in de beek weer in werking te stellen, in de oorlog veel mensen kunnen helpen aan clandestien gemalen meel. De heer Deunk is thans bedrijfsleider van deze zaak.

76. Onze rondwandeling door het dorp is ten einde. Onze laatste foto is van een jaarlijks uitstapje van ouden van dagen. Uitgezonderd de jongere begeleiders zijn deze oude mensen bijna allemaal al overleden. En toch zult u nog veel van deze Hallse ingezetenen kennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek