Eersel in grootmoeders tijd

Eersel in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.D. Kakebeeke en G.R.H.G. Remery
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3332-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eersel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Op het feest van Onze Lieve Vrouw Heme1vaart (15 augustus) hield de Eerselse parochie een processie in de kerk, op het kerkhof en rond de pastorie. Op de open bare weg was zo'n processie verboden ... Onder leiding van mevrouw Kwinten-Heeren bereidden de kinderen de feestelijke versiering van het terrein voor (omstreeks 1926).

20. Dit is de Engeltjeswagen van de "Kindsheidommegang". Dit feest werd door pastoor Schoenmakers ingesteld. De kinderen vonden het prachtig om verkleed als Onze Lieve Vrouw, Sint-Joseph, engeltjes en herders gestalte te geven aan de band tussen het kindeke Jezus en de kinderen van de negentiende eeuw. Tijdens de ommegang collecteerde men voor de missie, want daar was het om begonnen!

21. De missienaaiclub vervaardigde allerlei schone handwerken. Op een tentoonstelling (1931) trachtten ze die te verkopen ten bate van de missie. Het meisje links heeft zich als Zuster van Schijndel verkleed.

22. Elk jaar gaan de Eerselse parochianen op bedevaart naar Werbeek. In de zeventiende eeuw deden zij de gelofte dit elk jaar te herhalen, om de rampen van de "pest" af te weren. In die tijd (omstreeks 1661) was er echter geen sprake van pest. We zuilen onder "pest" moeten verstaan de kerkvervolging vanuit Den Haag in die tijd. Het besef een gelofte gedaan te hebben sleet in de loop der eeuwen, maar een mooier parochiefeest kan men niet verzinnen, ook al horen we af en toe van misbruiken en zelfs van wangedrag.

23. Vroeger ging men te voet naar Werbeek, maar to en de tramlijn gereed was, gingen velen per extra-tram. Aan Reusel-Grens moest men overstappen in de Belse tram. In Retie wordt de Eucharistie gevierd. Na een middagpauze gaat het te voet naar Werbeek. Daar vindt het Lof met Rozenhoedje plaats. Vervolgens keert men naar Eersel terug, waar het parochiefeest met een kort Lof wordt besloten.

Eersel (N8r.)

St. Jacobus Gesticht.

R.I(. Sanatorium en Vacantte-Koloaiehuis.

24. In 1902 betrokken de Zusters van Liefde van Schijndel het klooster aan de Dijk. De bouw ervan was mogelijk geworden doordat burgemeester De Kort het ouderlijk bezit voor dit doel had gelegateerd. Hij bezat als enige erfgenaam een boerderij, waarvan het "aangelag" vrijwel het gehele gebied tussen de Dijken (nu de Dijk, de Kapelweg en de Voortse weg) besloeg. De straat, die nu de Dijk heet, noemde men vroeger de "Rechte Dijk", de Kapelweg heette vroeger de ,,Kromme Dijk".

.---

25. Dit is de boerderij die burgemeester De Kort bestemde tot legaat voor de bouw van het klooster. Ze stond aan het wegje dat de Dijk verbond met de Postelseweg, tegenover de "Roskam". De vader van de burgemeester was afkomstig uit Hoogeloon. Hij kocht de hoeve in 1812.

26. De taak van de Zusters was heel uitgebreid. Ze begonnen met een "bewaarschool", een tehuis voor ouden van dagen, een "koloniehuis" voor stadskinderen die ziek of verwaarloosd waren (later kwam er een inrichting voor geestelijk gehandicapten, nu "De Donksbergen" genaamd, uit voort). We zagen al dat daar een jaar later nog een meisjesschool bijkwam. Dit zijn de zusters uit 1903. Geheellinks staat rector Van Eyl.

27. Deze kinderen zaten in 1909 op de bewaarschool. Ook bij deze foto valt het weer op, dat de kinderen zo emstig kijken. Dat kwam vooral omdat ze enige tijd stil moesten zitten en "naar het vogeltje moesten kijken". Dat zien we aan het meisje op de derde rij van onder af: zij heeft haar hoofd bewogen. Het meisje op de bovenste rij is blijkbaar gewoon te glimlachen en is de tolk van alle kinderen: ze vinden het geweldig!

28. Mgr. J. de Haas (rechts), geboren te Eersel in 1877, werd in 1937 bisschop van Arassuai (Minas, Brazilie). Mgr. Biermans (links) was in Westerhoven geboren (1871). Hij werd apostolisch vicaris aan de Boven NijI, titulair bisschop van Gargara (1912). In 1924 werd hij generaal-overste van zijn congregatie (Mill Hill). Hij trad in 1934 reglementair af en vestigde zich in Arnhem. Zijn broer was bakker in EerseI, daar logeerde hij dikwijis. Hij is dus ook een beetje een EerseIse; de Kempen kon hij niet vergeten!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek