Eersel in grootmoeders tijd

Eersel in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.D. Kakebeeke en G.R.H.G. Remery
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3332-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eersel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hint. Groet uit cERSEL.

29. U staat nu in het Hint, ziet er de westzijde van en u kijkt in de richting van de Kapel. Op de voorgrond staat de boerderij van Van Gils. Hij liet dit gebouw slopen en bouwde er een modern bedrijf: met "Hollandse" stal, met betonnen stalvloer, grup en gierkelder, Nu is die moderne boerderij alweer verbouwd tot twee burgerwoningen. Het schob is verdwenen. Daarachter staat het huis van poelier Verstappen. De muur is er nag. Verder naar de achtergrond het Gildehuis (vooruitspringend).

Eersel - Marktpleir-

30. Nu staat u op de Markt en u kijkt weer naar de Kapel. We zien van links naar reehts het pand van Oosterhout (vroeger postkantoor), dan hotel "Den Engel" (nu winkel van Van Woerkum), dan de "Tramhalt" (nu "De Aeht Zaligheden"). Dan volgt het huis van voerman Verstappen. Het werd afgebroken om de Duizelseweg te kunnen verbreden. Op de plaats van het kleine huisje staat nu de winkel van Frans Henselmans. De boom ervoor stond toen al seheef(1916). Reehts staat de Kapel.

31. We wandelen verder zuidwaarts langs de westzijde van de Markt. Vanaf links zien we de sigarenfabriek van Aarts (nu bibliotheek), de herberg van Van Empel en een siagerij (nu Rabobank). Dan voIgt het notarishuis (nu Streekorgaan), een boerderij (nu ABNbank), het oudste huis van Eersel (1659) en het ,,Pankenhuis". Dit Iaatste was in de 18e eeuw hervormde pastorie, later werd er een woonlaag opgezet: het deed geruime tijd dienst als dokters- en burgemeesterswoning en is nu tot maisonnettes verbouwd.

32. We lopen nog steeds langs de westzijde van de Markt. Op de voorgrond de sigarenfabriek Aarts, dan bakkerij Houben (nu "Herberg"), de gesloopte boerderij-herberg "De Ploeg" (nu twee achterwaarts geplaatste woonhuizen) en op de achtergrond de ons al bekende winkel van Piet Moors (zie foto 7). De kaart is in 1916 verzonden door de ordonnans van het 21ste regiment infanterie, dat toen Eersel bewaakte.

33. Verdwenen! Er staan nu twee huizen buiten de rooilijn. Ret was een boerderij-herberg met stalling voor paarden en onderdak voor de reizigers. Deze herberg heette "De Ploeg". Zij wordt al in het begin van de 16e eeuw genoemd "Gelaech Die Ploech".

34. Dit is het eind van Eersel-Markt-westzijde. Links de oude herberg "De Zwaan", vroeger van Bartel Keeris, die we al kennen, daama van Friet Verstappen. Nu wonen er bloemist Verbakel (in het schuurgedeelte) en kapper Mollen (in het woonhuis-cafe). Emaast weer een cafe, dat van Toonders, (de rit Postel-Eersel was lang ... ), op nr. 49 woonde in het begin van de 1ge eeuw gemeentesecretaris Klessens, die van Weert kwam (er staan leibomen voor).

- .~

Dorps~ei!lcht. Eersel

35. Een interessante foto van de ons a1 bekende winkel van Piet Moors tussen de verharde Postelseweg en de Dijk, die nog een zandweg was en dus een modderpoel bij regen. Aan de Dijk staat de smederij van Van den Hurk, nu winkel, die echter de hoofdvormen heeft behouden. De wegsplitsing was verlicht met een petroleumlamp, voorzover deze door roetaanslag daartoe in staat was ... Later is huize Moors van een aartslelijke siergevel in gele steen voorzien. Nu is dit door architect Vermeulen in de oude toe stand hersteld.

Gezlcht Marktpeln

Eersel

36. De oostzijde van de Markt was tot in de buurt van de hervormde kerk onbebouwd. Naast de kerk stonden een boerderij en een tirnmermanswerkplaats. Achter de haag lag de "varkensdries" van de boerderij, die als weide voor de "scharrelvarkens" dienst deed. Op de plaats van het stuk van de haag dat we zien, staan nu de boekhandel en de drogisterij. Op de stellage werd een petroleumlamp gezet, maar alleen bij donkere maan. Dan brandde die enige uren ...

37. Deze boerderij stond naast de hervormde kerk. De afwijkende vorm heeft als oorzaak, dat het huis ooit als pastorie dienst deed. De ernaast staande timmermanswerkplaats werd bij de boerderij gevoegd. Het geheel kreeg daar de naam "De Krollen". De gevelvorm en de krullen van de timmerman zullen de naamgeving hebben bepaald. De hervormde kerk is gebouwd in 1812, wat blijkt uit de eerste steen, die werd gelegd door de toenmalige hervormde gemeentesecretaris A. de Bie.

38. Omstreeks 1800 kregen de rooms-katholieken hun kerk terug. Terwijl H. van de Meulenhof pastoor was, kwam een ingewikkelde financiele regeling tot stand, die de bouw van de nederlands hervormde kerk mogelijk maakte. Het werd een klein waterstaatskerkje, zo genoemd, omdat het rijk de bouw regelde. De kerk was niet groot, want er waren maar 27 hervormden. De 814 roomskatholieken kregen hun kerk terug zonder de inboedel, maar met de pastorie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek