Eersel in grootmoeders tijd

Eersel in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.D. Kakebeeke en G.R.H.G. Remery
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3332-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eersel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In dit huis, "Den Drietip", woonde geruime tijd de hervormde dominee. Na de Tweede Wereldoorlog was dat dominee Dijkmeester, de algemeen-secretaris van de synode van de Nederlands Hervormde Kerk, die, samen met kardinaal De long een belangrijke rol speelde in het verzet tegen de bezetters. Het huis is genoemd naar de wegsplitsing, rechts de (verharde) Wolverstraat of Duizelseweg met tramlijn, links de (onverharde) Dalernsedijk.

40. Een hoekje van Schadewijk in 1924. De schob staat vrijwel op de zandweg. Ze hoort bij de typisch Kempische hoeve erachter. De grote deuren aan de linkerzijde daarvan sluiten de schuur met de dorsvloer af. De lagere deuren daarnaast vormen de afsluiting van de potstal, waar het vee op heideplaggen stond en deze sam en met hun uitwerpselen vertrappelde tot mest. Dank zij deze plaggenmest kon men in de Kempen grote oppervlakken bouwland onder de ploeg houden.

41. In de jaren twintig kwarnen er steeds meer auto's op de weg. Dokter Vissers maakte in zijn praktijk gebruik van een motorfiets en een auto. De voorruit van de auto kon omlaag worden gedraaid, dat zegt weI iets over de snelheid waarmee gereden werd. Ook de wegen waren niet op snelheid berekend. De farnille Vissers staat hier voor huize "Sonnevanck", waarin later dokter Corstens woonde. Vissers was arts in Eersel van 1918 tot 1944. Hij overleed ten gevolge van een verkeersongeval.

42. Voerman Verstappen heeft paard en huifkar vervangen door een Chevrolet, een true met oplegger nog weI! In die tijd (omstreeks 1930 werd deze foto gemaakt), kon men aan het kenteken zien uit welke provincie de auto afkomstig was. "N" betekende NoordBrabant. De "N" was geen afkorting van de naam van de provineie, Groningse auto's kregen een "A", Limburgse een "P".

43. In de omgeving van het (toen nog lage, gotische) koor van de Sint-Willibrorduskerk zag het er in 1925 heel anders uit dan nu. De Willibrorduslaan is blijkens het straatnaambordje at aangelegd. Achter het huis aan de rechterkant van de foto begint de Schadewijkstraat. Rechtsaf gaat het naar Bergeyk (de Bergeykse dijk was tot 1957 nog een zandweg).

44. Puffend begint de tram de reis naar Reusel. Op de achtergrond zien we nog juist een raam van "De Oude Hoeve". Dat huis werd gebouwd op de plaats waar burgemeesterbakker-boer P.J. Maas in 1848 woonde. Hij zette door dat de "Nieuwe Eindhovense Grindweg" niet om, maar door het dorp, tangs zijn huis werd aangelegd. Daarom bleef de doorgang van die Nieuwe Grindweg daar zo nauw, in tegenstelling tot de Reuselse zijde, waar later door afbraak van huize Verstappen (links) ruimte werd gemaakt. Jammer voor de Markt ...

45. Dit is die Nieuwe Eindhovense Grindweg, die nu Nieuwstraat heet. We kijken in de richting Eindhoven. De weg is inmiddels bestraat. De foto is dan ook van 1925, dus ongeveer 75 jaar jonger dan de weg. Links op de voorgrond de befaamde slagerij van de gebroeders Van Woerkum. Een van hen noemde men "Willeke", hij was lid van de gemeenteraad. Er naderde weer een verkiezing. 's Avonds voor de verkiezingsdag verschenen er overal op de bomen pamfletjes met de tekst: ,,stemt stillekes op Willekes." Hij kreeg vier zetels meer. ..

46. Kort na de Eerste Wereldoorlog werd tussen de Sint-Willibrorduskerk en de Nieuwstraat de Willibrorduslaan aangelegd. Op de achtergrond zien we de eerste sociale woningbouw in Eersel (de huizen met de zadeldaken). Op de voorgrond staat particuliere bouw (de huizen met de tentdaken). Achter enkele huizen stonden schuurtjes, waarvan een aantal dienst deed als sigarenfabriekje. Door concentratie in die industrietak zijn maar twee bedrijven overgebleven: Wintermans en Agio.

P. MOORS-MARTENS

Kruidenierswaren

Op den-Dijk -:- EERSEL

r--

47. Oudtijds stonden Iangs de dorpswegen aileen boerderijen. Gemiddeld stonden ze 200 meter van elkaar. In de twintigste eeuw, toen de andere middelen van bestaan belangrijker werden (bv. desigarenindustrie, de pendel naar Eindhoven), vulden die grate gaten in de bebouwing zich op met burgerwoningen. Een begin daarvan ziet men hier op de Dijk (1915). U staat halverwege de Dijk en kijkt in oostelijke richting.

48. Eeuwen is de schapenhouderij de grondslag van de Kempische landbouw geweest. De schapen leverden wol en vlees, maar het belangrijkste produkt dat zij voortbrachten was hun mest. Ook zij stonden in potstallen. Dit zijn echte Kempische schapen (1924). Zij worden gekenmerkt door hun lange, driehoekige, onbewolde koppen en hun lange staart (die is goed te zien bij het schaap links op de foto). Dit soort schapen bestaat niet meer, het is door andere rassen vervangen. Men is echter bezig het Kempische ras terug te fokken,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek