Eersel in grootmoeders tijd

Eersel in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.D. Kakebeeke en G.R.H.G. Remery
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3332-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eersel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Burgemeester De Kort en rector Van Eyl hebben een afdeling van de NCB opgerieht. Een van de onderafdelingen was de "Jonge Boerenstand". De jongelui vergaderden regelmatig om hun kennis van de omstreeks 1920 in een hoog tempo veranderende landbouwtechniek te vergroten. De onderwijzer Van Eyndhoven (zie foto 1) was ook landbouwleraar. Zijn les werd bijgewoond door kapelaan Van Oorschot en de direeteur van de Boerenleenbank, W. Kox (geheel reehts).

50. Huisslachtingen kwamen omstreeks 1920 nog vaak VOOL Bartel Keens (links) en Piet Kox (rechts) hebben het varken "op de leer" (ladder) hangen. Ze zullen het "glaasje zonder voet" weI op hebben. Direct na de slacht schonk de eigenaar van het varken de slachters en de buren een jenevertje in. Dat moest geschonken worden in een glaasje zonder voet, dat de een aan de ander doorgaf (nadat het natuurlijk telkens was bijgevuld).

Eersel Marktpleln.

51. In de jaren twintig werden bovengrondse elektriciteitsleidingen aangelegd. Dat heeft onze provincie duizenden bomen gekost. De bomen op de Markt hadden een economische functie: men oogstte er de lindebloesem van. Deze bomen moesten dus blijven staan: vandaar de hoge mast midden op het Marktplein.

52. Het personeel van de sigarenfabriek Gebroeders Aarts poseert opzij van de fabriek (nu de lange gevel van de bibliotheek). Blijkbaar is de foto na 1920 genomen, dus na de invoering van de arbeidswet: we zien alleenjongens ouder dan 14 jaar. Kinderarbeid werd eerder (v66r 1920) door de geestelijkheid aileen toegestaan aan kinderen die hun plechtige communie hadden gedaan (dus na hun twaaIfde jaar).

Steensel (N.-Br.) Cementsleen en Pannenfabriek .St. Lucia-

53. Ook Steensel had zijn industrie. Het begon met nijverheid: de pottenbakkerij. Daar was Steensel heel geschikt voor, omdat er gemakkelijk te ontginnen leemlagen voorkwamen. Deze waren ook de grondstof voor de dakpannenfabriek. In de buurt was ook zand te vinden, dat geschikt was om er cementsteen van te maken. De fabriek lag aan de Run, zodat er water voldoende was. Nu staat op dit fabrieksterrein de wasserij.

54. Marktkooplieden zouden hun vak niet verstaan, als zij niet geregeld de aandacht zouden vestigen op hun markt. Daarom bestond in Eersel de markt am de negen of tien jaar een eeuw ... Marktoctrooien waren er van alle vorsten, "te beginnen bij Karel de Grote". Zo kon men onbeperkt feesten. Burgemeester Panken was steeds van de partij (1923). De weg die Eersel tot marktcentrum maakte liep zuid-noord: Postelseweg, Markt, Hint, de oude weg naar Knegsel. Daar was aansluiting aan de oude banen naar Den Bosch, Antwerpen en Eindhoven.

55. Het marktterrein werd van de rijweg, die immers over de Markt liep, gescheiden door een touw, dat elke marktdag door een "gemeentewerker in vaste dienst" werd gespannen. De "ambtenaar be1ast met de zaken van de markt" inde het staangeld. Het was er in 1926 gezellig druk (en dat is het nu 's maandags nog). Het begrip "markt" was vroeger vee1 uitgebreider. Nu koopt men er een pond kaas, toen werden grote hoevee1heden graan, vee en andere massaprodukten verhandeld.

Tramweg Duiaet -Eerseten - R6.adhuis '::ersel

56. In 1897 werd Eersel door een tramlijn verbonden met Eindhoven (en vele plaatsen in Zuidoostbrabant) en Reusel (en vele plaatsen in de Belgische Kempen). Beide verbindingen verschaften de Eerselnaren werkgelegenheid. De trambaan had een spoor. De trams moesten in de dorpen op wisselplaatsen elkaar passeren. Dit is de Eerselse wissel, u ziet het aan de kapel. Rechts staat een pomphuis, waarmee de locomotieven van water konden worden voorzien. De foto is van 1916: de locomotief werd bij gebrek aan steenkool met hout bijgestookt.

Groef uit Duizel. 6ezicht op de R. K. Kerk. Dorpstraat

57. Net als in Steensel verloor de Duizelse toren de bijbehorende kerk. In het Smitseind liet de parochie een kerk bouwen, ook al weer in een stijl die de Kempen geheel vreemd was. Het is allemaal wat popperig. De klokken lieten een hoog geluid horen, een orgel was er niet: men deed het met een harmonium. Daar is later veel verandering in gekomen: er staat nu een van de fraaiste orgels van de Kempen! De kerk dateert van 1926, monseigneur Van Diepen verrichtte de kerkwijding met assistentie van pastoor Van Moorsel.

58. Boven: Aan de soldaten is te zien, dat deze kaart tijdens de Eerste Wereldoorlog is gemaakt. Het koor van de kapel was in gebruik als raadhuis. Het andere deel was brandweergarage en gevangenis! Daar werden dus arrestanten in "den amigo" gestopt, zoals men zei. We zien de kapel vanuit het Hint.

Onder: Dezelfde kapel in het hetzelfde jaar als de vorige foto. Nu zien we haar vanaf de Markt. Ook aan deze kant ernstig verval. Boven de ingang ziet u het wapen van Eersel (zie foto 68).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek