Eersel in oude ansichten

Eersel in oude ansichten

Auteur
:   J.J.M. Kwinten
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4131-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eersel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Ruim een kwart eeuw was het na-oorlogse beleid van het gemeentebestuur gericht op de vrijwel algemene vraag naar voorzieningen op het gebied van elektriciteit, waterleiding, telefoon, gas, riolering, stratenaanleg, woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg en sport. Daarnaast werd doelbewust gestreefd naar behoud van het dorpse karakter van de drie kerkdorpen Eersel, Duizel en Steensel,

De aanwijzing van het marktplein als beschermd dorpsgezicht waarborgt dat deze karakteristieke kern voor heden en toekomst bewaard zal blijven,

Toch moet men in Eersel voor veel van dat er was teruggrijpen naar oude foto's,

Gelukkig zag Piet K winten dit tijdig in, zodat het voor hem niet moeilijk was uit zijn rijke verzameling een interessant "Eersel in oude ansichten" samen te stellen. Met vele anderen ben ik hem daarvoor zeer dankbaar.

Eersel, september 1972 J. L. A. Stevens, burgemeester

INLEIDING

In een interview met een van de verslaggevers van "de Volkskrant" zegt Jac, Kleiboer, de ontwerper van de Floriade te Amsterdam, het volgende: "De mensen zijn verzadigd van hun technische wonderen, De mensen willen terug naar de dingen die waren!" Dat verklaart de drang naar en de belangstelling voor de dingen uit vroeger jaren die de laatste tijd zo sterk is toegenomen. Dat blijkt onder andere ook uit de vraag naar oude meubels, niet meer in gebruik zijnde gebruiksvoorwerpen en niet het minst uit de grote en groeiende belangstelling voor oude foto's van de stad of het dorp, waar men woont of men zich mettertijd heeft gevestigd,

Ook in het Kempische dorp Eersel, waar ik zelf geboren en getogen ben, is die belangstelling, naar ons blijkt, heel groot.

Gelukkig heb ik daar blijkbaar een soort "voorgevoe!" van gehad en heb ik sedert omstreeks 1950 onafgebroken oude dorpsfoto's vergaard en ze zorgvuldig bewaard. Ret is zodoende mogelijk uit eigen voorraad een fotoboekje samen te stellen van de oude kerkdorpen Eersel, Duizel en Steensel, die in 1923 tot een gemeente zijn verenigd.

In tegenstelling tot verschillende omliggende dorpen, heeft Eersel in de tweede wereldoorlog hoegenaamd geen materiele schade opgelopen.

Voor oude dorpsfoto's hebben wij het derhalve hoofd-

zakelijk moeten zoeken in de sector afbraak, verbouwing, vernieuwing en restauratie. Zo zult u bij deze serie foto's gebouwen aantreffen, die er nog wel zijn, maar bijna onherkenbaar zijn veranderd.

Eersel is een heel oud dorp, welhaast het oudste van de gehele Brabantse Kempen, getuige de aanhaling op bladzijde 5 van het gedenkboekje "Vrijheid aan de Run", waarin letterlijk aan het begin van een nog bestaande oorkonde vermeld staat: "In den naam van Christus, aan den Heiligen en Geliefden vader Willibrordus, Aengelbert, zoon van Gaobert enz, enz., heb ik Aengelbertus, U vader, een gedeelten rniinen bezittingen willen schenken", "In het landschap Taxandria, ter plaatse Eresloch, geef ik u alles, wat mij van mijns vaders wege toe komt enz, enz."

Wordt Eersel reeds in het jaar 712 als Eresloch vermeld, Duizel komt pas in 1337 onder de naam Duizele en Steensel op zijn beurt in 1349 onder de naam Steensele voor. De drie kerkdorpen samen hadden in het begin van de twintigste eeuw ternauwernood 3000 inwoners; in het jaar 1973 zal, naar het zich laat aanzien, het getal 10.000 bereikt worden.

Al het bovenstaande in acht genomen, lijkt het wel de moeite waard om dit fotoboek van Eersel samen te stellen.

Groeten uit Eersel

R. K. Kerk en' Pastorle

1. De parochiekerk van de H. Willibrordus is in de jaren dertig onder pastoor Joosten door architect Valk, grondig verbouwd. Zo zag de kerk er uit omstreeks 1910. Op de plaats waar nu het parkeerterrein is, met de telefooncel, was toen de boomgaard van Suske de Moll aan de huidige Willibrorduslaan die een herberg schuin achter de kerk had.

2. Dit is het inwendige van de parochiekerk van voorgaande foto, Ret interieur bestond toen hoofdzakelijk uit een middenschip met zijbeuken en het priesterkoor,

(Herfst !iekje.)

EERSEL.

R. K. Kerk,

Pastorie en Volksbond.

3. Op de voorgrond ziet u de befaamde "Paulusbond", het enige vergaderlokaal dat het kerkdorp Eersel toen had. Er werden toneelvoorstellingen en Iezingen gegevenen in de jaren twintig had kapelaan Houben er een bioscoop in gevestigd. Ret houten hokje voor het gebouw is het plaatskaartenloket. De geheeI vervallen "Paulusbond" is in 1969 afgebroken,

4. De parochiekerk van het kerkdorp Steensel stond vastgebouwd aan de eeuwenoude toren. De kerk is reeds jaren geleden afgebroken, maar de toren is er nag en in zijn oude glorie hersteld in de jaren 1959/62 door bouwbedrijf J. P. van der Linden en zonen nv te St-Michielsgestel, onder architectuur van W. A. J. Hansen te Rosmalen.

Groet uit 6teensel. R. K. Kerk met Toren. Bedevaarrplaats can de H. Lucia

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek