Eibergen in oude ansichten deel 2

Eibergen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. de Leeuw en W.J. Heinen
Gemeente
:   Eibergen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1868-2
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eibergen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Einergen in oude ansichten deel 2

door F.]. de Leeuw, tekst

en W]. Heinen, verzorging van de fotografie

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 1868 5 ISBNI3: 978 90 288 18682

© 1984 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de tweede druk uit 1997

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 041 8 5 1 3 144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

INLEIDING

De nog steeds toenemende be1angste1ling die we hebben mogen constateren voor het "oude", is voor ons aanleiding geweest om te voldoen aan het verzoek van de Europese Bibliotheek te ZaItbommel, tot het samenstellen van een tweede boekje "Eibergen in oude ansichten".

Deze toezegging hebben we kunnen doen omdat we, door de spontane medewerking van zeer velen, hiervoor voldoende, nieuw fotomateriaal hebben binnen gekregen.

Bij het samenstellen van dit boekje hebben we dezelfde maatstaven aangelegd als bij de eerste uitgave, namelijk het geven van een beknopt overzicht van de ontwikkeling van ons dorp tussen 1825 en 1925.

Ten aanzien van bepaa1de zeer interessante foto's, die naar onze mening niet in het boekje mogen ontbre-

ken, hebben we ons niet star aan deze rege1 gehouden. We stellen er prijs op om al degenen die ons op enigerlei wijze, door het afstaan van foto's en het verstrekken van de bij de foto's behorende informatie, hebben geho1pen om deze tweede uitgave mogelijk te maken, hiervoor hartelijk te danken.

Dit boekje doorb1aderend zullen er ongetwijfeld lezers zijn die met Herman Schuurman - van wie een gedichtje is opgenomen - zullen zeggen: "Waor blif de tied? "

We hopen dat u aan dit boekje evenvee1 plezier zult beleven als wij hebben gehad met het samenstellen ervan.

F.J. de Leeuw W.J. Heinen

1. Hier een kostelijke opname van de familie Spoor. Spoor verdiende de kost voor vrouw en kroost als zadelmaker. Volgens zeggen had vrouw Spoor de gave om iemand van zijn wratten af te helpen. Er wordt beweerd dat zij in veel gevallen uitkomst heeft gebracht. Zo zou zij pastoor Kaeter van een fors uitgevallen wrat op zijn hoofd hebben verlost. Spoors zoon Karel heeft in dit, in de loop der jaren totaal veranderde pand nu een zadelmakerij en een winkel in lederwaren.

2. Deze opname dateert van rond 1865. Ret rechts op de foto voorkomende kleuterschooltje is gebouwd in 1864. De andere gebouwen zijn van veel oudere datum. In het meest links staande pand was een cafe gevestigd. Hier zwaaide destijds Samuel Blankvoort de scepter. Thans staat op deze plek het hotel "Ret Wapen van Eibergeri". Notaris Ter Braak heeft van het oude gebouw, met de mensen ervoor, een geriefelijke woning laten maken en het daarnaast staande pand verbouwd tot notariskantoor.

3. In 1914 heeft Johan Wormmeester het oude cafe van Samuel Blankvoort 1aten afbreken en hier het hotel-cafe-restaurant "Het Wapen van Eibergen" gebouwd. Het was een voor die tijd enorm gebouw, geschikt voor bruiloften, vergaderingen en toneeluitvoeringen. Er wordt, ook nu nog, meer gesproken van cafe Wormmeester dan van "Het Wapen van Eibergen".

4. De foto zal gemaakt zijn in het begin van de jaren twintig, Een boerenkar draait bij hotel "Ret Wapen van Eibergen" de Groenlosestraat in (thans J.W. Hagemanstraat). Afgezien van de kar, is er van enig verkeer niets te merken. De foto toont een oase van rust.

5. In 1912 vestigde zich in het oude kantoor van notaris Ter Braak, die elders een nieuw kantoor had gebouwd, de drukker H. Heinen. Klein begonnen, heeft hij steeds kans gezien zijn zaak uit te breiden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de bouw van een prachtig, modern bedrijfsgebouw op het industrieterrein "De Mors". Hier een leuke opname van het interieur van de drukkerij in het oude notariskantoor. In het midden de eigenaar H. Heinen.

6. Hier een opname van de kapitale villa van burgemeester G.H. Smits. Na zijn overlijden op 26 maart 1924, bleek de villa aan de gemeente gelegateerd te zijn, om deze te gebruiken als gemeentehuis. In de loop der jaren is de voor de secretarie-afdelingen beschikbare ruimte veel te klein geworden. Men praat nu al meer dan vijftien jaar over de bouw van een nieuw gemeentehuis met voldoende ruimte voor de administratie, maar verder dan de plaatsing van enkele containergebouwen is men nog niet gekomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek