COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3583-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39 Rotonde Karel de Grotelaan en Karel de Groteplein. Links, nag juist zichtbaar boven de bebouwing, de Sint-Lambertuskerk. Midden op de foto de winkels en het toenmalige Hotel Atlanta, waarin rond de jaren tachtig het examenbureau was gevestigd van het Centraal Bureau Rijvaardigheids bewi jzen. Menig aspirant automobilist ofmotorrijder kwam zich hier, met load in de schoenen en zweet in de handen, melden am zijn rijvaardigheid te ton en en zo het fel begeerde rijbewijs in handen te krijgen. In de achterzaal van het etablissement werd het schriftelijk examen afgenomen. Links onderaan de Karel de Grotelaan richting centrum en rechtsboven op de foto, niet zichtbaar, gaat men richting Veldhoven. De stadsuitleg

van Eindhoven kenmerkt zich door zijn stervorm met zijn uitvalswegen als radialen. De Boschdijk naar 's-Hertogenbosch, de Kennedylaan naar Nijmegen, de prof. dr. Dorgelolaan naar Helmond, de Geldropseweg naar Geldrop, de Leenderweg naar Weert en de Aalsterweg naar Hasselt. Volgens de naoorlogse plannen diende er via de

Hoogstraat en Blaarthemseweg oak een uitvalsweg naar Antwerpen te komen. Voor dit doel werden bij voorbaat al het oude stadhuis aan de Rechtestraat en de villa Fens aan de Keizersgracht afgebroken. In de latere plannen werd parallel aan de Hoogstraat en Blaarthemseweg de Karel de Grotelaan als uitvalsweg aangelegd. Tevens werd deze

weg het hoofdelement van de nieuw te bouwen wijken Hagenkamp en Genderdal. Het diende een weg van allure te worden, met hoogbouw langs de Karel de Grotelaan en met laagbouw en eengezinswoningen daarachter.

40 Karel de Grotelaan gezien vanaf de rotonde in de richting van het centrum. Rechts de flats met huisnummers 193 tot 303. Deze flats werden in 1957 gebouwd en na gereedkomen betrokken door gezinnen van de Engelse militairen, die gelegerd waren op de vliegbasis Welschap. Na hun overplaatsing naar Duitsland kwamen de flats ter beschikking van de Eindhovense bevolking. Links de flats aan de Clovislaan in de wijk Hagenkamp. Midden tussen deze hoogbouw, die aan het einde van de jaren vijftig werd gerealiseerd, ligt de houten noodkerk van de SintMichaelparochie. Deze kerk werd in 1959 gebouwd met als bouwpastoor pater Arts s.s.c.c. van de congregatie van de paters van de

H. Harten. De kerk werd als houten noodkerk gebouwd en doet nag steeds als zodanig dienst. De kerk werd op 16 mei 1959 in gebruik genomen. De wijk Hagenkamp, met straten

genoemd naar de opvolgers van Karel de Grote, was toen al grotendeels gereed. Op deze opname wordt de horizon van de wijk nag gevormd door de fabrieksgebouwen en schoorstenen

van Philips in het centrum van Eindhoven. Thans is het 'De Regent' die in de horizon domineert.

41 Deze kaart van de Laagstraat laat het eigendam zien van de heer P. Beelen. In zijn opdracht werden een winkel en zeven woonhuizen opgetrokken. Bij deze bouw, naar antwerp van Architecten- en Ingenieursbureau Th.P. van den Boomen ]zn. uit Eindhoven, werden stalen ramen en deuren toegepast. Deze werden vervaardigd door de N.V Cons tructiewer kplaatsen, voorheen P. Beelen & Co., te Eindhoven. Het voordeel van toepassing van ijzer was dat het een gering onderhoud vroeg en de slijtage minimaal was.

42 Een typerend ontwerp van hetArchitecten- en Ingenieursbureau Th.P. van den Boomen ]zn. uit Eindhoven. Deze opname toont de bovenwoning met in-rijpoort van de firma Vetterato & Cie. aan de Hagenkampweg. De kunstgranietwerken boven de poort en die van de deurpartij zijn door het bedrijf zelf gemaakt en aangebracht. Deze Gestelse wijk wordt nu Hagenkamp genoemd. Hagenkamp betekent een akker (kamp) omgeven door een met hout beplante wal. De naam kwam in Gestel voor het eerst in de zestiende eeuw voor. Eigenlijk lag de Hagenkamp tussen de Dommel en de Hoogstraat, waar nu de Schrijversbuurt ligt. De weg die vanuit het westen naar dit gebied liep, kreeg de naam Hagenkampweg. Die straatnaam

is de reden dat de buurt met de naam Hagenkamp nu eigenlijk een kilometer westelijker ligt dan het oorspronke-lijke gebied. Een foto in 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp' geeft het hele gebied weer.

43 De Heilig Hart van ]ezuskerk aan de Ploegstraat 3 werdin 1930-1931 gebouwd. Daarvoor waren de gelovigen aangewezen op een noodkerk aan de Hoogstraat of ze togen naar de Sint-Lambertuskerk voor de uitoefening van hun godsdienstbeleving. De parochie werd door mgr. Van de Ven, bisschop van 's-Hertogenbosch, opgericht op 2 september 1917. De eerstesteenlegging was op 22 april

1930. Als bouwpastoor werd Karel Eras benoemd, kapelaan van de Sint-Lambertusparochie. Hij trof de eerste voorzieningen, zoals de aankoop van de bouwkavel. Een slepende ziekte maakte echter een vroegtijdig einde aan zijn priesterleven. Hij overleed op 25 december 1918 en werd opgevolgd door Gosinius

van Heeswijk, eveneens kapelaan van de Sint-Lambertusparochie. Hij ging op 5 maart 1943 met emeritaat. Zijn opvolger werd de bekende pastoor L. de Gruijter. Tijdens diens pastoraat kreeg de kerk in 1952 de bekende glas-in-lood-

ramen van glazenier Pieter Wiegersma. De kerk is een schepping van Dam P. Bellot en H.C. van de Leur en werd op 11 juni 1931 ingewijd door mgr. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch. De kerk, die was bestemd voor Nieuw-Gestel,

is in 1953 door] as Bedaux verbouwd.

Het houten gewelf werd vervangen door een stenen. Oak kwam er toen een nieuwe ingangsparti j.

44 Dit winkelhuis, met bovenwoning en inrijpoort aan de Gestelsestraat was een schepping van het Eindhovense Architectenen Ingenieursbureau Th.P. van den Boomen ]zn. en werd gebouwd voor het bouwbedrijf Gebroeders Vermeijlen. De betonwerken en kunstgranieten bekleding werden door

de opdrachtgever zelf aangebracht. Het gebied ten oosten van de Hoogstraat heet tegenwoordig de Schrijversbuurt. Toen deze buurt vanaf eind jaren twintig in de vorige eeuw werd gebouwd, sprak men van Nieuw-Gestel. De meeste straatnamen zijn ontleend aan kopstukken uit de Nederlandse letter-

kunde uit de negentiende eeuw. Overigens zijn er oak in het aangrenzende

deel van Stratum, buurt den Elzent, straten met namen van letterkundigen.

45 Deze ansichtkaart van de Gestelsestraat is afgestempeld op 27 december 192 9. De opname is gemaakt in de richting van het centrum van de stad, ter hoogte van de kruising Gestelsestraat met de Rivierstraat links en de Helmerslaan rechts. Het linker hoekpand is gebouwd door architect Van den Boomen (zie ansichtkaart 46). Thans is hier een depot voor chemische reiniging gevestigd, voorheen een lunchroom annex bakkerij. Van de oorspronkelijke bebouwing (arbeiderswoningen) links is veel verdwenen. Er rest nag een drietal van deze woningen, die overigens zijn vervangen

door nieuwbouw en winkelpanden. Op de achtergrond zijn de Philipsfabrieken aan de Emmasingel zichtbaar. De kerk van het H. Hart van ]ezus, gebouwd door Dam Paul

Bellot, monnik van de Paulusabdij van Oosterhout en voor zijn intrede architect, moest nag worden gebouwd.

46 Deze kaart toont het winkelpand, lunchroom en banketbakkerij 'Huize Senecaut' op de hoek Gestelsestraat/Rivierstraat, naar een ontwerp van Architecten- en Ingenieursbureau Th.P. van den Boomen ]zn. uit Eindhoven. De pui was met marmer bekleed, hetgeen werd uitgevoerd door ].M. van de Grinten, fabriek van marmerwerken te Eindhoven. De teakhouten puibekleding werd gemaakt en aangebracht door de firma Smolders Timmerfabriek te Meerveldhoven. Het pand had ingebouwde zonneschermen, hetgeen voor die tijd wei uniek mag wor-

den genoemd. Ze werden geleverd door de firma Spiegel uit Arnhem.

47 De Gestelsestraat vormde de verbinding van de Hoogstraat naar de Genneperweg. Door de aanleg van de rondweg is de straat in tweeen gedeeld. De bebouwing van deze straat is tweedelig. Vanaf de Hoogstraat tot aan de Rivierstraat is er zowel oude bebouwing als nieuwbouw. De huizen aan de linkerkant van deze ansichtkaart stammen uit 1935, terwijl aan de rechterzijde, nauwelijks zichtbaar, veellater nieuwbouw is verrezen. De Heilig Hartkerk was toen al gebouwd, waardoor de Philipsfabrieken in het midden van de ansichtkaart niet meer zichtbaar zijn.

48 De Gestelsestraat met links de fraaie herenhuizen van de woningbouwvereniging Eigen Haard. Na de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van de industrie was er een nijpend tekort aan waning en, zowel voor de huisvesting van arbeiders als middenstanders. Door het Rijk werd omvangrijke steun verleend en dit had als gevolg dat veel woningbouwverenigingen werden opgericht. Dit leidde onder andere in Eindhoven tot de oprichting van de woningbouwverenigingen Sint- Trudo en Sint-]oseph op zuiver katholieke grands lag. De Vereniging Volkshuisvestiging op neutrale grandslag was al in 1911 opgericht. Vanuit het pratestantisme kwam de woningbouwvereniging 'Help Uzelf Door Samenwerking' tot

stand. Media 1 918 verwierf de Volkshuisvestiging in Gestell4,5 hectaren bouwterre in aan de boorden van de Dommel voor de bouw van volkswoningen en middenstandswoningen. De plannen voor de bouw van volkswoningen en die voor de middenstand dienden financieel gescheiden

te zijn. Op 31 maart 1920 werd vanuit de Vereniging Volkshuisvestiging de bouwvereniging Eigen Haard opgericht, die ongeveer twee hectaren grand overnam voor de bouw van een vijftigtal grate burgerwoningen. In 1922 startte deze vereniging met behulp van een rijks- en

gemeentebijdrage met de bouw van de waning en aan de Gestelsestraat voor de prijs van f 3334 per stuk. De resterende granden werden later overgenomen door de gemeente Eindhoven voor onder meer de aanleg van het Dommelplantsoen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek