COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3583-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

59 Het ommuurde clarissenklooster. De clarissen kwamen in 1 936 naar Eindhoven en vestigden zich in het klooster aan de Stratumsedijk. Pas in 1953 kon het klooster aan de Sint-Claralaan 1, met de nodige feestelijkheden binnen de rooms-katholieke traditie, worden ingezegend. Het complex werd door zijn bewoners steevast aangeduid als 'her klooster op Gennep'. Direct na de ingebruikname begonnen de zusters met de aanleg van een moestuin. Veel zusters clarissen, maar oak anderen, hebben in dit klooster de vele vernieuwingen binnen de katholieke kerk leren aanvaarden. De fraaie kapel is oak enige

tijd in gebruik geweest voor h uweli j ksplechti gheden, oak vanwege de rustieke omgeving, die zich uitstekend leende voor fraaie bruidsreportages. Na veertig jaar het klooster in Eind-

hoven te hebben bevolkt, vertrokken de resterende zusters in 1993 naar het klooster - bej aardenoord Het Witven in Someren.

60 Achterzijde clarissenklooster met moestuin. Toen de zusters in de tuin achter het klooster een moestuin wilden aanleggen, vanden zij onder een dun laagje aarde zeer veel puin. Het waren de restanten van het kasteel waar men niet al te nauwkeurig mee was omgesprongen. Gelukkig was een stuk grand, getuige deze ansichtkaart, wei te bewerken, waardoor deze prachtige moestuin ontstond. Direct buiten de muren van het klooster werden met name veel kastanje-bomen geplant. Hierdoor is een parkachtig geheel ontstaan waar veel dagj esmensen gebruik van maken en waar

onder de bomen, in de Dommel, vaak wordt gevist.

61 Nogmaals 'kasteel' Rapelenburg nabij de watermolen. Deze opname van een schilderij van Piet Slager uit 1925 stamt uit het begin van de twintigste eeuw. Gennep, zoals het gebied achter het 'kasteel' in de richting van Aalst werd genoemd, ontwikkelde zich als een gevarieerd gebied. Naast de boerenbedrijven kwamen er volkstuintjes, dahliatuinen, sportvelden, een Mariakapelletje en het werd een rustig wandelgebied. Met de komst van het Frater Simon Deltour Heempark, het Milieu Educatie Centrum, het Prehistorisch Openluchtmuseum met het prehistorisch en middeleeuwse dorp en binnenkort de

ecologische boerderij, kreeg het gebied, dat nu Genneper Parken wordt genoemd, een ander karakter. Het sportcomplex Zuid, het Indoorsportcentrum, zwemparadij s De Tongelreep, het

1] ssportcentrum Eindhoven, de midgetgolfbaan en manege Van Dongen completeren het gebied met een recreatief, cultureel, educatief en sportief karakter.

62 Deze ansichtkaart uit 1914 met apdruk 'Kiekje nabij de Watermalen, Gennip Groeten uit Gestel' toant, naast het vijftal dat gezellig aan het spelevaren is, huize Rapelenburg in al zijn glorie. Dit heeft gelegen ap de plaats waar nu het clarissenklaaster aan de Claralaan ligt. Van de audste geschiedenis van dit slatje is weinig bekend. Gennep wordt al in het jaar 1249 genaemd.

De naam is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van Gan en Epe, dat werd samengevaegd en 'helder water' betekent of''plaars waar twee stromen bij elkaar komen'.

lie<ie nabij de Walermolen

63 De GenneperWatermolen. Rechts is de houten brug nag juist zichtbaar. In een akte van 1249 komt de watermolen al voor. Daar staat in dat Lodderken Peregrinus en zijn wettige echtgenote Aleydis, burgers van Den Bosch, op de vierde dag voor het feest van Sint-Marcus in 1249 hun deel in de watermolen en het landbouwgebied, alsmede de bossen en de weiden in Gennepe bij Woensel aan de Abdij van Postel hebben geschonken. Keizer Karel V gaf op 1 0 april 1545 de Genneper molenaar geen octrooi am zijn bedrijfuit te oefenen, maar bepaalde tot hoe haag hij het water mocht opstuwen. Dat gebeurde niet aileen hier, maar bij alle molens in Oost-Brabant. In de Middeleeuwen behoorde de molen aan de orde der

norbertijnen. In het najaar van 1884 was deze molen de inspiratiebron voor een schilderij van Vincent van Gogh, dat nu nag in het Noordbrabants museum hangt. Het schilderij laat

twee raderen zien. Van Gogh heeft in december 1884 oak nag een aquarel van de molen gemaakt. Gestel kende naast deze watermolen twee windmolens. Een in Blaarthem en een

tussen de Hoogstraat en de Gestelsestraat.

64 Het molenaarshuis met ernaast het cafe van (Maria) Alida Meulenbroeks aan de Genneperweg, die bekendheid genoot am haar heerlijke koele bier uit de kelder. Maar oak haar vette gebakken Dommelpaling en paling in gelei waren niet te versmaden. In 1935 stopte zij met het cafe. In 1961 vielen het pand en het molenaarshuis ten prooi aan de sloophamer. Naast het cafe lag een vijver. De Genneper watermolen is een van de oudste watermolens van ons land. Oak het molenaarshuis heeft een rijke historie. In 1749 was het eigendom van de weduwe Christiaan Heuvelmans-van Dooren.

Een nieuw gebouwd huis vormde later een geheel met de woningen van de heren Beelen en Van der Schoot. In 1 800 werd alles

verkocht aan Theodorus Smits uit Mierlo. De familie Smits dreef er een graanhandel, hield winkel en herberg en exploiteerde zelfs een bakkerij. Later werd het geheel samen met de watermolen en de

directe omgeving een geliefde ontspanningsplaats. Zeker 's zondags was het er druk, maar oak door de week kwamen er in het cafe veel wandelaars uitrusten.

65 Vijver bij de Genneper malen. Deze heeft naar alle waarschijnlijkheid deel uitgemaakt van het cafe van Alida Meulenbroeks, die trouwde met Harrie van der Schaat uit Zesgehuchten. Het cafe genaat niet enkel vermaardheid am zijn bier en paling, maar was oak bekend am zijn sproakjestuin met tuinkabauters, beeldj es van dieren en lieflijke prieeltjes. Veel jangelui die ap vrijersvaeten verkeerden, gaven elkaar daar het 'jawoord': Later werden bij de vijver heel wat bruidsreportages gemaakt en was het een geliefd object van heel wat kunstzinnige fatografen. Het cafe werd helaas in

1935 geslaten, waarmee een einde kwam aan het drinken van een patj e dubbel aud bier. Gelukkig is de vijver in stand gebleven. Vaoral audere Gestelnaren kijken nag graag met

de nadige weemaed over de begroeiing van de amrastering naar de plas, die er nag steeds prachtig bijligt.

66 Boe

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek