Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21 Gezicht op het oudste hof]e van Eindhoven. Dit hof]e is er nog steeds en is gelegen achter het pand Sint-Jorislaan 74. Het is nu nog bereikbaar door de houten poort naast cafe Strauss en enkele oude arbeidershuisjes. Aan het hof]e ligt de in 1858 opgebouwde blauwververij van]. van Bergeijk, waar stoffen uitsluitend blauw werden geverfd met de dure grondstof indigo.

Dit fabriekj e heeft door de jaren heen verscheidene uitbreidingen ondergaan. Zo werd in 1907 de textielververij uitgebreid met een chemische wasserij en later kwam er nog een strijkinrichting bij. In 1917 werd de schoorsteen gebouwd en kon er met gebruik van stoom ook warm en dus met andere kleuren worden geverfd.

Sinds januari 1998 is het hele complex in bezit van woningbouwvereniging Wooninc, voorheen Beter Wonen. Momenteel wordt er een onderzoek gedaan naar de financiele haalbaarheid om het gehele complex te renoveren. Samen met de woningen aan de Sint-Jorislaan herbergt het complex momenteel vier ateliers en zes woningen.

22 Graeten uit Stratum, Sint-]osephgesticht en Liefdehuis. Een foto van rand 1900 met op de achtergrand het luihuis met de kerkklokken van de Sint-]oriskerk. Het stand aan de Gasthuisstraat op de plek waar nu het verzorgingshuis Wilgenhof ligt. Zo'n zelfde luihuis stand oak nabij de Sint- Trudokerk in Strijp en er staat er heden ten dagen nag een bij de Sint-Petruskerk aan het Hofte Bergeijk. Onder de bezielende lei ding van pastoor Lombarts kwam in 1868 de stichting van het liefdesgesticht tot stand. De Zusters van Liefde uit Tilburg namen de verzorging op zich. In 1863 had

het Algemene Armenbestuur aan de parachie een stuk grand voor dit doel afgestaan waarap enige bouwvallige woningen standen. De Stratumse gemeenteraad schank als

bijdrage aan dit doel het gehele kasoverschot van f 350.

Gr o e t u it Stratum

St. dose ph Gestlcht en Ltefdehuls

1Jit~. J. '~jjnenl Kunsthandel , Waalre.

23 Gasthuis Stratum met Heilig- Hartmonument. Een ansichtkaart uit 1941. Bij het gouden priesterfeest van pastoor Lombarts in 1891 werd hem een grate sam geld aangeboden voor een gesticht voor zieken en ouden van dagen. Het rechtergedeelte van het Liefdehuis van foto 22 werd toen vervangen door de nieuwbouw zoals hier weergegeven. Uiterst rechts op de foto is de nieuwe parachiale meisjesschool zichtbaar, die oak onder

de lei ding van de Zusters van Liefde stand. Het hele complex is in de jaren zeventig vervangen door het huidige verzorgingscomplex Huize Wilgenhof. Het

Heilig- Hartmonument is in de jaren negentig verplaatst naar de zijkant van de Sint-]oriskerk aan de Gasthuisstraat.

24 Terug naar de Stratumsedijk. Zo zag de Stratumsedijk eruit bij de kruising met de Sint-]orislaan, die links onder began. Links kwam oak de Heezerweg op de Stratumsedijk uit.

De ansichtkaart toont cafe Bellevue, het latere cafe De Waterreus, gelegen tegenover het oude gemeentehuis. Het cafe en de woonhuizen links en rechts zijn allang verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. In het cafe kwamen veel ouderen am er een biertje ofborreltje te drinken en een kaartje te leggen of am gewoon wat te keuvelen. Vooral 's zondags na de hoogmis mocht de uitbater zich in een grate

klandizie verheugen en werd er menig drankje genuttigd. Sommigen keken zelfs te diep in het glaasje.

25 Het gemeentehuis van Eindhoven. Op 7 juni 1879 vestigde de familie Sinkel zich te Stratum. Bernard Sinkel-Langemeijer, firmant van de bekende Amsterdamse 'Winkel van Sinkel' , wilde in 1 879 gaan rentenieren en zocht een mooi stukje grond in het zuiden van het land. Hij vond dit in Stratum en kocht daar een groot perceel in het gebied dat Den Elzent heette. Hij bouwde er een grote villa met de voorgevel aan de Dijk (de latere Stratumsedijk). In 1890 overleed Bernard Sinkel en werd de villa met de erachter gelegen tuin verkocht aan de Stratumse textielfabrikant].]. Schroder, die het later op zijn beurt weer doorverkocht aan de Belgische kloosterorde van de zusters ursulinen. Zij vestigden in het

kapitale pand een meisjespensionaat 'Sancta Ursula'. Het pand werd aan de achterzijde uitgebreid met de houten kapel van Pensionaat Eikenburg. N a het ontstaan van Groot Eindhoven in 1 92 0 werd het bestaande gemeentehuis

aan de Rechtestraat (in het centrum) te klein.

Toen werd in 1930 Sancta Ursula aangekocht en in gebruik genomen als gemeentehuis, waarbij de oude houten kapel aan de achterzijde tot raadzaal werd bestemd.

Sancta Ursula deed dienst tot de opening van het nieuwe gemeentehuis aan de studentenwei in het hartj e van de stad in september 1952 door koningin Juliana.

26 De 'Muziekkiosk in het Stadspark' op een ansichtkaart met poststempel 29 juli 1932. Achter zijn villa liet Bernard Sinkel een prachtige Engelse tuin aanleggen van enkele hectaren groot, met een grate varieteit aan boomsoorten. N a de verkoop van de

villa, met een stukje van

de gigantische tuin, aan de familie Schroder werd het overige tuingedeelte in drie kavels te koop aangebaden. In 1892 werd een van de kavels met het koetshuis aangekocht door het Eindhovens Mannenkoor. Het koor maakte er een buitentuin van voor de werkende en ereleden. Het oude koetshuis werd om-

gebouwd tot paviljoenhet huidige Stadspaviljoen - en tegelijkertijd werd opdracht gegeven tot de bouw van een muziekkiosk. De tuin en muziekkiosk werden op zondag 8 mei

1892 in gebruik genomen. Op mooie zondagavonden waren er bij lampion- en fakkellicht 'bal champetres', tot grate vreugde van vooral de jeugd.

27 In de tuin van de villa van Van Sinkel stand niet alleen een koetshuis, maar oak een boerderij of tuinmanswoning, die tegen het koetshuis was aangebouwd. Het theehuisje op deze ansichtkaart uit 1930 te zien, is later door de koper van een van de kavels gebouwd. Op deze plaats is in 1 936 het Radiomonument opgericht ter herinnering aan de eerste rechtstreekse radioverbinding met het toenmalige Nederlands-Indie op 1 juni 1 927. Op die datum sprak koningin Wilhelmina in het bijzijn van prinses Juliana via de Philips Kortegolfzender vanuit het Natuur-

kundig Laboratorium te Eindhoven de overzeese onder dan en toe.

28 Het Radiomonument in het Stadswandelpark. Een fotokaart van de beroemde Eindhovense fotograafMartien Coppens, uitgegeven door de Boeken Kantoorboekhandel van Eindhoven. In 1936 werd het monument op 28 november door prinses Juliana onthuld. Het monument is ontworpen door architect ir. D. Roosenburg, in samenwerking met beeldhouwer Albert Termote, die het bronzen beeld maakte. Aan de achterkant is de tekst aangebracht "Ier herinnering aan het feit dat vanuit deze gemeente dankzij het vernuft van het Philips Laboratorium de eerste radio-phonische verbinding tot stand is ge-

bracht tusschen het moederland en N edederlands Oost-Indie', was getekend: 'De burgerij van Eindhoven.' De uitgebreide tekst op het monument vermeldt helaas niet de datum van de tot-

standkoming van deze radioverbinding. De beeltenis van de roepende vrouw is in brons gegoten en heeft een lengte van ongeveer vijfmeter.

29 Het Dr. Anton Philips Observatorium aan de AlberdinckThijmlaan. De ansichtkaart is afgestempeld op 18 juli 1939. In 1936 werd door prins Bernard in tegenwoordigheid van prinses Juliana de eerste steen gelegd, nadat door prinses Juliana het radiomonument onthuld was. In 1938 werd de bouw voltooid. De Sterrenwacht was een geschenk van

dr. A.F. Philips aan de Eindhovense afdeling van de

N ederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde. Het stralend witte gebouw is ontworpen door de architect ir. L.o.c. Kalff. Later is de witte verfhelaas verwijderd en die heeft plaats moeten maken voor het aanmerkelijk minder fraaie steenrood.

30 Hotel Parkzicht aan de Alberdink Thi jmlaan. Omdat in het begin van de vorige eeuw de kamernood in Eindhoven nog erg groot was, bouwde Philips in 1920 nabij het Stadswandelpark twee gezellenhuizen. Een voor ongehuwde werknemers, het huidige Parkhotel, en een voor ongehuwde werkneemsters aan de boorden van de Dommel, het latere Dommelhotel en nu ingericht als kantoorruimte. De gezellenhuizen waren met een grote tuin van elkaar gescheiden. Tijdens de economische crisis in de

j aren dertig werden beide gezellenhuizen overbodig. N a de verbouwing werden

ze als hotel in gebruik genomen. Hotel Parkzicht diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als hoofdkwartier van de Duitse Wehrmacht in Eindhoven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek