Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

41 Verder op de Aalsterweg, huisnummer 184, het nu nag bestaande cafe Casino, gebouwd in 1906. Het cafe op de hoek van de Van der Lansstraat ziet er heden ten dage nag net zo uit als in het begin van de vorige eeuw, toen het als woonhuis annex cafe gebouwd werd. Aan de zijgevel bevindt zich een steen met het jaartal van de bouw. Het cafe bezit nag de originele waranda uit die peri ode, zoals alle horecagelegenheiden die toen hadden (zie ansichtkaart 37). Volgens de huidige eigenaar werd het cafe als zodanig pas in 1927 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het pand

staat thans op de Eindhovense monumentenlijst en is het waard am zo te behouden. Het casino op de

Markt in de Heuvel Galerie is dus echt niet het eerste casino van Eindhoven.

42 Jeugdherberg'De Wielewaal' te Eindhoven aan de Aalsterweg 156. Een ansichtkaart uit 1937. Over de oprichting en de tijd dat deze waning als jeugdherberg dienstdeed, is weinig bekend. Het pand als zodanig is nag aanwezig en dient nu als waning. Jeugdherbergen waren in feite de voorlopers van jeugdhotels.

Jongeren konden er tegen een geringe vergoeding, en het verrichten van corvee, overnachten. Er werd vooral veel gebruik van gemaakt door hen die een fietstocht door Nederland maakten. 's Avonds was er meestal een gezellig programma en de overnachters moesten vroeg (22.00 uur) naar bed.

43 Een winterse foto van de Aalsterweg rand 1930. De foto is genomen ter hoogte waar nu, rechts, de Gerarduslaan begint. Rechts verrijzen de eerste woningen, huisnummers 201 en 199, links is het nag landelijk en staat er nag een boerderij ter hoogte van de huidige Poelhekkenlaan. De huizen keken uit op de beemden en weilanden aan de boorden van het riviertj e de Tongelreep. Lang zou het niet meer duren of oak de linkerkant van de weg werd spoedig bebouwd en de boerderij moest plaatsmaken voor riante waning en.

44 De Watertoren aan de Aalsterweg in 1907. Aan het begin van de vorige eeuw stichtte de toenmalige gemeente Eindhoven in 1904 een waterleidingbedrijf. Dit lag aan de Aalsterweg, op Stratums grandgebied. Naast bedrijfsruimtes kwam er een veertig meter hoge watertoren. Voorheen was men aangewezen op pomp- of putwater, dat niet altijd van goede kwaliteit was. Voor het nemen van een bad werd gebruikgemaakt van een grate teil water, waar diverse personen am beurten in hetzelfde badwater een bad namen. Tevens was het niet ongebruikelijk dat men een rustig plekje opzocht in een van de vele riviertjes. De komst van het waterleidingbedrijf was een hele verbetering voor de leefomstandigheden van

die tijd. De watertoren, die was gebouwd door de firma Visser en Smit uit Papendrecht, diende tevens voor de druk op het waterleidingnet. In 1970 werd de watertoren gesloopt en vervangen door de drie bekende water boll en aan de Antoon Coolenlaan.

Zij zijn een schepping van de Rotterdamse architect Wim G. Quist.

Watertoren

Eindhoven

45 Een luchtfoto van het Sint-Joseph Ziekenhuis, toen nog gelegen in de vlakte aan de rand van de stad. In het huidige SintJoseph Ziekenhuis in Veldhoven hangt nabij een van de ruimten van de technische dienst de ingelijste oorkonde van de 'eerste steenlegging' op de feestdag van Sint-Joseph (19 maart) van het jaar 1930. Op 17 augustus 192 8 richtte dr.]. Maas, deken van Eindhoven, samen met enige commissieleden onder leiding van we thouder F. Smits van Oyen de Stichting Sint-Joseph Ziekenhuis op; zo genoemd naar de patroonheilige van de stad Eindhoven.

De stichting had de zustercongregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph uit Heerlen bereid gevonden de verpleging

op zich te nemen, daarin bijgestaan door een aantal lekenverplee gkundi gen. Op 1 juni 1932 vond de plechtige inwijding plaats door mgr. A. Diepen, bis-

schop van 's-Hertogenbosch. Acht dagen later werden de eerste patienten opgenomen en op 11 juni 1932 volgde de officiele opening door de Eindho-

vense burgemeester A. Verdijk. Het ziekenhuis aan de Aalsterweg heeft bestaan tot 1982.Toen werd verhuisd naar Veldhoven.

46 Het hoofdgebouw en zusterhuis van het SintJoseph Ziekenhuis aan de Aalsterweg. De bouw van het ziekenhuis kwam tot stand onder lei ding van het architectenbureau Ed Cuypers te Amsterdam in samenwerking met medisch adviseur dr. A. van Moorsel, oud-geneesheerdirecteur van het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch. Het Eindhovense ziekenhuis had bij aanvang een capaciteit van 203 bedden, dat uitgroeide tot 443 bedden bij de verhuizing naar Veldhoven. Tij dens de meidagen van 1940 diende het ziekenhuis als Feldlazarettt voor de Duitse Wehrmacht. Op 28 februari

1944 diende het ziekenhuis andermaal geheel ontruimd te worden toen het door de Duitsers gevorderd werd als Marinelazarett. Van de inventaris mocht niets meegenomen worden;

alleen de voedselvoorraden en medicamenten werden vrijgegeven. Nadat het ziekenhuis verhuisd was naar Veldhoven werd de bebouwing gesloopt en verrees op het vier hectaren grote

terrein de villawijk Het Florapark en de Residentie Florastate.

47 Even verderop aan de Aalsterweg nabij de oprijlaan naar Pensionaat Eikenburg, lag Hotel Eikenburg. De ansichtkaart toont het hotel van voor de verbouwing in 1969. Het hotel was gunstig gelegen nabij het Sint-]oseph Ziekenhuis, het pensionaat en later de sportvelden rond het voetbalterrein van E.VV Eindhoven. In 1969 werd het hotel grondig verbouwd en bleef dienstdoen tot 1994. Toen veranderde het van eigenaar en werd uiteindelijk verbouwd tot het inmiddels gerenommeerde restaurant Oriental Greenhouse. Op de plaats waar op de foto de waranda is, kwamen tijdens deze laatste verbouwing

32 gietijzeren zuilen. Deze zijn afkomstig van het negentiende-eeuwse Victoria Station te Londen en moeten het restaurant een Victoriaans tintje geven.

48 'Pensionaat "Eikenburg," Stratum lez Eindhoven' staat in sierlijke letters op deze kaart uit 1902. In 1894 kochten de Braeders van Liefde uit Gent van de Franse paters redemtoristen het complex De Heihoef am er een kostschool te vestigen. De Franse paters hadden het in 1 88 1 van de erven van Van der Beken Pasteel, president van de Eindhovense rechtbank, gekocht. Van der Beken Pasteel had op het terrein van boerderij De Heihoef een herenhuis gebouwd met een grate oprijlaan omzoomd door eikenbomen. Omdat er verwarring ontstond tussen de naam de Heihoef, voor het nieuw

op te rich ten internaat, en het instituut De Heibloem in Roggel (Limburg), verander- den de braeders de naam in Eikenburg, naar de vele eikenbomen die er graeiden. Links op de foto

is het oude herenhuis van Van der Beken Pasteel nag zichtbaar, terwijl rechts de uitbreiding van het internaat reeds zichtbaar is.

'~H~io;~IHat :,8i/.?entfwr.t;/ ~t'tatum fez Sinblfoven.

'.. . I

49 De nieuwe kapel van Pensionaat Eikenburg. Op ansichtkaart 48 is de au de houten kapel, haaks op de nieuwbouwvleugel met klokkentorentje, nag zichtbaar. N adat de houten kapel aan de zusters ursulinen verkocht was, kwam er een nieuwe kapel. De sigarenfabrikant Henri van Abbe schank aan de braeders de glas-in-loodramen. Als tegenprestatie stelden de braeders grand aan de huidige Roostenlaan beschikbaar voor het oprichten van zijn mausoleum, waar oak nu nag de overleden familieleden van Van Abbe begraven worden. Tegenwoordig is op het terrein, behalve het pravincialaat van de braeders, nag een aantal ins telling en te vinden, waarander het Sint-]oriscollege. De nag aanwezige paviljoens wor-

den nu gebruikt als vakantiecentra voor ouderen en Stichting De Zonnebloem. Deze paviljoens waren gebouwd voor de leerlingen van het pensionaat toen de oude slaapzalen, zander enige privacy voor de bewoners, niet meer aan de eisen voldeden.

50 Pensionaat Eikenburg Stratum bij Eindhoven, een ansichtkaart uit 1918. Centraal op deze foto staat het Sint-Jorisbeeld gemaakt in het atelier van de Firma Custers aan de Geldropseweg te Stratum, nu Eindhoven. Het beeld is een geschenk van oud-pastoor George van Lith en mejuffrouw Josephine van der Weijden aan mgr. Henri van Hussen, rector van Eikenburg, bij gelegenheid van diens zilveren priesterfeestin 1909.

De schenkers brachten hun levensavond door op het grondgebied van Eikenburg. Op het voetstuk staat de datum van de onthulling en de opdracht aan mgr.

H. van Hussen vermeld. Het beeld is gemaakt door de Stratumse beeldhouwer Jan Custers en gekapt uit een blok Savonieresteen.

Stratum bij Eindheuen

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek