Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5 1 De Gerarduslaan in 1938. Dit is de verbindingsweg van de Aalsterweg richting Gerarduskerk, die centraal gelegen is in de nieuwbouwwijk die rand

1 925, onder leiding van de directeur van gemeentewerken de heer Kools, tot stand kwam. De Gerardusbuurt is een goed vo orbeeld van een woonbuurt naar het idee van de heer Kools; de buurt heeft een aantal karakteristieken, zoals de diagonaalstraten op basis van zichtlijnen naar de kerktoren en de verdeling in gebieden voor arbeiders- en middenstandswoningen. Aan het plein, centraal in de woonwijk, liggen buurtwinkels,

de kerk, de school en het parachiehuis. De Gerarduslaan is een van de straten met de middenstandswoningen.

52 Zicht op de Sint-Gerarduskerk vanuit de Seringenstraat. Een ansichtkaart van voor 1929. De kerk staat hierop afgebeeld zander de toren en doopkapel die in 192 9, tegelijk met de uitbreiding van de kerk, tot stand kwamen. Op

30 september 1924 werd de eerste steen gelegd. De kerk werd plechtig geconsecreerd op Sint-]ansdag op 24 juni 1925 door mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch. In de discussie die thans wordt gevoerd over het samengaan van de vijfStratumse parochies en het (her)gebruik van de betreffende parochiekerken is bepaald dat de Sint-Gerarduskerk

behouden blijft. De kerk staat op de monumentenlijst.

53 De Sint-Gerarduskerk zoals wij haar nu kennen. De kerk is gebouwd onder architectuur van Louis Kooken en Franciscus Wolters. Tot bouwpastoor was benoemd G.M. Hamers, kapelaan van de SintCatharinaparochie. Als patroonheilige koos hij de heilige Gerardus Majella, zijn patroon en een groat volksheilige, zoals hij zijn keuze motiveerde. De SintGerardus- Maj ellaparochie werd afgescheiden van de Sint-]orisparochie. Dit was een initiatief van bisschop mgr. A.F. Diepen, die op 2 juli 1923 voor het toedienen van het Heilig Vormsel in de parochie van Sintloris moest zijn. Van die

gelegenheid maakte hij gebruik am met pastoor L. Dijkmans van die parochie en deken]. Maas van Eindhoven tot overeenstem-

ming te komen. De kerk werd gebouwd door aannemer W van de Broek uit Strijp, die de bouw aannam voor f 112.746. De

uitbreiding in 192 9 werd gerealiseerd door de aannemer Gebroeders Oudenhoven uit Venray voor een bedrag van f 88.000.

54 Eindhoven, Woningbouw Stratum, vermeldt de tekst op deze ansichtkaart. Een mooi doorkijkje richting de Leostraat vanuit de Daliastraat, tussen de huisnummers 36 en

38, naar het pleintj e in de Varenstraat en vandaar verder in de richting van de Leostraat. Ondanks een aantal renovaties is er weinig aan deze Stratumse woningbouw veranderd. Zeker niet aan deze typische poortwoning in de Bloemenbuurt, die door de vereniging Volkshuisvestiging werd gebouwd.

55 De Daliastraat rand

1 939. De bouw van de huizen is karakteristiek voor het uitbreidingsplan van 1921 van de heer Kools. Woningen zoals we die oak aangetraffen hebben in Strijp, Philipsdorp en Drents Dorp in het deel 'een wandeling door Strijp' van deze serie 'Eindhoven in au de ansichten'. De wijk ten no orden van de Sint-Gerarduskerk was in de optie van de heer Kools bestemd voor arbeiderswoningen. De wijk ten zuiden van de kerk voor middenstandswoningen, evenals de ontsluitingswegen vanaf de Aalsterweg: de Primulastraat en SintGerarduslaan (foto 51).

56 De Roostenlaan in 1935. In het plan van de directeur van gemeentewerken was de Roostenlaan met zijn middenstandswaning en de centrale ontsluitingsweg voor de 'Bloernenbuurt', tussen de grate verkeerswegen Aalsterweg en Leenderweg. Van verkeersdrukte is nag geen sprake. De jeugd speelt nag op straat en heeft alle aandacht voor de fotograaf. Hoe anders is het nu. Zelfs op de verbreding van de Roostenlaan, nabij de wijkwinkels, is geen plaats am te spelen voor de jeugd. Het drukke verkeer en de pakeergelegenheden eisen nu deze ruimte op! Gelukkig zijn

er in de directe omgeving speelgelegenheden voor de jeugd gerealiseerd en gepland.

57 De Opstandingskerk (hervormd) aan hetAlpenroosplein. Centraal in de Bloemenbuurt stond niet alleen de rooms-katholieke Kerk van Sint-Gerardus Majella Ook voor de vele niet-katholieken die naar Eindhoven trokken om hier werk te vinden bij de N.V Philips, was een kerk gebouwd in deze wijk. Door de terugloop van het aantal kerkgangers, en dat niet alleen bij de katholieken, kwam deze kerk van de Reformatorische Kerkgemeenschap leeg te staan en werd te koop aangeboden. De Stichting Koptisch Orthodoxe Kerk werd de nieuwe eigenaar. Het interieur van de kerk werd

aangepast aan de liturgie van deze uit Egypte afkomstige geloofsgemeenschap. In de kerk is voor het altaar een iconostase van 25 iconen aangebracht en het interieur is verder

aangepast. De kerk is nu toegewijd aan de heilige aartsengel Michael en SintAntonius. In januari 1998 is de Koptische kerk officieel in gebruik genomen door ruim driehonderd

Kopten uit Zeeland, Limburg en N oord - Brabant.

58 Animali aan het einde van de Roostenlaan. In 1950 stichtte H. van Dijk, eigenaar van de Tilburgse dierentuin, het vogel- en dierenpark Animali. Als symbool voor zijn park koos hij de Zuid-Amerikaanse blauwe honingzuiger, de lievelingsvogel van kweker H. van Dijk. De vogel staat nu nag steeds op de voormalige entreepoort, al is de bestemming van het park veranderd. Vele Eindhovense gezinnen, en oak uit de omgeving, hebben er menigmaal met hun kroost een bezoek gebracht. Klein van omvang betekende het park een gezellig dagje uit tot 1992, toen het park gesloten werd. Er werden nieuwe plannen gemaakt am het park te behouden, maar geen van alle bleken ze realiseerbaar. In 1994

werd in de voormalige hoeve Bijbeek, midden in het park, een nieuw restaurant gevestigd: 'Hoeve Bijbeek.' Tot 1997 heeft het restaurant zijn deuren geopend gehad. Toen werd

het hele voormalige park verkocht aan de onroerendgoedhandelaar en aannemer Moeskops, die er voor eigen gebruik een landhuis wil bouwen. De vergunning daartoe is nag

steeds niet verleend, maar met de sloop is men al vast beg onnen. Het voormalige vogel- en dierenpark Animali ligt er thans troostelaos bij.

59 'Landbouwtentoonstelling Eindhoven.' In 1949 bestond de Boerenleenbank, thans Rabobank, vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan werd op het terrein, nabij de huidige rotonde, tussen de Leenderweg, Floralaan en de Roostenlaan een grote BeneluxLand bouwtentoons telling gehouden. De foto toont duidelijk de ruime opzet van deze tentoonstelling, die een bron van informatie wilde zijn voor de landbouwers en vele nieuwe ontwikkelingen liet zien die heden ten dagen algemeen zijn, ja zelfs al weer verouderd. Op de foto rechtsonder besteden jonge boeren ruime aandacht aan de nouveaute van die dagen: het schrikdraad. Daarvoor werd veel propaganda gemaakt ter vervanging van het prikkeldraad.

Op de achtergrond is nog duidelijk de bebouwing aan de Floralaan zichtbaar.

60 Landbouwtentoonstelling Eindhoven. Deze Benelux - tentoons telling werd gehouden van 23 augustus tot en met 2 september 1949, aldus de speciale poststempel op de achterzijde van deze ansichtkaart. Centraal op het tentoons tellings terre in stand het standbeeld van pater Van den Elzen, die aan het einde van de neg entiende en het begin van de twintigste eeuw zoveel heeft betekend voor de opkomst van de boerenbevolking in de Kempen en Oost-Brabant. Het waren niet alleen mens en uit de agrarische sector die een bezoek brachten aan deze land bouwtentoons telling.

Oak velen uit de stad wisten de weg naar het einde van de Leenderweg goed te vinden en vanafhet station in Eindhoven reden de bussen af en aan am de bezoekers ernaartoe te

brengen. Oak trokken veel onderwijzers er met hun leerlingen op excursie naar toe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek