Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

61 Het Floraplein, de entree van Eindhoven vanuit de richting Leende, voordat het plein opgesierd werd met de fontein met de vier reliefs van de hand van W Mignot. Enkel de groenpartijen zijn in omvang toegenomen, aan de karakteristieke huizen is nauwelijks iets veranderd. Bij de hoekhuizen is op de schoorstenen thans een aantal prachtige ornamenten als versiering aangebracht. Typerend voor deze huizen is dat ze reusachtige kelders onder het hele oppervlak hebben.

62 Floralaan Oost in de jaren zestig. Toen nag een straat waar het rustig wonen was met uitzicht op de bossen rand het Rendierveld en het Kannunnekesven en grenzend aan de wijkTivoli. Deze Geldrapse wijk werd in

1 972 door Eindhoven geannexeerd. Thans is de Floralaan Oost een drukke verbindingsweg geworden tussen de Leenderweg en de Heezerweg richting Geldrapseweg; vo oral sinds daar de DAF-fabrieken zijn gevestigd.

63 Het bungalowpark aan het Rendierveld. Deze opname is uit het begin van de jaren vijftig met op de achtergrand de rectoraatskerk Sint-]oseph Tivoli. Toen nag zander de voor deze wijk karakteristieke graene beplanting. Net na de Tweede Wereldoorlog, toen er nag een grate woningnood heerste, stampte Philips op de braakliggende grand aan de rand van de Strabrechtseheide een nieuwe woonwijk uit de grand voor de huisvesting van zijn academici, Natlabingenieurs en commerciele topmedewerkers. Het concern liet 95 bouwpakketten uit Oostenrijk overkomen, die gratendeels betaald

werden met Nederlandse elektranica en aardappelen. In 1957 werd de wijk, die de naam Schuttersbos kreeg, uitgebreid met 253 gelijkvloerse kleinere woningen uit Belgie; wonin-

gen die aanvankelijk bedoeld waren voor Belgisch Congo. Deze ansichtkaart van het Rendierveld toont de Belgische waning en.

64 De Leenderweg anna 1937. Architecten- en ingenieursbureau Th. P. van den Boomen ]zn. uit Eindhoven maakte een bouwplan voor 32 middenstandswoningen en een winkelhuis in opdracht van de NV Bouw Mij

Bravo uit Bussum. Voor dit bouwplan werden door de architect alleen bestektekeningen en geveldetails gemaakt. De uitvoering gebeurde door de Bouw Mij zelf. Verschillende details werden jammer genoeg niet geheel volgens tekening uitgevoerd. De aankleding van de Leenderweg heeft inmiddels de nodige veranderingen ondergaan.

65 De Leenderweg, die vaor de annexatie Haagstraat werd genaemd, in 1938 nabij de later aan te leggen rondweg. Links is nag nauwelijks sprake van bebauwing. De Raastenlaan aan de linkerzijde is net niet zichtbaar. Het straatbeeld is later tataal veranderd. Nu nag steeds vormt het kruispunt met de Leastraat en de Piuslaan een verkeersabstakel. Verschillende deskundigen hebben zich reeds met de verkeerssituatie beziggehauden,zandertateen gaede aplassing te kamen. Tijdens de spitsuren is er, tot ergernis van de autamabilisten, steevast filevorming.

66 Eindhoven-Stratum Leostraat. Deze straat dateert al van voor het plan van de heer Kools, de directeur van gemeentewerken. In het structuurplan van Cuypers en Kooken was voorzien in de aanleg van twee ceintuurbanen. Een ceintuurbaan random het centrum van de stad en een tweede die de diverse stadsdelen met elkaar zou moeten verbinden. Architect Kools heeft dit idee overgenomen. De ringbaan diende te worden uitgevoerd met dubbele rijstraken en een groene middenstraok met bomen, waarander een wandelpad kon worden aangelegd. Zo kon men langs een aange-

name weg de stad randwandelen, gelijk een wandeling over de wallen en stadsgrachten uit vraegere eeuwen. De foto laat de Leostraat in 1921 zien. De straat is aangelegd volgens

het idee van Kools. Hoe anders is deze landelijke weg nu. Van een rustige wandeling over de middenstraok is zeker geen sprake meer; mede omdat deze straok op grate ge-

deelten van de randweg plaats heeft moeten maken voor verbreding en vangrails.

Elndhooen-Stratum Leostraat

I

67 'Rotonde Leenderweg' vermeldt deze ansichtkaart uit einde jaren vijftig. Vanuit de Leostraat kijkt men de Piuslaan in met op de achtergrond de gasketel nabij de Poeiersstraat, richting zwaaikom, aan het Eindhovens kanaal. Rechts staan de flats van het Petuniapad, het Lobeliapad en de Heggeranklaan. Wat een verschil met de situatie in 1921. De groenstrook met bomen, zoals die in de Leostraat, is verdwenen en heeft plaats moeten voor steen en beton. Ook het verkeer is aanzienlijk toegenomen. De verkeerssituatie was toen al problematisch.

68 Mimosalaan-Heggeranklaan met de gereformeerde kerk en op de achtergrond de ronde toren van de Don Boscokerk van pastoor Sleegers. De voormalige gereformeerde Petrakerk stand in 1975 te koop. Ze werd aangekocht door de Stichting Regionale Omroep Brabant am verbouwd te worden tot radioen televisiestudio. Zowel in 1 9 71 als in 1 9 74 werd door Omroep Brabant een zendvergunning aangevraagd. Pas op 23 augustus 1976 kwam het langverwachte Koninklijke Besluit en kon met de radiouitzendingen worden begonnen. Omroep Brabant is thans niet meer uit de

ether weg te denken en heeft in 1 999 een nieuw studiocomplex op Ekkersrijt betrokken. In de voormalige Petrakerk is nu een taleninstituut gevestigd.

69 Don-Boscokerk aan het Mimosaplein in Stratum. De kerk is in 1953 gebouwd onder architectuur van Kees de Bever. Aannemersbedrijf Huijbregts realiseerde de bouw. Jan Sleegers was de bouwpastoor. De Don-Boscoparochie werd afgescheiden van de parochie Onze Lieve Vrouw van Fatima uit de wijkTuindarp, de Gerardus-Majellaparochie en het rectaraat Tivoli. Als pastoar van de Don-Boscoparochie legde Jan Sleegers de basis voar de gezinsbijdrage, zoals

die nu algemeen toegepast wardt. In 1953 stichtte hij het Don-Boscofonds, bedoeld am de ongelijkheid tussen parochianen bij uitvaarten en bruiloften op te

heffen. Alle deelnemers aan het fonds betaalden dezelfde contributie en kregen dezelfde rechten. V 66r die tijd kregen arbeiders een derde-klasuitvaart, terwijl zij die het konden betalen

'groat belucht' werden begraven met veel rouwaankleding in de kerk en veel kaarsen rond de baar; al naargelang er betaald werd.

70 Winkelhuis met slagerij aan de Korianderstraat op de hoek van het Mimosaplein schuin tegenover de Don-Boscokerk. In het karakteristieke pand, van het Eindhovense architectenbureau Th.P. van den Boomen Jzn. was jarenlang de slagerij van EvertTebak gevestigd. De winkelaankleding was grotendeels in graniet uitgevoerd. Evert Tebak genoot in Eindhoven eveneens bekendheid als voetballer van E.VV Eindhoven. Later werd de zaak overgenomen door zijn zoon Io Tebak. Twee andere zonen, Ad en Frans, hadden eveneens een slagerij. Alle drie voetbalden zij ook bij E.VV Eindhoven. Frans werd zelfs international.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek