Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

71 Rectoraat Sint-]ozef Tivoli aan de Heezerweg. Rand de jaren dertig werd door Philips een nieuwbouwwijk van 1200 woningen gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Zes Gehuchten en ten dele op Stratums grondgebied. De naam Tivoli is afgeleid van een oud landgoed en een uitspanning ter plaatse. De kerk werd gebouwd als hulpkerk voor de Heilige-Brigidaparochie te Zes Gehuchten in het dekenaat Geldrop. De pastorale zorg werd door mgr. A.F. Diepen toevertrouwd aan de congregatie der missionarissen van het Heilig Hart van ]ezus. In 1930 werd begonnen in

een houten noodgebouw aan het Arnaudinaplein. In 1939 werden de tegenwoordige kerk en klooster gebouwd onder architectuur van architect De Beer uit Eindhoven. Na meer

dan zestig jaren van pastorale zorg staat deze kerk op de nominatie am voor de eredienst gesloten te worden. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe bestemming voor de kerk

en het aangrenzende klooster.

72 GebouwTivoli aan de Sint- Wirastraat. Op initiati ef van pater G rui j ters werd in maart 1 955 de Stichting Wijkgemeenschap Tivoli opgericht met als doel het bevorderen en coordineren van die activiteiten op godsdienstig, cultureel en maatschappelijk terrein, die kunnen

lei den tot de vorming en instandhouding van een organische katholieke gemeenschap. Onder leiding van het stichtingsbestuur kwam het Tivoligebouw tot stand, dat op 13 januari 1 956 door deken Heezemans van Eindhoven werd ingezegend. Het gebouw kreeg vooral grate faam door het regelmatig optre-

den van hetTivolikoor onder lei ding van pater Smulders. Het koor gena at grate bekendheid en trad op in binnen- en buitenland: in Rome en Salzburg,

tot Reims en Parijs. In 1994 ging het voormalige Tivoligebouw gratendeels in vlammen op. In 1999 volgde herbouw en veranderde de naam in Wira Zalen-

centrum, genoemd naar de straat waaraan het gebouw gelegen is.

73 De Heezerweg, hoek Korianderstraat richting centrum met op de achtergrand de toren van de Sint-]oriskerk anna 1958. Links de vijftien winkels met vijfenveertig etagewoningen van BoulevaartZuid, het wijkwinkelcentrum nabij de Sint-]ozefkerk (Tivoli) en de DonBoscokerk. Op de hoek nag een van de bekende winkels van De Gruyter die vooral bekendheid genoten door hun tegeltableaus in het winkelinterieur, de geur van vers gebrande koffie en niet te verge ten 'Het Snoepje van de Week'. Oneerbiedig werd De Gruyter, met het

hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch, oak wei 'Piet den Dief' genoemd.

74 De Heezerweg net voorbij de rondweg met op de achtergrond de Sint]oriskerk. Een ansichtkaart uit de jaren dertig.

De nieuwbouw aan deze straat is juist gereedgekomen en vormde een begrenzing van de oude bebouwing van de Bloemenbuurt. Het zijn vooral middenstandswoningen die hier gebouwd werden. Vele van deze waning en hebben nag een woonbestemming, oak al beginnen steeds meer winkels en andere neringdoenden zich hier te vestigen.

75 Stratum Laagstraat vermeldt deze ansichtkaart uit 1 914. Zes j aar later, na het samengaan van de randgemeenten met het stadje Eindhoven, zal de naam gewijzigd worden in Heezerweg. Enkele van de oude en oorspronkelijke woningen zijn nog aanwezig nabij de Sint-Joriskerk. Ook in 1914 waren er al winkels gevestigd aan deze straat getuige het reclamebord, nog net zichtbaar, tegen de gevel rechts onder de leilinden. Ook hier was de komst van de fotograaf een bezienswaardigheid, getuige de toeloop van huisvrouwen en kinderen in de typische kleding van die tijd.

76 Sint-Odastraat nabij De Burgh is het onderschrift van deze ansichtkaart uit 1942. In opdracht van de levensverzekeringsmaatschappij 'Utrecht' ontwierp de bekende Hilversumse architect WM. Dudok het tuindorp. Dit zau later bekendheid krijgen als Het Witte Dorp, naar alle wit-geschilderde huizen die er in 1937 werden gebouwd. Direct na het gereedkomen was er, vanwege de crisistijd, weinig interesse voor deze van alle comfort voorziene woningen. Nu is dat anders en is het een wijk waar men graag wil wonen. Ook nu nog heeft Het Witte Dorp de uitstraling van weleer,

dankzij de inspanningen van de bewoners zelf. Hen is er alles aan gelegen om de wijk zaveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te handhaven.

~. 5t.ยท Odadcaat u.a.I4 De Bradd

77 Geert Gratepark aan de Petrus Canisiuslaan ligt als een oase van rust tussen de bebouwing van de wijken Burghplan, Tuindorp en Tivoli. Centraal in het park een grate vijver, die jeugd op warme dagen verkoeling biedt, en die omzoomd wordt door speelweiden. De laagbouw centraal op de foto is het Kruisgebouw en Wijkcentrum op de hoek van de Sint-Bonifatiuslaan en de Sint- Lidwinastraat. Inmiddels heeft de directe omgeving al de nodige veranderingen ondergaan.

78 De Pius X kerk van pastoor Raaymakers aan de Sint - Petrus-Canisi uslaan. De kerk van architect

Th. Boosten uit Maastricht kenmerkte zich door zijn speciale bouwwijze: het spits toelopende dak overspande de gehele grate kerkruimte, met centraal voorin op een podium het altaar. De kerk had een capaciteit van 1200 zitplaatsen. De parachie werd opgericht op 1 december

1 958, waarna op Sacramentsdag, 16 juni 1960, de parachiekerk in gebruik werd genomen. Een jaar later, op 16 oktober 1961, werd de kerk door mgr.

W Bekkers, bisschop van 's-Hertogenbosch, geconsecreerd. In de jaren zeventig werd de kerk getraffen door een brand, die vooral in de dakisolatie woedde. Hierdoor liep het gebouw

grate schade op, die het bouwtechnisch nooit meer te boven is gekomen. Door vergrijzing van de parachie, de grate terugloop van het aantal kerkbezoekers en de enorme

onderhoudskosten werd in 1991 besloten de kerk en bijbehorende grand te verkopen en een nieuwe, kleinere kerk te bouwen aan de Kardinaal De ]ongweg. In 1992 werd de kerk ge-

sloopt en verrees op deze plaats een appartementengebouw en een grate supermarkt van

Albert Heijn.

79 De Jan van Eijckgracht. Deze vormt de begrenzing van Het Burghplan aan de zijde van de Geldrapseweg. Het Burghplan was het eerste grate woningbouwplan dat na de Tweede Wereldoorlog, rand 1953, tot stand is gekomen. Het werd een compleet nieuwe wijk buiten de randweg, op basis van de wijkgedachte ontworpen door en tot stand gekomen onder de supervisie van architect ir. ]. Kuiper. Het plan kenmerkt zich door de variatie in hoog- en laagbouw. Hoofdelementen zijn de graene zones, het Geert Gratepark (foto 74) en de Jan van Eijckgracht, die de wijk scheiden van de naastgelegen wijken.

80 Een collage die de historie van de Van Doorne's Automobiel Fabrieken (DAF) weergeeft. Linksboven de eerste fabriek aan het Burghplein, DAF-1 , waar de gebroeders Van Doorne in 1928 de basis leg den van het latere bedrijf. Pietje Kuypers en Louis Tellers waren de eerste twee werknemers. In het begin werden alleen opleggers en aanhangwagens gebouwd en later volgden de eerste vrachtauto's en legerwagens. Toen het bedrijf aan het Burghplein geen uitbreidingsmogelijkheid meer had en de productie van vrachtwagens en legervoertuigen een grote vlucht nam, werd in 1950 een nieuwe fabriek, DAF-2, gebouwd aan de Geldropseweg. Centraal op de ansichtkaart het hoofdkantoor en

daarnaast en daaronder het zich steeds uitbreidende fabriekscomplex. Middenboven de DAF 600, de Daffodil, die tijdens de RAI van 1958 vol trots gepresenteerd werd. In 1959

werd met de productie begonnen. Het eerste exemplaar werd op 23 maart 1959 afgeleverd. Vooral het variomatic-transmissiesysteem, dat voor een traploze, variabele en auto-

matische overbrenging zorgde, baarde veel opzien. Middenonder het bekende vignet uit de beginperiode.

AUTOMOBIU HBRI(K

(JNOI-tOV~N

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek