Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Nadat wij in een vrij kort tijdsbestek de uitgave 'Eindhoven in oude ansichten, een wandeling door het centrum' Hadden verwezenlijkt, togen we enthousiast aan het werk voor het tweede deeltje: 'Eindhoven in oude ansichten, een wandeling door

Str ijp' .

Het is een heel karwei geworden, omdat van Strijp niet al te veel ansichtkaarten uit de periode 1900-1960 beschikbaar zijn. Uit ander materiaal hebben we een subjectieve keuze moeten maken. De problemen bij al het speurwerk waren niet gering, maar gelukkig kregen wij van onder andere voetbalclub PSV ondersteuning. Daarnaast hebben wij beiden het overgrote deel van onze jeugd in Strijp doorgebracht, waarvan het nodige is blijven 'hangen'. Dank zijn wij verschuldigd aan degenen die ons wilden help en.

En dit is dan het resultaat. Een nieuw naslagwerk met 76 overwegend niet eerder gepubliceerde foro's en ansichtkaarten. Helaas waren wij niet in staat aan alles en aan alle Strijpse wijken aandacht te besteden. Misschien is hier en daar een foutje in het boekwerkje geslopen als gevolg van onduidelijke of onjuiste informatie. Daarop worden wij graag attent gemaakt.

In zestig jaar is er veel veranderd in 'ons' Strijp, dat desondanks altijd zijn dorpse karakter heeft bewaard. Wij hopen dat dit boekwerkje bij velen dierbare herinneringen aan weleer oproept.

Onze belangrijkste reden is iedereen een stukje verleden te laten zien en aan te ton en hoeveel moois en hoeveel sfeer er indertijd was.

De Strijpenaren van vroeger waren over het algemeen boeren en landarbeiders. De meesten Hadden dan ook op hun erf of in hun moestuin een 'mesthoop' die niet altijd een welriekende geur afgaf. Vandaar dat men, wanneer er over Strijp werd gesproken, oneerbiedig zei: 'Strijp Stront.'

Inwoners uit Strijp kregen ook wel het predikaat 'Strijpse Kraai' opgespeld. Dit had te maken met een oude zanggroep 'De Strijpse Krejers' uit het verleden. Op de volgende pagina vindt u de tekst van het Strijpse Kraaienlied.

Wij wensen u veel plezier met: 'Eindhoven in oude ansichten, een wandeling door Strijp'.

Eindhoven, januari 2001

Jacques Govers en Willem van der Sommen

Wij Strijpse Kraaiers

1 Kaart 'Strijp voor 1860'

uit de gemeenteatlas van de provincie Noord-Brabant van ]. Kuiper. Uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden (1866). Strijp was 940 bunders groot en telde 1100 inwoners. Gehuchten als Schouwbroek, Hurk, Heuvel, 't Schoot, HetVen, Lievendaal, Sliffert en Welschap komen op kaarten uit het midden van de negentiende eeuw al voor. Opvallend is de grilligheid van het wegennet. Strijp begon aan het einde van de negentiende eeuw te verstedelijken. Desondanks is er toch een zekere mate van dorpsheid blijven bestaan. Dit komt tot uiting in de omgeving van het Sint - Trudoplein. De bebouwing verdichtte zich langs de Willemstraat, de Strijpsestraat en langs de Schootsestraat. Ook gebeurde dit langs klein ere straten als de Doelenstraat, de Serverius-

Wij Strijpse kraaiers wij zijn kloek

en wij komen er zo dapper nit onze hoek falderalderiere falderalderalderalderaldera faldera

Een kraaier die er zijn meisje bemint

ja die vreest er voor geen storm, geen hagel of wind falderalderiere falderalderalderalderaldera faldera

En van dat kraaien worden wij moe

en don gaon wij naar de herberg toe falderalderiere falderalderalderalderaldera faldera

Kasteleintje hedde gij een biertje of wijn

ja dan zullen wij weer vrolijke kraaiers zijn falderalderiere falderalderalderalderaldera faldera

En de boom die krijgt er zn bladeren weer maar wij kraaiers onze jonge jaren niet meer falderalderiere falderalderalderalderaldera falder

straat en de Gagelstraat. De Zeelsterstraat leidde in 1850 naar het gehucht Heuvel, dat tegenwoordig verdwenen is. In Strijp waren veel open ruimtes. Die zijn thans dichtgebouwd of er zijn sportvoorzieningen en wandelparken gekomen. Kenmerkend voor Strijp is de grote oppervlakte langs grootschalige verkeersstructuren die bezet is door industrie, zoals de spoorlijn en het Beatrixkanaal met havenkom. Sinds de bouw van het Philipsdorp hebben planmatige uitbreiding en een groot gedeelte van de vorm van het stadsdeel Strijp bepaald. Na de Tweede Wereldoorlog had Strijp nog ruimte voor nieuwe wijken. Er is dan ook na die tijd nog volop nieuwbouw gepleegd, deels ten koste van oude bebouwing en 'oudc' uitbreidingen uit het plan Kools.

n ,n ANT. "NOOn}) - B.,uu. P~OVJNC~

G-EMEE~'"1'E

2 In onze wandeling gaan we vanuit het centrum door de Willemstraat richting Strijp. Deze foto dateert van omstreeks 1930. In de Willemstraat stonden aan het begin van 1900 rechts van de weg nogal wat villa's, waarvan de tuinen gedeeltelijk zichtbaar zijn. Heel vroeger eindigde de Willemstraat bij de overweg van de spoorlijn EindhovenHasselt, daar waar nu de moskee ligt. De spoorlijn was tevens de gemeentegrens van Eindhoven en Strijp. Later werd het stuk na de overweg ook wel Verlengde Willemstraat genoemd.

3 De Willemstraat in 1924 gezien vanaf de hoek bij het Wilhelminaplein. De huizen aan de rechterzijde zijn grotendeels bewaard gebleven, maar doen nu dienst als winkelpanden. In het tweede huis met het puntdak was na de oorlog lang de Philipsapotheek gevestigd. Aan de linkerzijde was op huisnummer 20 in 1920 het kantoorgebouw, naar ontwerp van het Technische Adviesbureau Op ten Noort, Roosenburg Scheffer (Tabros) verrezen. Links, tussen de twee monumentale panden, staat het gebouw van Philips waarin de afdeling Sociale Zaken en later Personeelszaken werden ondergebracht.

Eindhoven, W,lIemstraat

4 Op de wandeling doen we ook het derde plein van Eindhoven, het Wilhelminaplein, even aan. Begin 1900 was men pas begonnen met de uitbreiding van de bebouwing op dit plein, dat we hier zien vanaf de Willemstraat. Vlak na deze opname kwam er in het midden een muziekkiosk waar 's zomers op zondagavond de plaatselijke muziekkorpsen concerteerden en waar zowel publiek uit Eindhoven als Strijp op afk:wam. Op het plein komen verschillende toegangswegen uit. Na de oorlog werd er lange tijd vrijdags de groentemarkt gehouden.

Wilhelm ina plein, cmdhown.

5 HetWilhelminaplein omstreeks 1925. Dit beeld, vanaf het toen kale plein in de richting Willemstraat, toont het gebouw van de afdeling Sociale Zaken van Philips. Later kwam links hiervan de nieuwbouw van de Philips Gezondheidsdienst. Het gebouw, dat een ontwerp was van ir. Roosenburg, stond op de Eindhovense monumentenlijst. Maar dat stelt in onze stad kennelijk weinig voor. Het monumentale pand moest wijken voor de nieuwbouw van appartementen, die thans achter De Regent worden gerealiseerd.

6 De Catharinastraat. Hier liep vroeger de grens van Eindhoven en Gestel. Toen men in 1900 was begonnen met de uitbreiding van de bebouwing van het Wilhelmi naplein, werden er ook straten tussen het plein en de Kleine Berg aangelegd. De Catharinastraat was er een van. Rechts het wat hogere gebouw was de Ambachtsschool. In 1901 kreeg Eindhoven eenAmbachtsschool met een driejarige cursus. Na korte tijd gevestigd te zijn aan de Wal, waar nu de ABN / AMRO staat, kreeg de school in 1906 een nieuw gebouw aan de SintCatharinastraat. Hierin werd ook de Tekenschool ondergebracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Ambachts-

school uitgebreid met de Textielschool die gedeeltelijk aan de Mauritsstraat lag. In 1951 kreeg de Ambachtsschool, die was omgedoopt in Eerste Technische School, gezelschap van een tweede en in 1958 van een derde school

voor technisch onderwijs. De laatste jaren was de school een dependance van de School voor Consumptieve Beroepen. Momenteel worden er in het pand kantoren en woningen gerealiseerd.

7 De gemeentelijke HBS (Hogere Burger School) in 1918. Deze school werd in 1912 gebouwd. Later, in 1930, werd de school uitgebreid met een gymnasium. Natuurlijk werd de naam aangepast in Gemeentelijk Lyceum Eindhoven. De gemeentelijke HBS was het resultaat van een jarenlange schoolstrijd, die de inzet vormde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1905. Het HBS-comite en de R.K. Vereniging Gemeentebelang stonden daarbij tegenover elkaar. De overwinning die de voorstanders van de mulo toen behaalden, was van korte dum. Reeds in 1908 wijzigden de verhoudingen, zodat er in 191 0 toch een HBS kwam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed zich op deze school een vlagincident voor. Ter gelegenheid van het bezoek van NSB-leider Mussert moest op alle open bare gebouwen de vlag worden uit-

gestoken. Op de gemeentelijk HBS hing deze vlag boven de ingang. De scholieren weigerden onder de (gehate) vlag het gebouw binnen te gaan en verzamelden zich samen met de leerlingen van de Am-

bachtsschool op het Wilhelminaplein.

H B SC.HOOL. EI DHOVE

8 Een luchtfoto van het Vonderkwartier in 1932. De buurt werd omstreeks 1930 gebouwd en omsloten door de Frederika van Pruisenweg, de Sophie van Wiirtemberglaan, de Alexanderstraat, de Will em Frisostraat en de Albertina van Nassaustraat. Links de H. Antonius van Paduakerk compleet met de kosterswoning, links naast de toren. De pastorie staat rechts naast de kerk. Links bovenin de spoorlijn naar Valkenswaard en Hasselt met de toepasselijke naam 't Belslijntje. De perrans van het 'station' Philipsdorp zijn nog vaag waarneembaar en lagen parallel aan het Lodewijk Napoleon plein en de Hagenkampweg. Deze halteplaats werd overwegend gebruikt om Philipspersoneel in en uit te laten stappen. Op de voorgrand de Gagelstraat. De Willemstraat was toen nog niet

helemaal bebouwd. Recht tegenover de Sint-Antoniusstraat in het witte gebouw aan de Willemstraat was de Cooperatieve Melkinrichting Sint-Petrus gevestigd. Daarlangs liep een smal weggetje met een bruggetje, enkel voor

fietsers en voetgangers, dat 't Vonderke werd genoemd. De Gender is zichtbaar boven de huizen aan de Willemstraat. Het riviertje werd onder andere door de melkinrichting gebruikt voor het lozen van afvalwater. Het was daardoor

nogal eens wit gekleurd. In het midden boven de huizen van de Napoleonlaan met cafe-restaurant De Ambassadeur. Alle bebouwing aan de Willemstraat is inmiddels verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek