Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Deze kaart van december 1948 toont de achterkant van de Sint - Petrus Melkfabriek. De Sonse melkinrichting

Sint - Petrus had in 192 1 de melkerij De Johannahoeve op de hoek van de Willemstraat en het Strijpse Pad gekocht en vestigde daar een filiaal. Het voetgangers- en fietsbruggetje over de Gender is verdwenen. De weg is nog niet meer dan een zandpad. Op 1 november 1948 was men begonnen met het dempen van

de Gender. In verband met deze werkzaamheden moest het verkeer en daarmee de VIPRE-bussen (Vervoersbemiddeling voor Industrieel Person eel in het Rayon Eindhoven) worden omgeleid via onder meer 't Vonderke om

zo het Philipspersoneel naar Belgie en De Kempen te brengen. De melkfabriek was reeds een jaar daarvoor gefuseerd met elf andere plaatselijke fabrieken, die gezamenlijk verder gingen als Coope

vanaf toen op de markt onder de merknaam Campina, die tevens als aanduiding voor het bedrijf werd gebruikt.

ratieve Zuivelvereniging De Kempen. Tot deze combinatie behoorde, naast Sint - Petrus, ook de melkfabriek SintJoseph aan de Paradijslaan in Eindhoven. De nieuwe cooperatie bracht haar product en

10 De Verlengde Willemstraat in 1924. Het karakteristieke pand links op de hoek van de Gagelstraat staat er nu nog. Heel wat bedrijven hebben in dit typische fabriekspand hun nering gedreven:

Norbert van Reuth, sigarenfabriek Gomaurs, radiateurenfabriek Bloksma, drukkerij Van Haaren, een schildersbedrijf en een meubelhandel. Aan de rechterzijde zou de Elias textielfabriek verschijnen met daaraan gekoppeld het sportterrein van voetbalvereniging Rits. 's Winters, wanneer de Gender overstroomde, kwam het voor dat de Willemstraat en Verlengde Willemstraat tot dit punt te maken Hadden met wateroverlast.

11 Van de Ven & Co., Brandstoffen en Bouwmaterialen. Oorspronkelijk is Willem van der Ven in 1869 begonnen als kolenhandelaar. Toen hij op 49-jarige leeftijd hertrouwde met Barbara van der Horst werd zij medevennoot en werd de naam van het bedrijf gewijzigd in Van de Ven & Co. Nadat Willem in 1903 stierf

nam zijn weduwe haar broer in de zaak; het is altijd een familiebedrijf gebleven.

Het bedrijf he eft heel wat verbouwingen en uitbreidingen ondergaan, maar is wel op de hoek Gagelstraat/ Willemstraat gebleven. Nu is het allang geen brandstoffenen bouwmaterialenbedrijf meer. WeI verkoopt Van de

Ven & Co. brandstoffen, maar dan voor het gemotoriseerde verkeer. Daarnaast geniet het bedrijf bekendheid om zijn ultramoderne wasstraat voor personenwagens. Op de achtergrond staat de SintAntonius van Paduakerk en is de Philipstoren op de hoek van de Mathildelaan en Beukenlaan te zien. Links van

de kerk steekt boven de bebouwing de parochiele jongens- en meisjesschool uit. De kleuterschool stond ernaast aan de Gagelstraat. Het Philips Stadion, er schuin tegenover, heette toen nog Philips Sportpark en had uitsluitend laagbouw.

12 De Heilige Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw OnbevIekt Ontvangen Kerk, in de volksmond de 'Steentjeskerk' genoemd. Oudere Eindhovenaren noemen de kerk ook wel de 'Pulskenskerk' , naar bouwpastoor Peter Pulskens, die op 24 mei 1902 tot priester was gewijd. Op vrijdag 1 september 1916 kreeg hij van bisschop monseigneur Van de Ven de opdracht om in het Philipsdorp te Strijp een kerk met pastorie te bouwen. Op 11 oktober 1918 betrok hij de pastorie aan de Sint - Antoni usstraat, die nog niet helemaal klaar was. Bouwpastoor Pulskens verzocht de Maastrichtse architect ].H.H. van Groenendaal een kerk te ontwerpen in de geest van de Romeinse basilieken. Hij gaf daarbij als voorbeeld de basiliek van Sint-Laurentius buiten de muren van Rome bij Campo

Verano. Op 26 juni 1917 zegende de deken van Eindhoven, monseigneur A. Damen, het terrein waar de kerk aan de Verlengde Willemstraat, nu Willemstraat, moest worden

gebouwd. Op dezeIfde dag was, na de inzegening, ook de eerstesteenlegging door de deken van Eindhoven als vertegenwoordiger van de bisschop. Links van de kerk

staat de kosterswoning en rechts de pastorie. Beide werden in dezelfde stijl als de kerk gebouwd.

13 Interieur van de kerk van de Heilige Antonius van Padua. In de kerk waren oorspronkelijk achthonderd zitplaatsen. Later werd dit aantal tot duizend opgevoerd. Binnenwerks werd de kerk ongeveer vijftig meter lang en twintig meter breed. Het middenschip was liefst vijftien meter hoog. Ondanks dat de kerk aan de buitenzijde overeenstemming vertoonde met de basiliek van Sint-Laurentius, had het interieur meer weg van de basiliek Sint-Maria Maggiore in Rome. Overeenkomsten zijn onder meer de cassettenplafondindeling en de vorm van de ramen in de abdis. Pastoor Pulskens had liefst nog meer overeenkomsten in 'zijn' kerk gehad. Op 28 februari 1919 werd de kerk in gebruik genomen en was de stichting van de nieuwe parochie een

feit. Pastoor Pulskens ging op 31 augustus 1953 op 76jarige leeftijd met emeritaat en werd opgevolgd door kapelaan Alfons Swagemakers. Op 20 juni 1971 werd met een plechtige eucharistievie-

ring de kerk definitief gesloten. Vele parochianen en anderen, maar bovenal pastoor Swagemakers, Hadden moeite met de sluiting van de kerk en de opheffing van de parochie. In de kerk is thans het

Museum Kempenland ondergebracht.

14 Ingang van het Philipsdorp aan het einde van de jaren dertig. De naam Philipsdorp staat met verlichte letters op twee bakstenen zuilen op straat aan de ingang van de buurt, die vanaf 1910 voor de werknemers van de gloeilampenfabriek werd gebouwd. Later verdween de letterbalk en werd de naam Philipsdorp in de zuilen gebeiteld. Het Philipsdorp werd als een op zichzelf staande wijk gebouwd. Het stratenpatroon reflecteerde de samenstelling van de wijk, met name de aanwezigheid van de verschillende typen bebouwing. Ondanks de naam, Philipsdorp, ademde de ruimte eerder een stedelijke dan een landelijke sfeer. De bebouwing is kleinschalig, de straten zijn niet

allemaal recht en de aansluitingen niet systematisch volgens een bepaalde hoek uitgevoerd. Daardoor ontstond, ondanks de herhaling van gelijke woningen, geen monotonie.

15 De Frederiklaan rand 1923 met rechts de hoofdingang van het Philips Sportpark. De algemene structuur in het Philipsdorp is over het algemeen nog erg gaaf. De beplanting en de middenbermen met de bomen, een wezenlijk onderdeel in het oorsprankelijke karakter van de wijk, zijn verdwenen ten gunste van het wegennet (Frederiklaan, Elisabethlaan en De ]onghlaan). De oorspronkelijke vensterverdelingen, en die van demen en kozijnen, zijn bij een aantal woningen nog steeds aanwezig. In de meeste andere huizen zijn bij de renovatie grotere raampartijen aangebracht. De architectuur die is toegepast, komt ook in woongebieden van Woensel, het Drents Dorp en het Villapark terug. De aparte bouw-

stijl wordt gevormd door het feit dat een arbeiderswijk, hier voor het eerst in Eindhoven, helemaal in handen van een industrie was.

16 Het terrein van de Philips Sportvereeniging. Ter gelegenheid van de viering van de Onafhankeli jkheidsfeesten bood de NV Philips Gloeilampenfabrieken op 3 1 augustus 191 3 het personeel een groot, schitterend sportfeest aan. Op het affiche stond verder vermeld dat dit werd gehouden op het speciaal hiervoor ingerichte sportterrein in het Philipsdorp, gemeente Strijp. De aanvang was een uur precies. Op de foto de eerste tribune, die er in 1916 werd neergezet. Op de achtergrond de muziekkiosk die deel uitmaakte van het Philips recreatiegebied, evenals de waterpartij op de voorgrond. PSV moest nog tot 24 september 1933 wachten voordat

het een tribune van enige allure kreeg. Omdat het veld niet uitsluitend voor voetbal werd gebruikt, kwam er in 1941 een sintelbaan om het veld te liggen. Ook kwamen er nieuwe staantribunes waar-

op ruim 18.000 mens en konden plaatsnemen. Naast PSVVoetbal maakte ook PSV Atletiek van het veld gebruik. Later werd er op de bijvelden zelfs rugby gespeeld en kwam ook PSV honk- en softbal tot

ontplooiing. Op de atletiekbaan werd ook menige wielerbaanwedstrijd georganiseerd.

1 7 De hoofdingang van het Philips Sportpark aan de Frederiklaan rond 1935.

De overdekte tribune op de achtergrond was in 1933 gerealiseerd. Het was voor die tijd een uiterst modern bouwwerk met negenhonderd zitplaatsen. In het gebouw waren ook kleedkamers, waslokalen voor de spelers en een aparte kleedkamer voor de scheidsrechter ondergebracht. De toegangsprijs van de kaartjes varieerde van f 2, - voor de 'eretribune' tot f 0,15 voor de jongensrang. Het clubgebouw, zichtbaar op de achtergrond, herbergde een aantal kantoren, vergaderzaaltjes, bestuurskamer en een grote gezellige kantine. Op de voorgrond een ijsventer van

Banketbakkers I]s, waarvan de hoofdvestiging in de Willemstraat was. Na de oorlog he eft de Italiaanse ijsventer Bruno, van I]ssalon Firenze, iets verderop bij de tweede ingang aan de Frederiklaan, er meer

dan vijfentwintig jaar zijn 'Ira.llaans' ijs verkocht. De spitsvormige hokjes waren de kassa's van het toenmalige Philips Sportpark.

18 Het PSV clubhuis in 1916. Burgemeester en wethouders van Strijp verleenden op 5 oktober 1915 een bouwvergunning aan de NV Philips Gloeilampenfabriek voor een clubhuis dat gedeeltelijk van hout werd opgetrokken. Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de NV Philips in 1916 werden ook op het terrein van de Philips Sportvereeniging twee dagen feesten gehouden en was er kermisvermaak. Er waren wedstrijden zaklopen, koekhappen, biggetjesvangen, eierlopen, kikvorsrijden en boegsprietlopen. Het feest werd in de avond besloten met een klompendans bij het licht van honderden Philipslampen. Naast een nieuwe houten tri-

bune werd ook het eerste clubhuis in gebruik genomen. Vele prominenten waren bij de opening op 3 1 augustus 191 6 aanwezig. Later is dit clubhuis verplaatst naar het nu niet meer bestaande sport-

complex langs het spoor, ter hoogte van de tunnel bij de Groenewoudseweg tegenover het Philips de ]onghwandelpark, waar het dienstdeed voor PSV Korfbal en PSV Handbal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek