Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Hoek Frederiklaan/De ]onghlaan in 1919. Rechts de eerste Philips Cooperatieve Ver bruiksorganisatiewinkel die juist was geopend. Later trok Philips zich hieruit terug en werd het Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking (Etos). Het Philipsdorp was een voorbeeld van samenhang tussen woningbouw en industrie. De bebouwing is tussen 1920 en 1926 gerealiseerd. Naast de plaatselijke architecten L.P.]. Kook en C. Smits werd de landelijk bekende K.P.C. de Bazel aangetrokken. De in 1877 in Harenkarspel geboren C. Smit trad in 1910 in dienst van Philips als bouwkundige. Hij kreeg de leiding over de woningbouwactivi-

teiten. Het wegennet in het Philipsdorp was ook geheel in handen van de NV Philips, die ook zorgde voor het onderhoud. De wegen werden later voor het symbolische bedrag van f 1, - door de ge-

meente Eindhoven overgenomen.

Eindhooen-Ptutips dorp ttocĀ» de jOflllhlnon en Fred rtnlaan

20 Een kijkje in het Philipsdorp. De hoek Iepenlaan/ Wingerdlaan vormde een pleintje waarap naar hartelust werd gevoetbald. Aan het 'plelntje' waren de rijwielhandel van Dirk Sipman en de schoenmakerij van Bos.

De schoenmaker was een grate kindervriend en organiseerde hardloop- en fietswedstrijden. De winnaar van de 'Ronde van het Vliegveld' kreeg van hem een pond ker-sen. In het rechter huis, Iepenlaan 8, woonde de familie Canters. In het linker rijtje in de Wingerdlaan woonden, van links naar rechts, de familie ]ongetjes, Thomson, Breeko, Hartogs en Wagemakers. De huizen waren ontworpen door architect K.P.C.

de Bazel uit Amsterdam. Het Philipsdorp herbergde arbeiderswoningen en huizen voor beambten van de NV Philips. De gloeilampenfabriek had toen een eigen bouwbureau dat in een houten gebouw

huisde op de plaats waar nu de fontein aan de Frederiklaan staat. Na de oorlog kwam er nieuwbouw op de hoek van de Frederiklaan-Lindelaan, daar waar vroeger de timmerfabriek van Nol Ver-

meulen stond. Aan de Iepenlaan 47a stond to en de kerk van De Vergadering van Gelovigen, in de volksmond ook wel het kerkje van Prijt genoemd. De architect was ene Voorhoeve.

21 De Frederiklaan tussen de Berkenstraat en Plataanlaan. Evenals op beide voorgaande foro's zien we hier ook weer de typische Philipswoningen. In 1910 werd begonnen met 1 75 woningen rand het sportpark. Zestien jaar later waren het er 1270 en in

1929 a13830; dit is dertig procent van het aantal woningen dat Eindhoven to en telde. In 1937 werden door Philips 350 woningen aan de Boschdijk aangekocht voor

f 1.882.000. Het was de grootste huizenkoop die ooit in Nederland had plaatsgevonden. Naast het oude Philipsdorp ontstonden in andere delen van de gemeente woonwijken van Philipshuizen; zelfs in aangrenzende gemeenten als Aalst en Geldrop

(Tivoli) werden hele Philipswijken gebouwd. Het Philipsdorp had indertijd een matige aansluiting op de bestaande stedelijke ruimte en is op diverse plaatsen door grootschalige ontwikkelingen van

andere woonwijken gescheiden. De driedeling van de wijk correspondeert zowel met een sociale gelaagdheid als met de stedebouwkundige concepten van de verantwoordelijke architecten.

22 De hervormde kerk in de Schootsestraat. Deze werd, na de eerstesteenlegging op 18 juli 1931, gebouwd naar een ontwerp van architect Ferd.

B. Jantzen F. Gzn. Hij gafhet gebouw een zorgvuldige de-taillering. De stijlen van exterieur en interieur van deze zaalkerk harmonieren nog altijd, ondanks een aantal ingrepen. Het zware volume van het dak wordt gedragen door sterk gelede muren. Typerend is ook de aparte vorm van de toren.

23 cafe De Vlierhof op het Sint - Trudoplein, hoek Doelenstraat, zoals het al meer dan driekwart eeuw dienstdoet. Veel Strijpse verenigingen werden er opgericht en hielden er hun domicilie. In de achterzaal werden soms voorstelling en gegeven, oefende het Strijps Muziekkorps, was het de 'thuishaven' van de Strijpse Handboogvereniging, werden de duiven voor de buitenlandse vluchten ingeleverd en's zondags bij terugkomst de duivenringen en -klokken. Jarenlang was het cafe de residentie van carnavalsvereniging De Vlierkolders en tijdens de kermis speelde er een orkest en werd er gedanst. Op de andere hoek van de Doelenstraat/Sint - Trudoplein was eveneens een cafe

gevestigd, dat van Friedje van Gemert, waar indertijd meer de jongeren kwamen. Beide kasteleins leefden in een uitstekende verstandhouding met elkaar, ook al waren zij elkanders concurrent en.

24 De Kiosk op hetTrudoplein stond er tot na de oorlogsjaren. In de oorlogsjaren was ernaast een schuilkelder gevestigd. Ondanks de naoorlogse strijd van de hele Strijpse bevolking, onder aanvoering van 'De Burgemister van Strijp': de heerTielemans, moest de kiosk plaatsmaken voor het lelijke transformatorhuis en een parkeerterrein.

De schuilkelder was direct na de oorlog al verwijderd. Vanaf die tijd was hetTrudoplein hetTrudoplein niet meer.

25 In 1798 kregen de katholieken van Strijp hun oude middeleeuwse kerk terug. Strijp telde toen 873 katholieken en drie gereformeerden. In de peri ode dat er in de oude kerk voor de katholieken geen erediensten waren, was het kerkgebouw in verval geraakt. Na de teruggave van de kerk nam het aantal katholieken toe, zodat in 1883 werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. De Wychense architect Comelis van Dijk maakte het ontwerp. Een jaar later werd toestemming voor de bouw verleend. Nadat op hemelvaartsdag 1885 de eerste steen was gelegd werd op 6 juni 1887 de kerk door monseigneur Godschalk, bisschop van 's-Hertogenbosch, geconsecreerd. Oorspronkelijk stond de Sint - Trudokerk in een omgeving waar geen bebouwing was. De oude middeleeuwse kerk werd op

23 december 1887 door notaris Fens publiekelijk verkocht voor f 440 aan Mart van Beek, metselaar te Strijp, die de kerk sloopte en de afkomende materialen te koop aanbood. Vanwege de kosten werd bij

de bouw afgezien van een klokkentoren. Rechts naast de kerk de ingang van het parochiele kerkhof en daarnaast de kosterswoning. Hierin woonde lang de suisse Donkers. Wanneer hij met zijn

hellebaard, steek en indrukwekkende kleding in de kerk verscheen, keek iedereen met ontzag tegen hem op. De pastorie stond links achter de kerk aan de Strijpsestraat.

26 De Sint-Trudokerk in brand. Op de feestdag van Sint-Petrus en Paulus, 29 juni 1936, werd om 10.30 uur, na de gezongen hoogmis van 9.00 uur, de brand geconstateerd. Het orgel bleek in lichterlaaie te staan. Het vuur vond tevens gretig voedsel in het houten, met lei en gedekte dak. In een mum van tijd stond de hele kerk in brand. Om 13.30 uur was de brandweer de brand meester en om 16.00 uur kon ze inrukken. Veel van het losstaande meubilair, zoals de kerkstoelen, kon worden gered; maar veel ging ook verloren. Daarbij hoorden het Sint-Annaluidklokje uit 1460 en de glas-inloodramen. Later, bij de herbouw van de kerk, werd

rechtsachter op het kapiteel van een van de pilaren, als herinnering aan deze brand, een brandweerman aangebracht die zijn slang op een duiveltje richt. Naast deze afbeelding bevindt zich in de

kerk nog een bijzonder kapiteel. Op de voorlaatste pilaar, aan de rechterzijde, is een bommenwerper afgebeeld als herinnering aan het zware bombardement dat op 1 5 augustus 1944 Strijp trof

De kerk werd daarbij zwaar beschadigd.

27 De Sint - Trudokerk kreeg een jaar na de herbouw en renovatie in 1937 ook een toren en doopkapel. Daarmee ging een van de grootste wensen van de toenmalige pastoor en oud-legeraalmoezenier Werners in vervulling. Op zondag 17 oktober 1939 werden met veel ceremonieel de klokken, die tot dan toe altijd in het oude Strijpse luihuisje op het Sint - Trudoplein Hadden dienstgedaan, in de nieuwe toren ingehaald. Het luihuisje verdween en daarvoor in de plaats kwam voor de kerk een parkachtig pleintje met midden daarop een Heilig-Hartbeeld. Niemand kon to en vermoeden dat de kerk op 15 augustus 1944 opnieuw zou worden verwoest,

maar nu door een bombardement waarvan het doel vliegveld Welschap was. De kerk kon weer niet worden gebruikt. Tijdens het bombardement, waarbij ook de omgeving zwaar werd getroffen, vielen er negen doden en nogal wat gewonden.

28 Deze ansichtkaart stamt uit 1948, maar de oorspronkelijke foto is wellicht ouder. Dit Liefdesgesticht Sint-Paulus aan de Strijpsestraat had links een bejaardenhuis en in het midden was de hoofdingang van het klooster van de Zusters van Liefde. Het werd in 1860 op initiatief van Paulus P.]. van Griensven, pastoor vanStrijpvan 1838tot 1869, gesticht. Als eerbetoon werd het Liefdesgesticht naar hem genoemd. De poort rechts gaf toe gang tot de lag ere school voor meisjes en de kloostertuin. Erachter waren de kleuterschool en de huishoudschool, waarvan de ingang aan de Frederiklaan lag. Naast de ingang, op de hoek van de Schouwbroekseweg, was de Radioschool gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek