Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 De Sint - Trudostraat in 1918. Met de komst van Philips, maar vooral door de grate uitbreidingsplannen voor de fabriekscomplexen, was er behoefte aan woningen voor de arb eiders die in graten getale naar Eindhoven kwamen. In Strijp was nog veel ruimte voor woningbouw. De gemeenteraad was genegen om grand te verkopen aan Philips voor zowel woningbouw als fabrieken. De latere 'Botenbuurt' werd begrensd door de Sint - Trudostraat, Strijpsestraat, Botenlaan en Hastelweg. Het werd een van de nieuwe karakteristieke arbeiderswijken die toen gebouwd werden. De voor die tijd goede woningen hadden diepe tuinen om de

bewoners in de gelegenheid te stellen zelf graente en aardappels te verbouwen als extra, welkome aanvulling op hun inkomen.

30 Clubhuis Brabantia. De Rooms-Katholieke Voetbal Vereniging Brabantia werd op 22 maart 1922 opgericht. Op 6 september 1936 werd met veel vertoon het sportpark aan de Botenlaan geopend en het raemruchte paviljoentje betrakken. Dit markante gebouwtje staat er nu nog en is allang niet meer in gebruik bij Brabantia. De vereniging huist nu aan de andere zijde van het sportcomplex.

Het paviljoen heeft diverse bestemmingen gehad. In de oorlog deed het als schoollokaal dienst en stonden er koeien op stal. Tot grate hilariteit van de leerlingen duwden de koeien soms de tussendeur open en keken ze het pravisorisch ingerichte les-

lokaal in. Direct na de bevrijding deed het paviljoen dienst als keuken voor de Engelse soldaten. Toen Brabantia in 1975 afscheid van het paviljoen nam, werd er een lyrisch gedicht over geschreven. Na

Brabantia maakte rugbyclub PSV van het paviljoen gebruik en nu is het in handen van het Strijpse Sint -Cathriengilde.

31 Het oude gemeentehuis van Strijp. Het lag op de hoek Heuvel (later Zeelsterstraat) Venstraat rechts van de weg op de plaats waar nu de rondweg ligt, tegenover de kruising Botenlaan, Strijpsestraat, Zeelsterstraat. Het gemeentehuis van Strijp, dat meer bestemming en had, heeft onder andere dienstgedaan voor het dorpsbestuur. Totdat ook Strijp, door de gemeentelijke herindeling in 192 0, ophield als zelfstandige gemeente te bestaan. Daarna werd het nog als woonhuis en opslagruimte gebruikt. Uiteindelijk werd het in de jaren dertig gesloopt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er onder toezicht van militairen bij het Strijpse gemeentehuis gedorst omdat

de boeren hun graanoogst aan de regering moesten verkopen.

32 De Sint - Theresiakerk van het kindje Jezus werd aan de Carmelitessenstraat gebouwd. Architect was Eindhovenaar M.H.]. van Beek (1896-1962). De gebroeders Oudenhoven uit Venray waren de aannemers. De kerk vormde later een geheel met haar omgeving, in het bijzonder met de Theresiastraat en het Theresiaplein, aangevuld door het Carmelitessenklooster.

A. Mooren, kapelaan van de Sint - Trudoparochie, kreeg in 1927 de opdracht een nieuwe kerk in Strijp te stichten. Onder aanvoering van deze voortvarende pastoor werd de kerk op 12 augustus 1928 gerealiseerd. Tijdens de bouw waaide, in december 1927, de toren als gevolg van een

winterse storm om. Oorspronkelijk stond ook deze kerk in een onbebouwde omgeving. Enkel de Zeelsterstraat kende woonhuizen en overwegend boerderijen. Op de plaats waar

het hekwerk staat, werd later de pastorie gebouwd.

33 De kruising ]oh. Voetstraat, Bredalaan en Theresiaplein. Links op de hoek van het Theresiaplein stonden de sigarenen tabakswinkel en boekhandel Rombouts. Links ervan was jarenlang het postkantoor gevestigd. De winkels op de voorgrond werden destijds als noodwinkels gebouwd, maar doen nu nog steeds als winkelpanden dienst.

34 De Sint-Theresiakerk en hetTheresiapension. Het monumentale pand rechts op de foto is het Theresiapension dat vervangen is door nieuwbouw; omdat het oude gebouw niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Alleen de monumentale ingangspartij met hetTheresiabeeld is behouden gebleven en ingebracht in de nieuwbouw. Het oudste gedeelte van het verzorgingscentrum dateert van de jaren dertig. In 1942 volgde een grate uitbreiding van met name het deel dat op de foto zichtbaar is. In het begin was de NV Philips eigenaar, later werd het overgenomen door de zusters uit 's-Hertogenbosch die er een bejaardenhuis van maakten. Thans is de

R.K. Stichting Bejaardenhuisvesting eigenaar van het verzorgingstehuis.

35 Vliegramp op zaterdag 20 september 1956. Tussen de woningen aan de Bergen op Zoomstraat en Zeelsterstraat stort die middag, rand 13.30 uur, een T-3 3 Shooting Star straaljager neer. Er waren twee doden en ruim twintig licht gewonden. In het kader van de bevrijdingsfeesten waren er nog allerlei feestelijke activiteiten in dit Eindhovense stadsdeel. Zo ook een bloemencorso in het Drents Dorp. In de Bergen op Zoomstraat keek een vrouw uit naar haar man, die beloofd had over te komen vliegen. In plaats van haar te graeten, kwam hij met zijn Lockheed T-3 3 srraaltrainer van de vliegbasis Volkel met een klap neer. Naast de ser-

geant-vlieger A. delong kwam ook de 48-jarige]. Kortooms uit dezelfde straat om. Hij was achter zijn huis bezig met de reparatie van zijn bramfiets. Het vliegtuig had in beide straten zware schade

aangericht. Een aantal huizen brandde uit of was op andere wijze gehavend. Het toestel heeft eerst enkele daken in de Zeelsterstraat geraakt en is daarna geexplodeerd, waarbij tevens panden aan de Bergen

op Zoomstraat werden getraffen. Deze foto toont de getroffen woningen aan de Zeelsterstraat.

36 Boerderi j Lievendaal was een oud hoevecomplex dat al in de vijftiende eeuw werd genoemd. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de eigenaar die Van Lievendaal heette. Oorspronkelijk werd er gesproken over een Groot en Klein Lievendaal. Groot Lievendaal was een statige boerderij met een schitterende klokgevel, versierd met een aantal nissen. Langs de voorgevelliep oorspronkelijk een gracht, die bij de jeugd bekendheid genoot vanwege zijn salamanders en visjes. De hoeve werd in 1929 door Philips aangekocht. Boer Jan Faassen huurde het hele complex en maakte er weer een boerenbedrijf van. De hoeve had namelijk even een andere

functie gehad. Het schijnt dat de redactie van de Eindhovensche en Meyerijsche Courant er gehuisvest was.

37 De Maria Reginakerk. Op 24 april 1957 verzocht pastoar D.P.M. de Beer, pastoar van de Sint - Theresiaparochie, aan bisschop monseigneur Mutsaerts toestemming over te mogen gaan tot aanbesteding van de hulpkerk toegewijd aan Maria Regina. De kerk werd zo genoemd naar aanleiding van de encycliek van paus Pius XII 'Ad colli Regina' , die handelde over de koninklijke waardigheid van de Moeder Gods. De kerk zou verrijzen op een gedeelte van het voarmalige landgoed De Lievendaal. Op 1 1 november 1957 werd de eerste paal geslagen en op 16 november 1958 de eerste steen gelegd op de plaats waar het altaar zou komen te staan. De kerk was toen al voor een derde gereed. Op 7 juni 1959 werd de hulpkerk van de Sint - Theresiaparochie verheven tot een zelfstandige parochie. Als eerste

pastoor werd H. Hurkmans, kapelaan van de Theresiaparochie en bouwpastoor van de kerk, benoemd. Architect was M. van Beek uit Eindhoven, die in Strijp ook de Sint-Theresiaen de Koenraadkerk had gebouwd en in Woensel de Pastoar Van Arskerk. De Maria Reginakerk was een modern

vormgegeven kerkgebouw, opgetrokken in gewapend beton met negenhonderd zitplaatsen. In de loop der jaren liep het aantal kerkbezoekers aanzienlijk terug, zodat 24 jaar na de oprichting, op 24 juni 1983, de kerk voar de eredienst gesloten werd en gesloopt. AIleen de taren

bleef staan en maakt thans deel uit van woningcomplex De Lievendaal van de Stichting Sociale Woningbouw Eindhoven; het complex werd vormgegeven door Architenbureau Van Waes uit Eindhoven.

38 Het Evoluon. In 1966 vierde Philips op luisterrijke wijze haar 7 5-jarig bestaan. Hoe anders zou dat 25 jaar later zijn in 1991, to en het eeuwfeest met stille tram werd gevierd. Tijdens het feest in 1966 werd de Markt een kleurrijke bloemenzee (foto 33 in deel 1, het centrum) maar hoe graag men dat ook zou willen, het was maar van tijdelijke aard. Anders is het met het Evoluon. De toenmalige president dr. ir. Frits Philips was de grate stimulator van het gebouw, dat ontwerpen is door ir. i.e. Kalf in samenwerking met architectenbureau De Bever uit Eindhoven. Met de bouw werd in augustus 1964 begonnen en het karwei werd geklaard door de Hollandse Beton Maatschappij (H.B.M.). Dr. ir. Frits Philips stortte op 8 maart 1966 eigenhandig het laatste beton op de koepel.

Op 24 september 1966 werd het Evoluon - de naarn is afgeleid van evolutie - door prins Bernhard geopend. Ten gevolge van de teruglopende belangstelling werd in juni 1989 het Evoluon voor het publiek gesloten. Naast het Evoluon, op het plant so en naast de Tilburgseweg, verrees tegelijkertijd het carillon, een geschenk van 72.1 1 6 Nederlandse medewerkers

van het jubilerende bedrijf. Op 23 september 1966 werd het jubileumgeschenk aangeboden. Het carillon is een van de graotste van de wereld. Het omvat 61 klokken en is gegoten bij de Koninklijke Eijsbouts te Asten. De zwaarste klok, met een doorsnede van 1,7 5 meter, weegt 3220 kilo. De kleinste klok is achttien centimeter en weegt twaalf kilo.

Het totale gewicht van het carillon bedraagt 16.005 kilo. In 1987 vertoonde de klokkentoren zodanige bouwkundige gebreken dat reparatie niet verantwoord was. Het carillon werd toen overgebracht naar de Sint-Catharinakerk in het centrum, waar het dagelijks zijn klanken laat horen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek