Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Was het exterieur van het Evoluon opvallend met een opmerkelijk silhouet, het interieur deed daar niet voor onder en bestond uit drie ringen. Het was een wonderwereld. Geen tentoonstelling waar men alleen passief naar kon kijken; nee, het was een tentoonstelling waar men spelenderwijs actiefbezig was met techniek, cultuur en andere ontdekkingen. Een wereld van het spraokje tot de wereld van science fiction. Uniek in de wereld. Bezoekers gingen met een hydraulische lift naar de bovenste ring om vandaar spiraalsgewijs terug te keren naar de begane grand. Onderweg passeerden zij een wonderwereld en diversiteiten van techniek.

De bovenste verdieping ging over het dagelijks leven, wonen, verkeer en communicatie. De middelste ring toonde de verwevenheid van de wetenschap, kunstlicht, geluidsweergaven en andere technieken.

In de onderste ring werd de rol van de industrie in de maatschappij belicht. Omdat de ontwikkelingen niet meegingen, liep het aantal bezoekers terug. Ook de visie van Philips veranderde. Op 30

november 1989 kreeg het Evoluon een andere bestemming: die van Philips Competence Center.

40 De Paterskerk van de Heilige Koenraad aan de Bezemstraat.Op 10 oktober 1920 werd in eerste instantie contact opgenomen met de paters kapucijnen voor het stichten van een rectoraat nabij het, nog te bouwen, nieuwe uitbrei dings plan van arb eiderswoningen, het latere Drents Dorp. In verband met de terugloop in de conjunctuur zou het tot 1929 duren voordat er concrete plannen werden gemaakt. De kapucijner broeder Felix, architect van de kapucijnerorde, kreeg opdracht om de bouwplannen te ontwerpen. In 1936 werd architect M. van Beek uit Eindhoven bij de plannen betrokken. De kerk en het klooster kwamen onder patronage van de heilige Koenraad van Parzham, die in 1934 heilig verklaard was. Op 22 december 1938 werd het rectoraat Sint - Koenraad officieel

opgericht. Pater Mansuetus Kocken werd tot de eerste rector benoemd. Op 14 november 1937 werd de bouw van de kerk en het klooster aanbesteed. De bouw startte op 7 december van dat jaar. De ingebruikname en inwijding volgden op 20 augustus 1939. De kerk telde 840 zitplaatsen. Op 1 j uni 1 97 1 gingen het rectoraat Sint-

Koenraad en de andere parochies van Strijp op in de nieuw gevormde parochie Strijp. Daarmee hield de zelfstandigheid van het rectoraat op. In de loop der jaren liep het aantal kerkgangers aanzienlijk terug. Bij de kerktelling op 17/18 januari 1976 waren er 280 kerkgangers en op 24125 januari slechts 253 bezoekers. Daarmee was het

lot van de kerk bezegeld. Op 25 november 1979 viel de beslissing en nam de kerkwijk Sint - Koenraad afscheid van het kerkgebouw met een plechtige eucharistieviering. De kerk werd in de jaren negentig afgebroken voor de bouw van imposante kantorencomplexen.

41 Kijkje op het binnenhof van het klooster van de heilige Koenraad in 1958. Naast de kerk kwam ook het klooster van de paters kapucijnen in 1939 gereed. Zij vervulden een grate sociale functie in Strijp. Later werd de Bezemstraat, waar het klooster lag, als eerbetoon aan de paters 'omgedoopt' in de Koenraadlaan. Na de sluiting van de kerk in 1979 heeft het klooster nog enige jaren voortbestaan, om in de jaren negentig eveneens onder de slopershamer te verdwijnen. Daarmee werd een tijdperk afgesloten van grate pastorale zorg aan de bewoners van het Drents Dorp.

42 Het Drents Dorp had een onduidelijke relatie tot de omgeving. Het was in 1927 een ontwerp van architect

C. Smits voor 'Thuis Best' en werd gebouwd om de Halve Maanstraat, een overblijfsel uit de oude structuur. Het volgde de ontwerpprincipes van het plan Kools, maar viel buiten het plan zelf. Toen het in 1929 gebouwd werd, stond het inderdaad als een dorp in het gebied van de Strijpse Heide. Philips huisvestte er veel uit Drente afkomstige arbeiders met hun gezinnen. Bij de werving in Drente hanteerden personeelsfunctionarissen van Philips, voor wat betreft de ge-

zinssamenstelling, veelal als uitgangspunt dat er in het gezin drie meisjes boven de veertien jaar waren; die konden dan bij Philips komen werken. Overigens is de naam Drents Dorp vreemd, omdat

alle straatnamen naar Gelderse gemeenten zijn vernoemd. Philips bouwde een grate verscheidenheid aan huizen (zie ook de nrs. 19 tot en met 2 1). Er waren grotere huizen aan de Beukenlaan.

43 Huize De Wielewaal maakt onderdeel uit van het gelijknamige landgoed waarap ook 'Hct zwarte huis' ligt. Het landgoed beslaat een grate oppervlakte ten zuidwesten van de Oirschotsedijk. Tegenwoordig is huize De Wielewaal als woonhuis nog steeds in gebruik bij de familie Philips.

44 Er leiden veel wegen van de omliggende gemeentes naar Eindhoven. Daarvan draagt de Oirschotsedijk een bijzonder karakter. Onder de statige bomen heerste bijna altijd stilte. Deze weg, die vroeger overging in een zandweg, is ook de toegangsweg tot het Philips de ]ongh Wandelpark. In 1920 schonken dr. A.F. Philips en mevrouw Philips-de ]ongh dit park met een oppervlakte van 27 hectare aan de gemeente Eindhoven. Door het vele naaldhout is dit wandel park met zijn mooi aangelegde paden en grote grasvelden in alle jaargetijden aantrekkelijk. Duizenden mens en hebben er kunnen genieten, en doen dat nog, van de natuur, de bos-

lucht en stilte. De grasvelden zijn bekend bij de recreatieve voetballers die er steeds in grot en getale te vinden zijn. Deze foto uit 1949 toont het Oranjemonument dat in 1939 werd opgericht als herinne-

ring aan het veertigjarig kroningsjubileum van wijlen koningin Wilhelmina. Het monument bestaat uit een bakstenen zuil met bovenin een bronzen medaillonrelief van koningin Wilhelmina.

4S Het Philips de ]onghwandelpark had, evenals de vele plein en in Eindhoven, ook een muziekkiosk. Het was tevens een klein openluchttheater met een parabolisch overkoepelend toneel onder een rieten dak. Reeds in 1932 werd er regelmatig op zomeravonden maar ook wel op zondagmiddag, geconcerteerd. Hier verzorgt de Philips Harmonie een concert. In augustus 1991 werd de kiosk uit vandalisme in brand gestoken. Het park heeft veel kenmerken van de Engelse landschapssti jl.

46 De Constant Rebequekazerne, net na de totstandkoming in 1939. Het is een lang complex, met een langwerpig dwars poortgebouw, geheel tweelaags gebouwd. Op het terrein bevinden zich legeringsgebouwen langs een hoofdas. De oorspronkelijke detaillering van de gevels is nog aanwezig (in het bijzonder de stalen kozijnen); de interieurs zijn in de loop der jaren veranderd. Het complex doet thans dienst als opvang voor buitenlandse vluchtelingen en is gedeeltelijk 'gekraakt' .

47 De Mispelhoef aan de Oirschotsedijk is bijzonder en staat tegenwoordig op de Rijksmonumentenlijst. Het is een voorbeeld van een zogenaamde seigneuriae hoeve of Einzelhof en als cafe in gebruik. Vast staat dat de hoeve ouder is dan het jaartal in de zijgevel- 1774 - doet vermoeden. Deze stelling wordt bewezen door een akte uit

1 729, waarin als bewoners werden genoemd Francis Boelaerts en Lysbeth AertsGoudraensen. Veel ouder dan de muurankers van 1 774 is het kleine gewelvenkeldertje onder het meest vooruitstekende deel. Een van de tussenmuren is een meter dik. Vermoedelijk is dit aanvankelijk een buitenmuur geweest.

De huidige buitenmuur is thans vijftig centimeter dik. De gelagkamer he eft een Brabantse open schouw met daarin de jaartallen 1 774 en 1937. Deze herinneren aan de restauratie. In 1954 werd het cafe vergroot door er een huiskamer bij te trekken. De

boerderij, waarbij zo'n dertig it veertig hectare land hoorde, is in ieder geval vanaf 1774 altijd ook cafe geweest. Bij

De Mispelhoef verzamelden voerlui zich om gezamenlijk over de heide, die toen onveilig was, door te reizen naar Oirschot en verder.

48 De vlieghaven Welschap werd op 10 september 1932 offici eel in gebruik gesteld door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat, P.]. Remijer. De gemeenteraad had op 1 8 mei 193 1 besloten een vliegveld aan te leggen als werkverschaffingsproject. Dit is het stationsgebouw met verkeerstoren en het restaurant dat op 1 1 mei 1935 in gebruik werd genomen. Tijdens de oorlog kreeg het vliegveld een militaire bestemming en werd door de Deutsche Luftwaffe £link uitgebreid. Bombardementen brachten heel wat vernielingen aan, zodat de bevrijders, die in 1944 het vliegveld wilden gebruiken, zich moesten behelpen met een veld vol bomkraters. Regelmatig wor-

den er bij graafwerkzaamheden op het vliegveld en in de directe omgeving nog onontplofte bommen gevonden. Soms zijn het zelfs zware exemplaren die ter plekke onschadelijk worden gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek