Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Vliegbasis Eindhoven. Een Vickers Supermairine 'Spitfire' voor de verkeerstoren. Een herinnering aan de eerste dagen, eind jaren vijftig. In 1980 werd besloten het vliegveld met zijn bebouwing in meer noordelijke richting te verplaatsen. Prins Claus opende in 1984 het nieuwe vliegveld en het stationsgebouw aan de Luchthavenweg op de Strijpse Kampen. De naam Welschap verdween en veranderde in Eindhoven Airport. In latere jaren zou ook het militaire deel van het oude Welschap verplaatst worden naar de Strijpse Kampen. De vrijgekomen ruimte kwam in aanmerking voor woningbouw; thans bekend als Meerhoven.

Het oude stationsgebouw is geheel in oude luister gerestaureerd en doet nu dienst als voorlichtingscentrum voor de vinexlocatie Meerhoven.

50 Luchtfoto van het complex Strijp I met daarop onder andere de Rontgen- en Philitefabriek. Na de wederopbouw in 1945 werden aan verschillende fabrieken een of meer verdiepingen toegevoegd. De productiegebouwen van Philips waren gemiddeld zeven etages hoog. Dit complex wordt begrensd door de Glaslaan, de Kastanjelaan, de Schootsestraat, de Beukenlaan en het spoor (vroeger de Mathildelaan). De uitleg van gebouwen op dit terrein is systematischer van opzet dan bij oudere ge-bouwen. De ruimtelijke werking van de reeks en streng vormgegeven blokken is indrukwekkend. Sommige gebouwen hebben door hun vormgeving en detaillering

een individuele kwaliteit, maar vall en in het geheel niet echt op.

51 De eerste Glasfabriek van 1915. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stokte de toelevering van grandstoffen voor de lampenfabricage, waaronder de glaslevering vanuit Duitsland. Besloten werd om de glaspraductie in eigen hand te gaan nemen. Op 1 5 augustus 1915 werd de eerste steen gelegd voor een glasfabriek met twee glasovens. In december werd de eerste oven al aangestoken, terwijl de fabriek nog afgebouwd moest worden. In de tweede helft van januari 1916 kon worden beg onnen met het blazen van de eerste ballonnen. Gezien de grate voorraad hout voor de treinwagons, werden de ovens met die grandstof gestookt.

PHILIPS' GLASFABRIE EN, EINOHO EN TOTALE OPPERVLAI<TE to.gon ?? '

52 De Glasfabriek in 1917. Na een jaar van productie in de eerste glasfabriek (zie vorige ansichtkaart) werden de fundamenten gelegd voor een tweede fabriek, die eind 191 7 in productie kwam. Deze fabriek amvatte acht glasavens. In totaal vanden angeveer 250 arbeiders werk in deze beide fabrieken. Zij kwamen niet alleen uit Leerdam, Maastricht en NieuwBuinen, maar ook uit Belgie en Duitsland. De meeste van hen vanden huisvesting in het nabij gelegen Philipsdorp.

S3 De glastrekkerij, onderdeel van een van de glasfabrieken. Evenals het blazen van ballonnen voor de gloeilampenfabricage en rontgenbuizen, was oak het trekken van de glazen buizen voor de TL-fabricage handwerk. Het getuigt van groat vakmanschap dat de wanddikte van de TL-buizen met de hand en door regelmatig blazen tot op de millimeter nauwkeurig werd getrokken. De richels in de vloer dienden voor het bepalen van de lengte van de glazen buizen. Deze foto dateert van begin jaren vijftig.

S4 De afdeling bewaking van de Glasfabriek in 1919. Van links naar rechts: Willem van der Sammen met zijn Wilsan, de afficiele hand van de bewaking, bewaker Waterschoot, Teuntje van Maurick, de chef van de sarteerkamer heer Olivier, nachtportier De Jager, de veldwachter van het Philipsdorp De Baer en de heer Damen, chef van de loon administratie.

SS Het uitgaan van de Philipsfabrieken Complex Strijp

bij de zogenaamde Glaspoort. Deze ansichtkaart is afgestempeld op 28 september 1948 en gezonden aan een van onze soldaten overzee, Veldpost Medan/Sumatra. Het uitgaan van de Philipsfabrieken, zowel die aan de Emmasingel in het centrum als in Strijp, zou nu een toeristische attractie vormen; zo'n massa voetgangers en fietsers stroomde de fabriekspoorten uit als men na de gedane arbeid huiswaarts keerde. Auto's waren er amper. Veel werknemers gingen met de VIPRE-bussen naar de omliggende dorpen, tot in Belgie toe, maar de meeste werknemers woonden toch wel in

een van de arbeiderswijken in Eindhoven. Het uitgaan van de fabrieken was kennelijk zo iets uitzonderlijks dat men het waard vond daaraan een ansichtkaart te wijden.

S6 De Philips-Radiofabriek anna 1923. Het complex aan de Emmasingel werd door de uitbreiding van de productie van de lampenfabricage en die van radiobuizen te klein. Ook het assortiment aan producten, zoals radio's, werd steeds uitgebreider, zodat Philips om moest zien naar andere fabrieksterreinen. Die waren hoofdzakelijk in Strijp voorhanden, waar vanaf

191 S het complex Strijp I en jaren later Strijp II werden gebouwd. Naast de bouw van de eerder genoemde glasfabrieken verrees ook de Radiofabriek als eerste van de hoogbouw, die zo kenmerkend werd voor dit fabriekscomplex.

S7 De Philitefabriek aan de Mathildelaan. In 1923 breidt de productie van Philipsproducten zich steeds verder uit. Ook kunststoffen deden hun intrede. Werden voorheen de radiokasten nog uitsluitend van hout vervaardigd, in

1923 startte Philips met een eigen bakelietproductie, onder andere van radiokasten. Door deze ontwikkeling ontstond een eigen product, de Philite, die in een speciale fabriek op complex Strijp I werd gemaakt. Gedurende de Tweede Wereldoorlog schakelde men ook over op niet -specifieke Philipsproducten zoals asbakken, schaaltjes, bekers, kopjes en schoteltjes en andere producten van huishoudelijke aard om de persen draaiende te houden.

58 De Philipstoren aan de Beukenlaan, beter bekend als de klokkentoren, die in 192 1 tot stand kwam. Bijna tegelijk met de oplevering bracht het Philipsconcern iets nieuws op het gebied van verlichting: de neonreclame. Deze werd mete en toegepast op de juist in gebruik genomen Lichttoren aan de Emmasingel. Binnen Philips en vanuit het bedrijfsleven uit de regio was mete en belangstelling voor dit nieuwe en zeker aansprekende product.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek