Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 Het Philips Ontspanningsgebouw (met Schouwburg), gezien vanaf het hoogspoor. In 1934 besluit Philips tot een eerste grote verbouwing, omdat de grate concert-en theaterzaaloorsprankelijk helemaal niet voor dat doel ontworpen was (zie ansichtkaart 68). In 1935 werd het gebouw herapend en omgedoopt tot Philips Schouwburg. Gedurende de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse Wehrmacht regelmatig beslag op het gebouw voor ontspanning van de militairen. Na de bevrijding van het zuiden was Radio Herrijzend Nederland er gevestigd. Deze instantie verzorgde radio-uitzendingen voor het bevrijde zuiden, maar ook voor de nog

bezette delen van ons land boven de grate rivieren. Philips technici hadden gedurende de oorlog, onder het oog van de bezetter, in het oude Natlab aan de Kastanjelaan een zender gebouwd die

bij de bevrijding in september 1944 gebruiksklaar was.

70 De Zonnewijzer voor het PO.c. Dit was een creatie van de Italiaanse kunstenaar prof. Fred Carasso en werd in 1951 bij het zestigjarig bestaan van Philips aan het concern aangeboden door alle Philipsvestigingen van over de hele wereld. De namen van de landen staan gebeiteld in natuurstenen plaquettes aan de voet van het monument. Het kunstwerk werd op 23 mei 1953 onthuld en aan de onderneming overgedragen. De zonnewijzer, met op de achtergrond de gymnastiekzaal, symboliseert de federatie van de Philipsbedrijven in de wereld. Na afbraak van het PO.c. in oktober 1994 verhuisde de zonnewijzer naar het Evoluon, waar het bij de

hoofdingang een prominente plaats heeft gekregen.

ElnclhOftft. Zonn wljzer Philips

71 Het Philips Ontspannings Centrum na de grate verbouwing in 1968. Meer dan zestig jaar was het PO.e. een centrum van cultuur en ontspanning in Eindhoven; tot de komst van de Stadsschouwburg in september 1964 en het Frits Philips Muziekcentrum in september 1992. Het gebouw werd regelmatig aan de eisen van de tijd aangepast. De laatste grate verbouwing van zowel het interieur als het exterieur vond plaats in 1968. Het po.e. kreeg daarmee een meer representatief karakter, zoals deze ansichtkaart duidelijk aantoont. De PO.e.-periode werd op vrijdag 17 mei 1991 afgesloten. Het gebouw verloor zijn publieksfunctie en

werd aileen nog voor ontvangsten binnen het Philipsconcern gebruikt, totdat het Evoluon deze taak overnam. In oktober 1994 ging het gebouw onder de slopershamer, daarmee een tijdperk afslui-

tend van culturele ontmoetingen binnen Eindhoven omdat er, na de sloop van het Katholiek Leven, binnen de stadsgrenzen geen andere mogelijkheden waren.

72 De Philips Kleuterschool. Toen in 1920 de nieuwe Lagere Onderwijswet van kracht werd, die mogelijkheden bood voor het stich ten van bijzonder onderwijs, vond de oprichting plaats van de Phili ps Vereniging voor Onderwijs- en Volksontwikkeling. In 192 1 startte deze vereniging met de bouw van een lokaliteit voor ontwikkeling van volwassenen, een gymnastiekzaal en in 1923 met de kleuterschool. Architect ].W Hanrath zorgde in samenwerking met het Philips Bouwbureau voor de realisatie van de bouwplannen.

73 Deze kaart uit 1935 toont het Bondshotel Victoria in al zijn glorie. Het stond tot 1970 aan de westzijde van de Ventoseflat op de hoek van de Mathildelaan/Elisabethlaan. Het hotel grensde in het begin van de vorige eeuw direct aan het Philips recreatiegebied, het latere PSV en Philips Stadion, en deed ook als uitspanning dienst voor de sportieve recreant en. Later exploiteerde het hotel ook appartementen voor Philipswerknemers. In de oorlog nam de bezetter er zijn intrek en na de bevrijding op 18 september 1944 de Engelsen. Niemand minder dan de bekende zangeres Vera Lynn (From the time you say goodbye) heeft toen in het Victoria-

hotel gezongen. Nadat het hotel als kantoorruimte voor de NV Philips - de typekamer was er onder andere in ondergebracht - dienst had gedaan, werd het in 1970 definitief gesloopt.

74 Dit briefhoofd uit 1904 toont de sigarenfabriek van Frans (Hendricus, Adrianus, Franciscus) van Gardinge, die in 1861 was gesticht. Vijftien jaar later had de Stoom, Snuif en Sigarenfabriek De Blaauwe Pijp, al honderdtien arb eiders in dienst. De fabriek maakte in binnen- en buitenland veel furore met zijn Braziliaantjes. Tot 1920werdernogaleens verbouwd. Een jaar daarvoor werkten er zelfs 710 mensen, maar in 1923 gaat de firma

F. van Gardinge & Compo failliet. Vier jaar later staat het fabrieksgebouw nog steeds leeg. Nadat in 192 7 de NV Exploitatiemaatschappi j Ventose uit Amsterdam het gebouw koopt, wordt er stevig verbouwd. Onder archi-

tectuur van Gulden & Geldmaker, eveneens uit Amsterdam, wordt een woon- en winkelgebouw gerealiseerd. Tijdens de eindfase van de verbouwing neemt de firma Van Lanschot uit 's-Hertogen-

bosch het eerste Eindhovense flatgebouw over. Later wordt Van Haren en daarna de gemeente Eindhoven de eigenaar van de Ventoseflat.

(-

I . .HI I/~J~r

75 De Ventoseflat aan het einde van de jaren twintig. Van de sigarenfabriek van Van Gardinge was het oudste gedeelte, evenals het woonhuis, gesloopt. Het rechter gedeelte van de fabriek is daarna omgebouwd tot het nu nog bestaande flatgebouw aan de Mathildelaan. In de huidige achtergevel is, door de aangebrachte balkons heen, nog steeds het reliefherkenbaar van de pendant en. In dit gedeelte kwamen woningen en op de kop van de westgevel het Victoriahotel. Op de plaats van de rechter kopgevel van het gesloopte fabrieksgebouw werd een travee aangebouwd met op het dak een glazen kamertje en een toren. Deze toren vormt een sculpturaal boegbeeld, maar is ook functioneel omdat er de expansievaten van de blokverwarming werden opgehangen. De woningen bestonden uit twee

verdiepingen en waren redelijk groot. Ze Hadden centrale verwarming en centrale warmwaterinstallaties; voorzieningen die to en maar sporadisch voorkwamen. Ook beschikten ze over een badkamer met ligbad en twee

vaste wastafels. Bovendien was er op iedere verdieping een toilet. In de kopgevel aan de kant van de stad, op de hoek van de Gagelstraat, kwamen een aut

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek