Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Tongelre

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Tongelre

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3563-4
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Tongelre'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe slachthuis in 192 9 gingen alle mensen die er werkten in het zondagse pak op de foto: directieleden, commissionairs, grossiers, kantoor- en laboratoriumpersoneel, vrachtrijders, slagers, uitbeners etc. De kleine fota laat een gedeelte van het interieur zien van het eerste slachthuis aan het Stratumseind. De slagers van toen droegen nag geen witte kleding. In die tijd nam men het nag niet zo nauw met de hygiene. Rechts op de foto een van de directieleden, wiens uitmonstering enigszins Charlie Chaplinachtig aandoet. Opmerkelijk detail

uit die tijd was dat heel wat personeelsleden die bij deze gemeentelijke instelling werkten familie van elkaar waren. Het is meermalen voorgekomen dat vader, zoon en kleinzoon er in dienst waren, maar oak broers, ooms en neven.

50 Het eigenlijke slachthuis. Deze foto uit het midden van de jaren vijftig geeft grate verschillen weer. Links staat nag een paard met wagen. Het

waren in die tijd vrachtrijders Bastiaans en Van Stekelenburg, die met deze wag en het geslachte vee naar de slagers brachten. Harry Bastiaans ging met

paard en wag en zelfs naar Boxtel am er de geslachte dieren af te leveren. Ernaast, nag juist zichtbaar, staat al een vrachtauto die dezelfde functie had. Van

een koelwagen was toen nag geen sprake. Midden voor het gebouw is grassier Jacques Wijnhoven in gesprek met een 'verzekeringsman' van het CBS.

5 1 Aanvoer van de dieren, in dit geval koeien.

De boeren brachten veelal zelf, te voet, de koeien naar het slachthuis. Op deze foto is duidelijk te zien dat grassier Jacques Wijnhoven, derde van links, met een slager aan het bieden en afdingen is over de prijs van een van de koeien. Vijfde van links is Harry Janssen en daarnaast zien we slager Piet de Vries van de Tongelresestraat. De boer in het midden heeft juist zijn beesten aangevoerd en staat met zijn handen in zijn zakken op een gunstige prijs te wachten.

52 Degenen die vanuit Klein- Tongeire naar Woensel gingen gebruikten meestal de raute over de Tongeirese Heide, langs

de vennen, waar thans de I]zeren Man en de Karpendonkse Plas liggen. Aan het einde van de Puutlaan waren twee overwegen vlak achter elkaar gesitueerd. De een deed dienst voor de lijn EindhovenWeert en de andere voor de verbinding EindhovenVenia. De eerste op deze foto, met houten spoorbomen, stamt uit 1866.

Later werd dit oak wei de overweg bij het slachthuis genoemd. Op de achtergrand staat het cafe van Jan van der Aalst. Bij slecht

weer schuilden voetgangers en fietsers die voor de overweg moesten wachten, graag onder de veranda van dit etablissement. Nu

ligt hier de spoortunnel aan de Insulindelaan en de ratonde die in de volksmond 'De Berenkuil' wordt genoemd.

53 De Parklaan, het begin van het villapark, op deze op 6 juni 1916 afgestempelde ansichtkaart. Vanuit het uitdijende Eindhoven begonnen aan het begin van de vorige eeuw mens en zich aan de rand van de stad, vooraan in Tongelre, te vestigen. Trendsetter was fabrikant dr. Anton Philips, die in 1907 de villa De Laak liet bouwen. Daarna volgden meer woningen. Eerst villa's van fabrikanten en daarna bouwprojecten, veelal voor het hogere Philips-personeel. Zo ontstond de wijk HetVillapark met een aantal villa's aan de Parklaan en geschakelde bebouwing met groepen van twee huizen tot straatwanden van circa vijfhuizen in de daaraan grenzende straten (tot aan de Fuutlaan, evenwijdig aan de spoorlijn). Een van de

medewerkers van Architectenbureau Frank van Waes, gevestigd in het voormalige pand van de Bater Controlecentrale aan de Fazantlaan, verzuchtte onlangs: 'Eind-

hoven is een mooi stadje. ]e moet het alleen weten te vinden.' Deze tekst gaat zeker op voor het gebied van HetVillapark met zijn mooie panden, die zich

veelal in originele staat bevinden en nag dienstdoen als waning.

Villllp!Lrk

54 Het eerste Diaconessenhuis aan de Parklaan 81. Het Diaconessenhuis werd op 14 januari 1933 geopend. Voor die tijd werd er strijd geleverd tegen het 'Roomse bolwerk'. Een eerste paging am een protestants-christelijk ziekenhuis op te richten werd in 192 7 gedaan. De hoofdverpleegster van Philips, zuster Johanna Kleinod, en medisch adviseur internist]. van den Blink, waren de kartrekkers bij de realisering van de plannen. Ondanks allerlei tegenslagen verliepen de zaken vanaf het moment van de opening voorspoedig.

Gerekend was op een gemiddelde bezetting van 21

bedden, in de praktijk waren het dertig bedden. Nadat het Diaconnessenhuis in 1940 dit pand verliet, werd er de Eindhovense Gemeentelijke Geneeskundige Dienst ge-

vestigd, die er een groat aantal jaren zou huizen. Rechts onder de overkapping standen toen de ziekenwagens van deze ins telling geparkeerd.

55 De Parklaan zoals die er in de jaren dertig uitzag. De laan had toen al een statiger karakter dan de daaromheen liggende straten. Deze straten, met als voorbeeld de Fuutlaan, hadden een samenhangende bebouwing, die uit de peri ode 1925-1935 stamt. Die straatwanden en kleinere bouwblokken waren symmetrisch van opzet, waarbij accenten op de hoeken werden gelegd, bijvoorbeeld door middel van een aangebouwde garage of een doorlopende schoorsteen. De prachtige witte woonhuizen waren oorspronkelijk bestemd voor hogere beambten van Philips en voor middenstanders uit het centrum.

Links, tegenover de fietser, kwam de Reigerlaan op de Parklaan uit.

56 Parklaan hoek Merellaan. Enkele huisnummers verder dan de woningen op voorgaande foto bij de hoge bomen, liggen de waning en Parklaan 50 en Merellaan 24. Deze twee mooie panden zien er nu nag net zo uit als toen ze werden gebouwd. Het bijzondere aan deze twee-onder-een-kapwoningen zijn de ramen in de topgevel. Bij het eerste pand, Parklaan 50, heeft het raam een T-vorm. Aan de bovenzijde een groat raam met een klein raam erander. Bij de buren, Merellaan 24, is het juist andersom. Het kleine raam boven en het grate

daarander. Tevens heeft dit pand een balkan en erker aan de zijgevel. In het pand Parklaan 50 is Van Ede & Partners Outplacement BV gevestigd. Zij voeren als logo Niels Holgerson op

de rug van een gans, naar het spraokje van de Zweedse Nobelprijswinnares Selma Lagerlof

Dit logo heeft men in een fraaie branzen plaquette, rechts van de entree, aan-

gebracht. Deze ansichtkaart is in mei 1934 afgestempeld.

Eindhoven - Vfllapark

57 De Reigerlaan, die eveneens deel uitmaakt van Het Villapark. De bebouwing van deze wijk was bedoeld om Tongelre dichter bij Eindhoven te brengen. Dit met het oog al op de annexatie in 1 92 0 van Eindhoven met de omringende gemeenten Tongelre, Woensel, Gestel, Strijp en Stratum. Het Villapark was bedoeld als een tuinwijk. Zo kwam er een ruime opzet met veel groen. Diverse tuinen werden door tuinarchitecten van naam aangelegd. Naast de villa- en huizenbouw kwamen er ook sociale voorzieningen, zoals de Nutsschool en de SintAntonius van Paduakerk.

58 De ansichtkaart is afgestempeld op 15 mei 1917 en toont de Reigerlaan, gezien vanaf de Fazantlaan. De school tot Nut van het Algemeen was in 1 914 gereedgekomen en ademde een heel eigen sfeer uit. De school was statig, eerbiedwaardig en oerdegelijk opgetrokken uit overvloedige hoeveelheden bakstenen. Het karakteristieke pand kenmerkte zich door kleine klaslokalen van nauwelijks 42 vierkante meter. Volgens oud-leerlingen waren er in heel Nederland geen kleinere klaslokalen te vinden. Desondanks had architect Hanrath in het begin van de vorige eeuw al een vo or die tijd vooruitstrevend en sfeervol gebouw ontwor-

pen. Het torentje boven op de nok van het dak doet speels aan. Gelukkig is het sociaal-historische monumen tale pand tot op heden niet ten prooi gevallen aan de gemeentelijke sloop-

woede. Wethouder Nico van der Spek verklaarde zelfs op 22 februari 2000 dat sloop van het gebouw is uitgesloten. Wei zal het gebouw zijn onderwijsbestemming kwijtraken.

. , Einohoven

Vitlapart: Iket School lot Nut vlh Atgemeen

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek