Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3600-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21 De lueiferfabriek aan de Lijmbeekstraat, die heel vroeger Hoogenweg heette. De naam Lijmbeekstraat komt van het riviertje de Lijmbeek, waarmee vermoedelijk De Windgraaf wordt bedoeld.

De naam 'Lirnbekc' wordt al in 1273 genoemd. Het lijm van Lijmbeek heeft geen betrekking op plaksel, maar slaat op de lemen grand. De Vereenigde Hollandsehe Lueiferfabrieken te Eindhoven (VHLF), in de volksmond ook wel De Luus genoemd, was in 1938 de enige in ons land. Lucifers werden gemaakt uit espenhout, dat uit Rusland en Finland werd ingevoerd. Ook inlands populierenhout werd gebruikt. Er waren heel wat bewerkingen nodig voordat de 'stekskes'. zoals lueifers ook wel werden genoemd, in het doosje tereehtkwamen. In 1887 werd dit bedrijf te Eindhoven opge-

rieht. Het betrof een samengaan van de Amersfoortse Stoomlueiferfabriek, de NV Lueiferfabriek te Apeldoorn, Bastiaan te Deventer en de firma Mennen en Keunen te Eindhoven.

Het fabrieksgebouw op deze ansiehtkaart werd in 1964 verplaatst naar de Dillenburgstraat op industrieterrein

De Hurk. De Molen-Iueiferfabriek, zoals het bedri [f to en werd genoemd (VHLF), werd

in 1980 gesloten. Sindsdien is er in ons land geen lueiferfabriek meer.

22 De textielfabrieken van Baekers & Raijmakers, ook wel BARA genoemd.

In 1868 legden W Baekers en 1. Raijmakers de basis voor deze voormalige belangrijke industrie voor markiezendoek, gordijn- en meubelstoffen aan de spoorlijn Eindhoven-'s-Hertogenbosch. Nu staan er ten zuidoosten van de Steenstraat woningen. De onderneming is gegroeid uit een grossierderij en handweverij. Naast de vervaardiging van linnen en pellen (een halflinnen stof voor handdoeken, servetten en dergelijke) werd aanvankelijk veel Belgische tijk ingevoerd. In 1905 kwamen er machinale weefgetouwen, die met een 25 pk zuiggasmotor werden

aangedreven. Naast de katoenen gestreepte beddentijken, die men zelf was gaan vervaardigen, werd de productie uitgebreid met de bekende BARA-weefsels. In 1915 werd een moderne nieuwe fabriek in gebruik genomen, die later meermalen werd uitgebreid.

Ook deze fabriek he eft de malaise in de textielindustrie in de jaren zestig van de vorige eeuw niet overleefd. De poorten werden gesloten en afbraak van het gehele complex volgde.

23 Boerderij op de hoek van de Boschdijk met de Kronehoefstraat, die ook wel De Kleine Kronehoef werd genoemd. Vaak heeft men de naam Kronehoef trachten te verklaren door deze in verband te brengen met het Frankrijk te Woensel. Het hoevecomplex heette aanvankelijk hct ' goed ten Gruythuys' en was in de veertiende eeuw al eigendom van de heer van (Eindhoven en) Woensel. Later wordt de hoeve ook wel de Grote Prinsenhoeve genoemd naar de prinsen van Oranje, die to en heren van Eindhoven waren. In 1 748 komt de naam Kronehoef voor het eerst voor.

In 1491 vermeldt een akte in het protocol der schepenen van 's-Hertogenbosch het

goed 'Vrancrijke aan de Bosweg' te Woensel. Hoe het ook zij, de overlevering verbindt de naam Kronehoef aan dit 'Woenselse Frankrijk'. De naam betekent dat de hoeve in het bezit van de Franse

Kroon was. In een grondbelastingsregister van Woensel van 1 701 wordt ' de Cronestraet' genoemd. De Kronehoefhad vroeger de status van een belangrijk agrarisch bedrijf.

24 Caltex-tankstation Groot Toerisme op de hoek van de Boschdijk met de Marconilaan. Rechts op de hoek zijn nog juist hotel Olympia en de toenmalige nieuwbouw van de Volkswagengarage (Autolichtstad) zichtbaar. Op de hoek Boschdijk en Kronehoefstraat was het cafe van uitbater Graad (Gerard) Vlemmix. In zijn jonge jaren was hij een bekende en goede wielrenner en de eerste Brabantse zesdaagse-deelnemer. Zijn cafe heette Het Zuiden. Later was deze zaak het thuishonk van de bekende Eindhovense wielerclub Het Zuiden. Deze vereniging organiseerde veel wielerwedstrijden op de houten wielerbaan bij de I]zeren Man, waarbij Vlemmix menig

succes wist te boeken. Naast het cafe aan de Boschdijk lagen nog een paar winkels en de smederij van hoefsmid Van der Ven, waarin later een rijwielhandel kwam. In cafe Het Zuiden was later de wo-

ninginrichtingzaak van Buis gevestigd. Nu staat er een bankgebouw.

2S Tankstation Groot Toerisme op de hoek van de Boschdijk met de Marconilaan. Midden op deze ansichtkaart prijkt het cafe van Lodewikus Otten, die ook timmerman was. In 1926 werd in dit etablissement 'Samenspel Doet Overwinnen' (SDO) opgericht. Later ging deze voetbalclub op in de Rooms-Katholieke Voetbal Vereniging Woensel, die nu nog bestaat. Vroeger liep hier rechts de tramlijn naar Son en SintOedenrode. Het bekende tankstation, een goudmijn in zijn tijd, moest aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw plaatsmaken voor de aanleg van het verkeerscircuit, aan het begin van de daaropvolgende jaren zeventig. Ook de laagbouw achter

het benzinestation was to en al verdwenen voor hoogbouw van los van der Meulen - verwarming en sanitair. Ook deze hoogbouw is inmiddels afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

26 De Sint-Pauluskerk met de pastorie en de roomskatholieke jongensschool op de hoek Boschdijk met de Frankrijkstraat. In 1920 werden de parochianen van moederkerk Sint-Petrus op de hoogte gesteld dat er een nieuwe, vijfde Woenselse parochie zou komen. De in 192 3 -192 4 gebouwde SintPauluskerk is een late creatie van ].H.]. van Groenendael. De kerk heeft een vrij massieve vorm en is een laat voorbeeld van een gebouw in een afgezwakt neogotische stijl. De Eindhovense aannemer W van den Broek realiseerde de kerk voor een bouwsom van f 156.688. De toren en het portaal kwamen niet verder dan de tekentafel van de ar-

chitect. Ook de inrichting van de kerk was sober. De kerk en jongensschool hebben plaats moeten maken voor het prestigieuze appartementencomplex De Paulusstaete. In de jongensschool

was later het vormingsinstituut voor werkende jongens gevestigd.

27 Het Fraterhuis op de hoek van de Boschdijk met de Frankrijkstraat tegenover de Pauluskerk. Het klooster werd op 1 5 januari 192 5 betrokken door de fraters uit Tilburg. Energiek namen zij het onderwijs van enkele jongensscholen ter hand, zoals die aan de Frankrijkstraat, de Boschdijk en de school van de Fellenoordparochie. Hun onderwijsmethoden waren uitstekend en vaak van een hoog niveau. Ook op ander gebied maakten de fraters, die snel in de Woenselse gemeenschap integreerden, verdienstelijk. Een van de bekendste fraters is ongetwijfeld Simon Deltour met zijn voorliefde voor de natuur. Het Heempark Frater Simon

Deltour in Gestel is vanwege de vele verdi ens ten van deze aimabel man naar hem genoemd.

28 De Groenstraat, later Frankrijkstraat, is de verbindingsweg naar Son. De kaart is gedateerd in Woensel op 2S oktober 1916. Over deze straat reed de stoomtram richting Son en Sint-Oedenrode. Kwajongens sprong en achterop de tramwagon om zo mee te rijden tot aan school. Wanneer de machinist dit in de gaten kreeg, liet hij de tram harder rijden, zodat de jongens er niet af konden spring en en dan later noodgedwongen een heel eind terug moesten lopeno De directe omgeving was landbouwgrond waar voornamelijk rogge werd verbouwd.

GROENSTRAAT. WOENSEL BIJ 'ElmHo.Le;::.I

29 De Marconilaan gezien vanaf de hoek met de Edisonstraat. Vraeger liep er vanaf de Boschdijk een verharde landweg naar het einde van de Lijmbeekstraat, vlakbij de bewaakte overgang van de spoorlijn, van en naar het noorden van ons land. De (land)weg heette tussen

1920 en 1930 HetLijntje. Omdat deze weg aansloot op de Boschdijk, de Mathildelaan en de Beukenlaan werd de weg later bestraat. Daarvoor stonden er bijna geen huizen. Pas in 1926 kwam daar verandering. Toen kwam aan de rechterkant een nieuwe woonwijk met arbeidershuisjes tot ontwikkeling, die doorliep tot het Edisonplein en het Celsiusplein. Aan beide

pleinen kwamen enkele buurtwinkels. Voor aan Het Lijntje was cafe Mansfeld gevestigd met achter een grate danszaal met orgel. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er De Mulderbar, die vooral

bij Amerikaanse militairen geliefd was, maar een niet al te beste naam had. Naast het cafe was een slagerij en daarnaast cafe-biljar! Den Oude.

30 De Baptistenkerk, op de hoek Marconilaan met de Wattstraat, is een ontwerp van architect H. van den Berg. De baptisten zijn nauw verwant aan de doopsgezinden en pinkstergemeenten.

Hun geloofsovertuiging, met calvinistische inslag, houdt onder meer in dat ze onafhankelijk willen zijn van iedere kerkelijke of wereldlijke overheid. Opvallend is hun democratische gemeenschapsleven. De gevel van de kerk wordt gesierd door drie herauten die oproepen tot gebed. Het kunstwerk van Paul Kingsma werd tijdens de bouw van de kerk in 1956 aangebracht. In de directe omgeving, achter het tegenwoordige 'Paleis Soestdijk II', ligt langs het

spoor sinds de achttiende eeuw een joodse begraafplaats. Het 'paleis' was oorspronkelijk een aula en werd in 1910 gebouwd. Vroeger lag hier een normale spoorwegovergang met dubbele

bruik van. De eerste afspraakjes werden veelal bij deze overgang of onder de Philips'klok' gemaakt.

bomen en een wachtershuisje. Komend vanuit

Woensel begon direct achter de spoorwegovergang de Oirschotsedijk, een geliefd wandelparadijs. Ook verliefde stelletjes maakten er veel ge-

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek