Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3600-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

41 Het Pastoor Van Arsplein met de Pastoor Van Arskerk

op 8 oktober 1941. De kerk

is in 1929-1930 gebouwd door de Utrechtse aannemingsmaatschappij Bredera en is een ontwerp van M.H.]. van Beek. In de jaren twintig werden er in Eindhoven diverse nieuwe wijken gerealiseerd. De kerken namen daarin veelal een centrale plaats in, hetgeen hier duidelijk tot uiting komt. De randen (Boschdijk, Barrierweg, Allard du Hamelstraat) maken geen integraal deel uit van het buurtje, dat wordt gevormd door de bebouwing langs de Pastoor Van Arslaan, het Pastoor Van Arsplein en de Sint-Philomenastraat. Het is een woonbuurt van eenlaagse arbeidersrijen-

huizen met een aantal voorzieningen (kerk, school, winkels) random het plein. De bebouwing heeft een homogeen karakter.

Hoekpanden en middenpanden hebben een ruimtelijke

benadrukking gekregen. Het beeld van pastoor Van Ars staat tegenover de kerk en is symbolisch niet naar de huizen, maar naar de kerk toe gekeerd. Ondanks de ruime afmetingen van het plein

maakt de omgeving een kleinschalige indruk.

42 De woningen van de Vereniging Volkshuisvestiging aan de Boschdijk. Op de achtergrand is nog net de schoorsteen van de steenfabriek van Van Hapert zichtbaar. Daar staat nu het kantoar van Philips Nederland NY: Deze woningen werden rand 1925 gebouwd, tegelijk met de huizen op voorgaande ansichtkaarten. Ze hebben meer allure dan de huizen binnen de wijkWoensel-West en waren bestemd voor

hog ere beambten. Uit de verscheidenheid aan woningen in deze wijk blijkt dat men

to en al uitging van het idee van een zo gemeleerd mogelijke bevolkingsgraep. Met het renovatieplan van WoenselWest blijven deze woningen

behouden: zij warden gerenoveerd. Blijkens de lantaarnpaal op de voargrand was de straatverlichting nog op gas.

EI N DHOVEN VEREEN' "VOLKSHU ISVESTI NG" BOSCH DIJ K.

43 De Boschdijk, to en ook Rijksweg genoemd. Links de Barrierweg die haar naam dankt aan de Woenselse Barrier, een van de twee tolhuizen die aan de Boschdijk lagen. Dit tolhuis werd in 1806 in gebruik genomen

en lag ongeveer op dezelfde hoogte waar nu een cafe-restaurant is gebouwd. Vroeger heette dit cafe 'De Barrier' met daarbij een speeltuin. Op de andere hoek lag de boerderij van Donkers, die in 1930 werd afgebroken. Deze opname straalt nog alle rust uit. Het mocht dan wel een belangrijke verkeersader zijn; verkeer was er nog nauwelijks. De Boschdijk was onderdeel van de oude straatweg van 'sHertogenbosch naar Luik. Deze weg werd in twee fasen

aangelegd tussen 1740 en 1818. Het eerste deel, 's-Hertogenbosch-Best, kwam tot stand tussen 1740 en 1745. Het tweede deel (Best-Lommel) had meer voeten in de aarde en werd gerealiseerd

tussen 1797 en 1818. Deze straatweg liep via de Boschdijk en Fellenoord, vervolgens over Demer, Rechtestraat, Stratumseind en Stratumsedijk naar de Aalsterweg.

44 De Steenfabriek van de firma Van Hapert aan de Boschdijk op de plaats waar nu het gebouw van Philips Nederland aan de Pieter Zeemanstraat staat. Tijdens de oorlogsjaren was de fabriek vanwege brandstofgebrek buiten bedrijf. Om de gebouwen niet in verval te laten raken, bewoonde Sjefvan Hapert het kantoorgedeelte. WeI lagen er in de loodsen van de fabriek nog talloze gevormde stenen. Vrijwel meteen na de bevrijding werden deze stenen 's avonds met talloze legertrucks opgehaald en naar het vliegveld getransporteerd. Daar werden ze gebruikt voor het hers tel van de gebombardeerde landingsbanen.

4S 'Maria op de puinhopen' aan de Bosehdijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd door enkele Mariavereerders een devoot kapelletje opgerieht op een berg steenafval op het terrein van de steenoven van de firma Van Hapert. Aan de Bosehdijk ontstond een bedevaartsoord met de toepasselijke naam 'Maria op de puinhopen'. In september 1947 sehrijft een acticcomitc:

U hebt het ill wel eens gezien: dit simpele en toch zo roerend mooie plekje aan de Boschdijk, bij de ingang van onze stad. Hoe aardig het idee en hoe passend de entourage, zo kan dit Kapelletje in de toekomst niet blijven. Onze Goede Moeder past 'n wat grootser monument. En daarom is 'n Cornit« gevormd, wat zich ten doel stelt op dezelfde plants 'n blijvend teken van onze Mariaverering te stichten. Eindhoven wil hierdoor dank betuigen voor de bijzondere hulp in de oorlogsdagen ondervonden en voor de bevrijding uit de handen van 'n meedogenloze vijand.

Verschillende inwoners stuurden ons bij wijze van instemming reeds 'n geldelijke bijdrage voor dit mooie doel. U wilt misschien ook wel iets doen om dit initiatief te helpen verwezenlijken? Het cornite, waarvan de Burgemeestersvrouwe Voorzitster is, zegt U ill bij

voorbaat dank, ook namens onze Goede Moeder, ter wier ere het deze tuok gaarne op zich heeft genomen. Helaas is het initiatief nooit verwezenli jkt.

46 De wijk Het Groenewoud dankt haar naam aan een cafeetje met speeltuin, dat vroeger links aan deze spoorwegovergang op het einde van Vredeoord lag en omstreeks 1950 is gesloopt. 's Zondagsmorgens was het in de directe omgeving van het cafe een drukte van jewelste. Er werden dan honden verhandeld, hetgeen later in een hondenmarkt veranderde. Natuurlijk hi elden de hondenliefhebbers van hun nering een gezonde dorst over die ter plekke werd gel est. Het etablissement werd ook door veel gezinnen aangedaan. De kinderen vermaakten zich in de speeltuin en hun ouders genoten op het terras of binnen in het cafe.

47 Personeelswoningen van de Rijks Psychiatrische Inrichting (RPI). Het Rooie Dorp, zoals dit stukje Woensel in de volksmond werd genoemd, bestond uit een groot rechthoekig grasplein en had twee typen van dubbele woonhuizen aan weerszijden gegroepeerd. Het Rooie Dorp dankte zijn naam aan de veronderstelde politi eke inslag van zijn bewoners. WeI is bekend dat soms luid en duidelijk het strijdlied 'De Internationale' was te Horen. De villa's van

de directieleden werden Iangs de Boschdijk gerealiseerd en Hadden weinig ruimtelijke relaties met het nabije dorp. Zowel de directie als het personeel woonden op het terrein van het Rijks Krankzinnigen

Gesticht, zoals het ziekenhuis aanvankelijk werd genoemd. Het instituut was geheel zeIfverzorgend, met onder meer een eigen kerkgebouw voor de geestelijke verzorging van de patieutcn. Ook waren er

ontspanningszalen, groentetuinen en sportzalen en -velden.

48 Hoofdingang van de RPI. In 1918 werd het Rijks Krankzinnigen Gesticht in Woensel gebouwd. Er was plaats voor negenhonderd patientcn en personeelsleden. De patientcn kwamen uit het hele land. Het waren overwegend mens en die er na een rechtbankveroordeling door de overheid werden geplaatst, omdat zij in de maatschappij niet te handhaven waren. Het gesloten karakter bracht de ins telling in een gelsoleerde positie. Het landgoed, waarop nu het ziekenhuis de Grote Beek ligt, is ongeveer honderd hectare groot. Het bestaat uit een therapeutisch complex met een hoofdgebouw en diverse paviljoens met de daarbij behorende dienstgebouwen, dienstwoningen en een

begraafplaats. Op enige afstand bevinden zich ook nog een modelboerderij, een dorpje met dienstwoningen en twee villa's. Daartussen is na 1950 veel nieuwbouw geplaatst.

Ingang der Inrichllng.

49 Hoofd- en administratiegebouw van de RPI. Het gebouw is door architect ].A. Vrijmans ontworpen, in een mengeling van neorenaissance en 'Urn 1800' - stijl. Het is een langgerekt pand van twee en drie bouwlagen met uitspringende bouwmassa's op de hoeken en een uitspringend middendeel met een topgevel. Het dak van het middendeel werd bekroond met een torentje met uienspits, dat voorzien is van een uurwerk. De hoekrnassa's hebben erkers aan de voorzijde met daarboven een balkon. Karakteristiek zijn de samengestelde ramen. Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een rijksgebouw uit de peri ode van neo-

stijlen. Het hoofdgebouw, dat in 191 8 werd gerealiseerd, bepaalt sterk het ruimtelijk beeld vanaf de Boschdijk. De paviljoens zijn bijna alle in dezelfde (oost -west) richting gebouwd.

Administratie Gebouw.

50 Kerkgebouw en concertzaal van de RPI naar een ontwerp van architect]. Vrijman. Centraal op het complex staat dit muItifunctionele gebouw voor ontspanning en geestelijk leven. In 1947 werd de oude naam van Rijks Krankzinnigen Gesticht afgeschaft en sprak men voortaan over de RPI. In 1973 werd ook deze naam doorbroken, toen de RPI een polikliniek met een regionale behandelfunctie kreeg. Vanaf 1985 werd de RPI een particuliere stichting en werd de nieuwe naam Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote Beek.

Kerkgebouw en Concertzaal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek