Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3600-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

51 Hotel-Pension Rustoord van de familie H. HeesakkersPeeters lag al in de jaren twintig tegenover de hoofdingang van het Rijks Krankzinnigen Gesticht aan de Boschdijk, die in 1800 was aangelegd. Het geheel, dat ook een restaurant-en cafegedeelte bevatte, was tot stand gekomen voor de bezoekers van patientcn die in de inrichting werden verpleegd. Ook was het een prachtig rustpunt voor wandelaars. Er kwam op den duur ook nog een rustieke veranda met speeltuintje voor het hotel. Dit was gelegen bij de plek waar later de Jacob van Campenweg op de Boschdijk uitkwam.

Hotel-Pension "Rllstoord" H. HEESAh:KERS-PRETERs Woense l

Tegeno ve r .~

Rijkskrankzinni- ,~ .....

gen-gesticht .:<;.:

, -

52 Boerderij tolhuis Achtse Barrier aan de Boschdijk.

Het tolhuis werd in 1802 gebouwd en moest in 1956 tegen de vlakte, omdat de Boschdijk verbreed werd. Degene die vroeger zijn weg wilde vervolgen, moest tolgeld betalen. Het betalen van tolgeld werd in de negentiende eeuw afgeschaft. Het huis was tot 1930 in gebruik en lag even ten noorden van de windmolen aan de toenmalige steenweg van 's-Hertogenbosch naar het Belgische Luik. Het was een boerderij annex cafe met aan de achterzijde paardenstallen. Het huis werd door het rijk verpacht. De bewoners moesten de tolgelden innen. De opbrengst was bestemd voor de aanleg en het

onderhoud van de steenweg. In het begin van de jaren dertig werden de kinderkopjes vervangen door een betonnen wegdek.

S3 De Boschdijk ter hoogte van Acht. Rechts is de handel in landbouwwerktuigen en rijwielreparaties van smid Pas. Deze smid genoot grate vermaardheid door zijn siersmeedwerk. Zo maakte hij onder andere het smeedijzeren hek voor de Mariakapel van de Sint - Antoni uskerk Fellenoord en de officiele schop waarmee burgemeester Witte de eerste spade zette voor de aanleg van het hoogspoor. Op de reclameplaat aan de zijgevel staat vermeld: 'Firesrones Express Ballonbanden.'

In 1 741 besloot de Bossche magistraat een weg te laten aanleggen naar Luik. Het was aanvankelijk helemaal niet zeker dat de weg door Eindhoven zou lop en. Het stads-

bestuur heeft veel moeite moeten do en om dat te bereiken. In 1 74 S werd het gedeeIte tot Best van keien voorzien. Pas in 1 773, to en ze in Eindhoven hoorden dat de Bossche magistraat van plan

was de steenweg vanafBest te verlengen, maar dan niet door of langs Eindhoven maar ten westen ervan, schrok het stadsbestuur wakker. In 1797 kregen de plannen voor de steenweg door Eindhoven

daarom eindelijk meer gestalteo Enkele jaren later werd de weg van Best tot aan de Fellenoord bestraat.

ACHT (BIJ EINDHOVEN). BOSCHDIJK

54 De bovenkruier-beltmolen Annemie met woonhuis aan de Boschdijk 1006 bij Acht. De molen, die is opgetrokken uit baksteen, werd in 1 891 door Willem Beerens uit Dussen gebouwd en draagt de naam van zijn echtgenote. De laatste molenaar was in 1946 Ferdinand van Stekelenborg. Inmiddels staat de molen allang op de monumentenlijst. In 1965 waaiden tijdens een novemberstorm de wieken eraf. Gelukkig werd het geheel met de nodige mankracht gerepareerd. De naam van het kerkdorp Acht wordt al in 1303 vermeld. Er is sprake van Achtse meren en later een bos dat 'Achte' heet. De herkomst van het woord Acht is niet bekend.

De Woenselse wijk Achtse Barrier dankt haar naam aan het tolhuis dat vroeger aan de Boschdijk stond.

SS De Rijnstraat in Acht. Acht was een oud gehucht met een ruimtelijke scheiding, veroorzaakt door de spoorlijn. Er is bij de kerk geen echte pleinvorming en geen echt centrum. Acht is een betrekkelijk jonge parochie. Nieuw Acht is een heidegehucht, ontstaan door de ontginningen in de omgeving van het oorspronkelijke gehucht. Acht hoorde voor de annexatie bij de gemeente Woensel, maar het had een typisch dorpskarakter, dat nu nog bewaard is gebleven. Tot de Tweede Wereldoorlog is het gehucht gegroeid door de verdichting van de lintbebouwing. In het laatste decennium is veel bebouwing aan het dorp toegevoegd, voor-namelijk villa's. Acht had tot voor de Tweede

Wereldoorlog een eigen halte. Bij de spoorwegovergang is nog het huisje van de overwegwachter aanwezig, dat deel uitmaakte van de voormalige halte die in 1899 werd gebouwd.

ACHT CBIJ EINDHOVEN). RIJNSTRAAT

56 Gezicht op de Sint-Antonius-Abtkerk in Acht. Deze neogotische kerk is in 1885 gebouwd onder architectuur van Lambert e. Hezenmans, met stenen die de parochianen zelf bakten. Voor die tijd was er enkel op de hoek van de Waalstraat en de Scheldestraat de oude Sint - Theuniskapel, waarvan al voor 1791 sprake was. In 1928 kwam er een uitbreiding van de Antonius-Abtkerk in de vorm van zijbeuken, onder leiding van H. van Doremalen. Een nieuwe uitbreiding in 1951, waardoor het een kruiskerk werd, was van architect e.G. Geenen. De gebrandschilderde ramen op het priesterkoor zi jn van glazenier Pieter Wiegersma en de Achtse kunste-

naar Martien Roestenburg maakte de schilderijen die in de kerk hang en.

57 'Groeten uit Acht' met een kijkje op een gedeelte van de woningbouw. De directeur van Gemeentewerken, ir. Kools, deed in 1922 het voorstel om Acht uit te breiden. De Waalstraat en de Rijnstraat moesten in zijn visie hoofdwegen worden, die de halte aan de Mispelhoefstraat moesten ontsluiten. Ook dienden er woningen aan de Waalstraat en de Merwedestraat te komen. De plannen van de stadsarchitect werden binnen de kortste keren gerealiseerd. Nu nog zijn de contouren van zijn vooruitstrevende visie zichtbaar. De overwegend agrarische Achtse bevolking had elkaar hard nodig, omdat het gehucht nogal gelsoleerd lag. Er ontstond dan ook een hechte ho-

mogene gemeenschap, waarbij burenhulp een normaal begrip was. In cafe De Sport aan de Rijnstraat kwamen heel wat plannen - maar ook het verenigingsleven - tot bloei.

Greet ult Acht. Wenlngbouw

58 De SintVincentius a Paulokerk werd in 1961 voltooid en vervulde in de Woenselse wijk Prinsejagt een spilfunctie. In de directe omgeving waren buurtwinkels, scholen en veel groen. Met de ontwikkeling van de wijk was al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog begonnen.

De kerk was een schepping van architect Jan de Jong uit Schayk. Het is een opvallend voorbeeld van de Bossche School met zijn primaire vormen en soberheid voor wat betreft de kleur en zeker voor de materiaalkeuze. Bouwpastoor Dusee was trots op zijn kerk met al zijn eenvoud. Ondanks dat de kerk nu niet meer als zodanig functioneert, is hij gelukkig op de monu-

mentenlijst geplaatst en blijft dit typische bouwwerk voor de stad bewaard.

S9 De bekende vijver aan het Hendrik de Keizerplein werd handmatig gegraven en was in juni 1930 gereed. Met lorries en paard-en-wagen werd de grand, onder supervisie van de firma Doeselaer, afgevoerd. Het bedrijfhad voor dit omvangrijke karwei 21 mens en in dienst genomen. Langs het plein loopt de Lieve de Keylaan als verbindingsweg van de Boschdijk richting Vlokhoven. De vi jver geniet alom bekendheid door de prachtige versiering tijdens de bevrijdingsfeesten in september. Het is steeds een van de hoogtepunten van de Lichtj esraute.

60 De Dr. Berlagelaan met de Sint-Anna-Huishoudschool. Aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw werden er plannen opgesteld voor het nieuwe Woensel. Op 22 juni 1959 presenteerden B. en Whet nieuwe partieel uitbreidingsplan Woensel-Noord aan de gemeenteraad, die er zijn goedkeuring aan gaf. Ook Gedeputeerde Staten gingen met het plan akkoord, waarna met de uitvoering kon worden begonnen. In de jaren zestig werd uitvoering aan het plan gegeven. Dit was opgezet volgens het idee van de wi jkgedachte: blokpatranen van woonbuurten die ontsloten werden via radiaal gerichte uitvalswegen. De Dr.

Berlagelaan kreeg hierbij de functie van zo'n uitvalsweg, wat duidelijk aan de structuur zichtbaar is. De weg vormt samen met de Dr. Cuyperslaan de verbinding van het oude centrum van Woensel,

het gebied rand de Sint-Petruskerk, met de uitbreidingen in Woensel-Noord, de wijken ]agershoef, Prinsejagt, Woenselse Heide enzovoort. Aan het begin van de weg verrezen diverse scholen, die in de

loop der jaren andere bestemmingen hebben gekregen. Zo ook de Sint-Anna-Huishoudschool, die rand de eeuwwisseling voor woningbouw heeft moeten plaatsmaken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek