Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3600-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

61 De gereformeerde kerk aan de Barrierweg op de hoek met de Willem van Kesselstraat. Het gebouw is beter bekend als de Emmauskerk. Degene die vanaf een afstand de kerk nadert, wordt getroffen door de toren die naast het kerkgebouw oprijst. Het is alsof deze toren wil zeggen:

Tlier sta ik, ik kan niet anders.' Die gedachte moet ook hebben geleefd bij de leden van de gereformeerde kerkenraad to en zij op 15 mei 1960 met de kerkenraad van de hervormden het contract tekenden voor samenwerking op het gebied van de kerkenbouw. Toen de Emmauskerk op 29 november 1962 in gebruik werd genomen was dat ook voor beide kerken een

vreugdevolle dag. Architect was de Eindhovenaar ir. L.H.T. Oskarn. De kerkzaal biedt ruimte aan zeshonderd personen en kan door het openen van een schuifwand met tweehonderd stoelen worden

kenden Hem', woorden die bij de ingang van het gebedshuis in een zwarte steen staan gebeiteld.

uitgebreid. Rond de kerkzaal zijn diverse ruimten geprojecteerd voor het gereformeerde wijkwerk. De kerk ontleent haar naarn aan de woorden van Sint-Lucas: 'En hun ogen werden geopend en zij her-

62 De HeiligeJudasTaddeuskerk in het plan Mensfort werd in 1960 voltooid. Architect was H. Koldewey uit Haarlem. De Eindhovense kunstenaar Lennarts ontwierp enkele grate glas-in-Ioodramen en voorzag de kerk van een mozaiek. De kerk is helaas in 1996 gesloten, vanwege een gebrek aan belangstelling van de gelovigen. Na sluiting van de kerk is er door een werkgroep alles aan gedaan om de kerk, vanwege zijn goede akoestiek, te behouden als concertzaal voor Woensel. Helaas, hun inspanningen hadden geen succes. De kerk werd gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. Kern van dit appartementencomplex wordt

een glazen atrium waarin de glas-in-Ioodramen van de Judas Taddeuskerk worden verwerkt. Mensfort was geen fort, zoals de naam suggereert, maar een 'voorde", een doorwaadbare plaats in een rivier-

tje. Al in 1273 is sprake van de 'Merdenfort': in 1384 wordt de plaats 'Meyensvoert' genoemd. De oude voort lag niet op de plaats van de tegenwoordige buurt, maar op de grens van Acht en Best, waar

de Oude Bossche Baan het straompje de Ekkersrijt kruiste.

63 Het winkelcentrum aan de Hendrik Staetslaan is de kern van het plan Mensfort, gelegen ten noordoosten van de Berlagelaan. Aan deze straat waren oorspronkelijk ook de Judas Taddeuskerk (zie ansichtkaart 62) en de parochiele jongens-, meisjes- en kleuterscholen gelegen, evenals de Emrnauskerk (zie ansichtkaart 61) en een flliaal van de Open bare Bibliotheek Eindhoven. In de loop der jaren heeft deze hele straat een aanzienlijke gedaanteverwisseling ondergaan.

Veel winkels zijn verdwenen, waaronder de ETOS, die nogal wat ansichtkaarten van deze wijk heeft uitgegeven. De kerk en de scholen zijn afgebroken om plaats te maken

voor een appartementencomplex. Ook de bibliotheek is er niet meer. Dit alles binnen nog geen veertig jaar nadat deze wijk werd gerealiseerd.

64 De Kloosterdreef was van oorsprong een pad dat Fellenoordse Kerkpad werd genoemd. Het liep via de landerijen naar een schuurkerk in het gehucht d'Erp. Op de hoek met de Kronehoefstraat was het cafe van de familie Staals. Later ging het cafe, waar aan de zijde van de Kloosterdreef ook nog een smederij was, over in de handen van de familie Schoonderwalt. Het cafe verleende in die tijd onderdak aan het Woenselse Muziekkorps en het bekende mannenkoor La Bonne Esperance. De Kloosterdreef werd samen met de Woenselse Markt pas in 191 5 door Belgische vluchtelingen verhard. Dit gebeurde na een actie van Drieka van de Hurk

in 1912, die daartoe in 36 rijmregels een verzoek bij de Woenselse gemeenteraad had ingediend.

KLOOSTERDREEF. WOENSEL BIJ EIN"DHOVEN

65 Kloosterdreef met links de woning van wethouder Van Woerkom, die samen met zijn dochter voor zijn huis zit. Ondanks dat deze ansichtkaart anders vermeldt is het tweede huis, waarvoor de man met een fiets staat, het raadhuis van Woensel. Dit werd gebouwd om de uitgroei van een nieuw centrum te benadrukken. De laatste burgemeester van Woensel was W de Vries, die in 1905 zijn voorganger H.]. Vlijmincx opvolgde. Laatstgenoemde had ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke raadhuis, dat aan de Broekseweg stond, werd verlaten en naar de Kloosterdreef werd verhuisd. Naast het raadhuis was een cafe waar de besluiten van de raadsver-

gadering vaak eerder bekend waren dan op het raadhuis zelf.

. .

Raadhuis. - Woensel

66 Het raadhuis van Woensel werd in 1896 gebouwd aan de Kloosterdreef 88a.

Het is in eclectische stijl opgetrokken naar een ontwerp van architect A. Bogers. Momenteel staat dit tweelaagse pand op de rijksmonumentenlijst. Het geknikte schilddak is gedekt met kruispannen. De gevel wordt door cordons horizontaal geleed. Het middendeel, met trap naar portiek, dubbele voordeur en balkon, komt iets naar voren en wordt door een omlijsting geaccentueerd. Helaas is het opengewerkte torentje, dat vroeger de middenrisaliet bekroonde, vervangen door een fronton als beeindiging. In de topgevel

van het gebouw bevindt zich nog steeds het wapen van Woensel.

67 Het Sint-Petruspark, het tegenwoordige woonzorgcentrum Kronehoef, dat op

3 1 mei 1974 officieel werd geopend, en De Horst op de hoek van de Kloosterdreef en Imkerstraat. In 1954 had pastoor Suetens, in de volksmond bekend als 'de paus van Woensel' het idee om het

Sint - Petruspark te stichten. Hij vond namelijk dat de bejaardenhuisvesting slecht uit de verf kwam. Hij wilde een hoofdgebouw met een aantal aangepaste bejaardenwoningen laten realiseren om

mens en zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden. Later waren deze woningen de eerste echte aanleunwoningen in ons land. Het oude Petruspark werd af-

gebroken en het luxe appartementencomplex De Residentie Petruspark verrees op de plaats waaraan menigeen dierbare herinneringen bewaart.

'.

68 De zijingang van het Sint-Petruspark aan de Mgr. Swinkelsstraat. Het hoofdgebouw bevatte onder meer een recreatiezaal en een uitleenbibliotheek. Voor de bewoners van het Sint-Petruspark werden ontspanningsavonden gehouden: ze konden kienen, biljarten of een kaartje leggen. Voor het drankverbruik werd een kleine vergoeding gevraagd. De opbrengst was bestemd voor de organisatie van de ontspanningsavonden. Verder was er in het gebouw een fraaie kapel waar druk gebruik van werd gemaakt. De opzet van het Sint-Petruspark was zeer goed, maar tijden veranderen. Op een gegeven moment voldeed het eens zo vooruitstrevende Sint - Petruspark niet meer aan de eisen.

69 Hoofdgebouw van het Heilig Hartklooster aan de Kloosterdreef, dat in 1926

in gebruik werd genomen. Daarvoor was er al een bescheiden klooster dat tevens een gasthuis bevatte en in 1899 gereedkwam. Pastoor Van Liempd wilde naast de kerk een klooster met school en een gasthuis laten bouwen. Zijn plannen stuiten echter op verzet. 'Was het al niet erg genoeg dat de groten zo ver naar de kerk moesten gaan en moesten nu de

klein en ook nog verplicht worden zo ver naar school te gaan?' vroegen de tegenstanders zich af. In 1880 zag het gemeentebestuur van Woensel de noodzaak wel in, zodat op 18 oktober de eerste acht

zusters naar Woensel kwamen. Ze richtten een tehuis in op de bovenverdieping van de school. Vanaf dat moment ontplooiden de zusters van de Congregatie der Zusters van Liefde van ]ezus en Maria,

Moeder van goede bijstand, gedurende negentig jaar een groot aantal activiteiten, zowel op het gebied van onderwijs als van de ziekenverpleging, de kraamzorg en de zorg voor ouderen. In 1972

werd begonnen met de sloop van het oude pand. Dit moest wijken voor de nieuwbouw van zorgcentrum De Kronehoef, met 64 flats en achttien eenpersoonskamers.

70 De Sint-Petruskerk gezi

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek