Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

De fraaie overzichtstentoonstelling in Museum Kempenland 'Groeren per post! Eindhoven in ansichtkaarten' van Jacques A.M. Govers was de directe aanleiding voor een serie boekjes over onze stad. De reacties op de expositie waren overweldigend. De collectie van bijna 2500 ansichtkaarten bevat zoveel uitstekend materiaal en facetten dat uiteindelijk voor zes boekjes in de reeks 'Eindhoven in oude ansichten' is gekozen, te weten:

een wandeling door het centrum; een wandeling door Stratum;

een wandeling doorTongelre; een wandeling door Gestel;

een wandeling door Strijp;

een wandeling door Woensel.

In ieder boekje staan 76 toto's of ansichtkaarten uit de periode 1900-1960. Wij hebben geprobeerd om een vergelijking te maken tussen beeldmateriaal van begin 1900 en zestig jaar later. Daarbij hebben we ernaar gestreefd niet eerder gepubliceerd fotomateriaal te gebruiken.

In de loop van die zestig jaar is er veel veranderd in onze geboortestad: de stad die door sommige buitenstaanders als saai wordt betiteld. Wij weten beter en zijn trots op 'ons' Eindhoven.

Bij degenen die het oude Eindhoven, en voor 1920 de rand-

gemeenten, hebben gekend zal dit beeldmateriaal ongetwijfeld dierbare herinneringen oproepen. Anderen hopen wij op deze manier te laten zien, hoeveel moois en hoeveel sfeer er in het 'oude Eindhoven' waren.

Tegenwoordig wijst bijna niets meer op de rijke historie van de stad die tot de Middeleeuwen teruggaat. In 1232 verleende Hendrik I, hertog van Brabant, aan Eindhoven stadsrechten. De stad was toen in grootte, na Utrecht, de tweede van de Lage Landen. Het was een kleine omwalde plaats met ongeveer 1 70 huizen, de Sint -Catharinakerk, het Stadhuis in de Rechtestraat en het kasteel Die Haaghe.

Rampen, oorlogen en stadsbestuurderen, die van Eindhoven een jonge, moderne, bruisende of zelfs een dynamische stad wilden maken, zijn er verantwoordelijk voor dat veel historische huizen en gebouwen zijn verdwenen. Helaas is er daarbij onnodig veel afgebroken. Gelukkig is de trots van Eindhoven, de Sint-Catharinakerk, in de 'steriele' stad van glas en beton blijven staan. Als onderschrijving hiervan wordt er dan ook gezegd:

Ons 'Cathrien' spiegelt zich aon alle konten

hetgeen op de foto op de volgende pagina tot uiting komt.

Jacques Govers en Willem van der Sommen

Ons 'Cathrien' spiege1t zich aan aHe kanten.

EIND

aVE

1 Kaart 'Eindhoven voor 1860' uit de gemeenteatlas van de provincie NoordBrabant van]. Kuyper. Uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden (1 866) . Duidelijk is te zien hoe klein de stad Eindhoven was ten opzichte van de omliggende gemeenten; de later toegevoegde stadsdelen. Eindhoven was 56 bunders groot en tel de 3200 inwoners en is naar alle waarschijnlijkheid kort voor

1 23 2 door hertog Hendrik I gesticht op Woensels grondgebied. Het stadje Eindhoven werd begrensd door de waterlopen Gender, Dommel en Rungraaf.

In de dertiende eeuw werden vestinggrachten gegra-

ven en versterkingen aangelegd die in 1583, op aandringen van 's-Hertogenbosch, door Parma geslecht werden. De grachten volgden het trace van Wal,

Keizersgracht, Emmasingel en Vestdijk. De ron ding aan de noordkant is misschien te verklaren door het volgen van de oude bedding van de Gender.

Dit laatste riviertje werd door de stad geleid om onder andere voor eventueel bluswater te zorgen.

P]ftlYI :'i't~l"': NOOltll-llRAE..1'lT

GKM}:RNl'E l:I.NUHOVEN

Sd",,,l "~,, ,: '!5,UOO

2 Groeten uit Eindhoven van 11 december 1901. Deze ansichtkaart werd uitgegeven door Hotel De Wildeman van ].A. ]onkhans. Omstreeks 1930 is het hotel verbouwd en kreeg toen het huidige aanzien. De tekening toont linksboven de Sint-Catharinakerk in al zijn glorie. Daaronder het voormalige Hotel De Wildeman op de Markt. Nu is er het Chinees Restaurant Kampa gevestigd. Rechts een gedeelte van het Stationsplein richting Dommelstraat met de witte villa van de familie Mignot. Dit werd later het luxueuze Hotel Royale. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was het

hotel in handen van de bezetters.

. ~ ... :~.

Sta tiOr:1spl~;fi,ยท

..... !"".

3 Luchtfoto van de SintCatharinakerk en omgeving in 1940. Het gebouw links voor de kerk is de pastorie. Midden onder een afbuiging van het Stratumseind naar Het Begijnenhof. Links onderin de sigarenfabriek van Hoefnagels/ Hoppenbrouwers die op de 'Studentenwei' uitkeek. Het Eindhoven van toen had nogal wat sigarenfabrieken. Op de foto is oak goed te zien dat het vooroorlogse Eindhoven nag weinig of geen hoogbouw had. AHeen de N.V Philips en het warenhuis

V & D steken boven de bebouwing uit. De hoogbouw verscheen naar aanlei ding van het Cityplan van

Van de Broek en Bakema, dat in 1969 werd gepresenteerd maar uiteindelijk door de Kroon werd afgewezen.

4 Zicht op het Stationsemplacement in 1926 met links onder de spoorwegovergang naar de Fellenoord. Het seinhuis rechts werd door de Duitse bezetter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgeblazen. Door toename van het treinverkeer werd de overweg een barriere tussen Woensel en de binnenstad. Drie kwartier in het uur was de overweg dicht. Een oplossing werd gevonden door naast de overweg een voetbrug over de spoorlijn aan te leggen. Na de oorlog, bij de opbouw van het verwoeste centrum, werd de spoorlijn vervangen door hoogspoor. Het emplace-

ment kwam in noordelijke richting achter het oude te liggen.

5 De verkeerstoren bij de Woenselse overweg die in 192 6 tot stand kwam. De toren werd in de volksmond oneerbiedig 'de peperbus' genoemd. Links de voetgangers- en fietsersovergang waarvan druk gebruik werd gemaakt. In 1930 werd er een houten verlengstuk aan de stalenbrug gebouwd. Deze 'verlenging' reikte tot over de Emmasingel. De aanbouw werd bij het bombardement op 6 december 1942 vernield en is later nooit meer hersteld. De foto uit 1941 toont eveneens een gedeelte van de Fellenoord.

6 Het eerste Eindhovense spoorwegstation dat in gebruik werd genomen bij de opening van de spoorlijn Boxtel- Eindhoven(Venia) op 1 juli 1866. Het lag op het grandgebied van randgemeente Woensel. Na de aanleg van de spoorlijn EindhovenWeert in 1913 werd dit station in 1916 vervangen. Links de paardentram waarmee naar Geldrap werd gereisd. De mooie grate lantaarnpaal midden voor het stationsgebouw werd in de volksmond 'Burgemeester en Wethouders' genoemd.

7 Op 10 november 1926 werd het tweede station van Eindhoven in gebruik genomen. De architect was ir. G.W van Heukelom, Chef Dienst Weg en Werken der Staats Spoorwegen. De realisering was het noodzakelijke gevolg van een nieuw en aanmerkelijk grater emplacement, door het steeds belangrijker wordende knooppunt Eindhoven. Het Stationsplein had inmiddels ook de nodige veranderingen ondergaan.

8 Het opgeblazen seinhuis in september 1944. Oak de perrans op de achtergrand kwamen er niet ongeschonden vanaf, in tegenstelling tot de loads en het postkantoor (rechts). De schade aan het daarachter liggende station bleef gelukkig beperkt. Eindhoven was op Dolle Dinsdag een belangrijk spoorwegknooppunt naar het zuiden. Bij het terugtrekken van de Duitse traepen werd het spoorwegemplacement gedeeltelijk opgeblazen, met alle gevolgen van dien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek