Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Op 10 september 1956 was de afbraak van het

au de stationsgebouw in volle gang. Daarachter is het nieuwe en huidige station zichtbaar. In 1953 was een nieuw emplacement gebouwd am het nijpend geworden overwegprobleem in Eindhoven op te lassen. Daarvoor, op 3 december 1947, was men al begonnen met de aanleg van het 'halfhoogspoorplan'. Het nieuwe stationsgebouw verrees op de plaats waar voorheen de oude perrons lagen.

10 Het nieuwe stationsemplacement werd tachtig meter naar het noorden verlegd; zo oak het nieuwe stationsgebouw, dat op 10 augustus 1956 in gebruik werd genomen. In de binnenstad ontstond veel ruimte voor de aanleg van parkeerterreinen. Op deze terreinen werden later De Bijenkorf en de Piazza gebouwd. Het busstation, dat voor die tijd op de Markt was, kwam direct naast het station te liggen. Het beeld van dr. A.F. Philips stand er toen nag wat eenzaam bij.

11 Het Stationsplein in 1939. Rechts het postkantoor. Daarvoor was de rijwielstalling van het station. Links het cafe-restaurant van]. Gruter. Daarnaast Hotel Atlanta op de hoek van de Vestdijk.

Op de plaats van het witte monumentale pand, waar vroeger amateurschilder Toon Kerssemakers woonde, was een taxibedrijf gevestigd. Hier kwam later

de doorbraak van de Hermanus Boexstraat en is thans de rotonde van het 18-Septemberplein. De Lichttoren heeft samen met de Bagatelle Bar als enig gebouw uit die tijd standgehouden.

12 Het in 1956 gerealiseerde stationsgebouw heeft in de oostgevel drie ronde ramen. Ze symboliseren de eeuwige drang tot reizen van de mens.

De ramen waren een geschenk van de gemeente Eindhoven. Ze zijn ontworpen door Lex Horn, die eveneens het glas-inbetonraam, boven de tunnel naar de perrons, heeft ontworpen. Een blik door een van de drie ronde ramen gaf reeds in 1 957 een aardig beeld op het ontstane 18-Septemberplein. Het nieuwe stationsgebouw, naar ontwerp van ir. K. van der Gaast, is in 1954 gebouwd en heeft het 'uiterlijk' van een radio.

13 Het Stationsplein in 1900 gezien vanafhet station. Links aan de zijde van de Dommelstraat het bekende cafe-restaurant Schimmelpenninck met daarnaast meubelhandel Lebesque, nu De Danssalon. De witte villa van de familie A. Mignot in het midden is allang verdwenen. Daarachter, op het Raiffeisenplein, was vroeger het oude kerkhof van de Sint-Catharinaparochie. Rechts Hotel Suisse, het latere cafe-restaurant Bristol, nu cafe Plein met op de eerste verdieping eetcafe 'Boven'. Dit gebouw is vele jaren eigendom geweest van de Eindhovense societeit Amicitia.

l)L·Clf.J~

"/V. - .t. crv· --

Eindhoven.

Stutionsplein.

14 Het Stationsplein in het voorjaar van 1944. De witte villa was opgeeist door de Ortskommandantur. De vlag boven de deur, alsmede de teksten op de richtingaanwijzers vooraan op de rotonde, spreken voor zich. Het pakhuisachtige gebouw daarnaast was vervangen door een nieuw hotel. Wonderbaarlijk is wei dat de naam Oranje Hotel, ondanks de Duitse overheersing, stand heeft gehouden. Later was hier party- & meetingcentrum De Vest en sinds 1991 Mexicaans restaurant Alphonso.

15 Grand Hotel Restaurant 't Silveren Seepaerd aan het Stationsplein aan het eind van de jaren zestig. Iaren later, in de vroege morgen van dinsdag 28 september 1 97 1, brak er een felle brand uit in het statige ge-

bouw. Als gevolg daarvan kwamen elf gasten om het leven. Onder de dodelijke slachtoffers bevond zich een speler van Chemie Halle: de twintigjarige Wolfgang Hoffmann. Chemie Halle uit de DDR was

de tegenstander van PSV in de eerste ronde van de strijd om de Uefa Cup. Verder waren er onder de omgekomenen en gewonden bedrijfsart-sen die deelnamen aan een internationaal congres bij de N.V

Philips. Bovendien was er in het hotel een juwelententoonstelling met een waarde van twee milj oen gulden. De oorzaak van de fatale brand is nooit bekend geworden.

1 6 Op een andere hoek van het Stationsplein aan de Vestdijk prijkte het sfeervolle hotel-cafe-restaurant Atlanta. Deze zaak van uitbater ].M. Dijkshoorn was in 1 93 1 een dependance van het Oranje Hotel aan het Stationsplein. In de zomermaanden diende de hele 'ruin' als terras, waar druk gebruik van werd gemaakt. Rechts achter is het begin van de Vestdijk nag juist waarneembaar. Later is het hotel geheel verbouwd en gemoderniseerd, maar werd in 1959 afgebroken voor de bouw van warenhuis Grand Bazar door bouwbedrijfMelchior uit Maastricht.

llord .11{"nlo ? 1:'/1(1/"",,,,,

17 Atlanta aan het Stationsplein en alle gebouwen aan het begin van de Vestdijk en op de hoek van de Dommelstraat moesten wijken voor nieuwbouw. Eind 1959 prijkte op die plaats het Belgische warenhuis Grand Bazar, dat bekendheid genoot am zijn uitstekende verse-visafdeling. Links de Bagatelle Bar en daarnaast restaurant Trocadero. De Vestdijk was vroeger verdeeld in een Korte Dijk en Lange Dijk en weer later Groote Dijk. De Lange Dijk werd eerder Dijk of Kloosterdijk genoemd. De Korte Dijk liep van het tegenwoordige 18-Septemberplein tot de Nieuwstraat.

18 De Vestdijk in 1921. Daarvoor heette deze straat Groote Dijk. De gracht De Vest, die hier liep vanaf het 18-Septemberplein langs de Vestdijk naar de Ten Hagestraat, werd in 1929 gedempt en daarmee verdwenen de fraaie bruggetjes naar de woningen. Links vooraan, op de hoek van de Raiffeisenstraat, het woonhuis van de sigarenfabrikant Mignot. Daarnaast het pand van garagebedrijf Van der Meulen-Ansems. Oak links, maar dan iets terug, standen het societeitsgebouw van Apollo's Lust en Huize Vijverhof. Later verrees hier Hotel Cocagne. Boven het garagebedrijfwas het tehuis voor

het vrouwelijk verplegend personeel van het R.K. Binnenziekenhuis. Thans wordt het pand door studenten bewoond.

"

Groote Dijk, EINDHOVEN.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek