Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Het societeitsgebouw van de harmonie Apollo's Lust. Op 2 februari 1877 namen de leden van dit muziekgezelschap het besluit de weide aan de Lange Dijk aan te kopen. Zowel de harmonie als het societeitsleven nam een dusdanige vlucht dat in de vergadering van 26 februari 1877 be slaten werd tot het oprichten van een eigen societeitsgebouw De concertzaal had een oppervlakte van circa 200 vierkante meter en kon vierhonderd gas ten een zitplaats bieden. In 1 938 beweerden boze tongen dat binnen de muren van Apollo's Lust gegokt werd. Op 22 januari werd de societeitsvergunning ingetrokken. In april 1938 werd het gebouw verlaten. De harmonie en societeit namen hun intrek in hotel-restaurant Stad

Rotterdam aan de Markt. Het harmoniepand werd te koop aangeboden en aangekocht door het naast gelegen garagebedrijf van Van der Meulen-Ansems. Tijdens het Duitse bombar-

dement van 1 9 september 1944 werd Apollo's Lust, evenals de garage ernaast, zwaar getroffen. De eigenaar bouwde daar zijn nieuwe garagebedrijf, waarmee een zichtbare herin-

nering aan een roemrijk verleden uit het Eindhovense stadsbeeld verdween.

20 Achter het societeitsgebouw Apollo's Lust lag een grote, sierlijk aangelegde tuin voar buitenactiviteiten met een kiosk voar zomerconcerten. Regelmatig werden er allerlei culturele activiteiten gearganiseerd waarbij zangkaren en oak operettegezelschappen optredens verzargden. Cabaret- en kleine toneelproducties behoarden eveneens tot de mogelijkheden. Hier een foto uit de bloeiperiode van het societeitsleven. Blijkens het bordje tegen de staander van de waranda werd er 'Amstel Pilsener Bier' getapt.

21 Deze foto is naar alle waarschijnlijkheid in 1907 vanuit de toren van de Paterskerk genomen. Het witte gebouw in het midden is Huize Ravensdonck. Na de bevrijding van het zuiden hadden prins Bernhard en veldmaarschalk Montgomery hier hun hoofdkwartier gevestigd. Ravensdonck is in 1 829 gebouwd op de nog aanwezige fundamenten en kelder van het kasteel van Eindhoven, gesticht omstreeks 1420 door Jan van Schoonvorst, heer van Eindhoven. Door het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Buren (vrouwe van Eindhoven) behoort Eindhoven, en daarmee ook het kasteel,

toe aan het Oranjehuis. Rechts naast Ravensdonck is tussen de bomen de kapel van het Binnenziekenhuis waarneembaar. Rechtsonder het huis van de familie Pastoors.

22 Huize Ravensdonck in 1940. De tuin met waterput op de voorgrond alsmede het koetshuis links heeft plaats moe ten maken voor de verbreding van de Vestdijk en de Ten Hagestraat. Ravensdonck heeft in de loop der jaren nogal wat verschillende bestemmingen gehad. Jarenlang was het de werkruimte van de directie van het Binnenziekenhuis. Later was het een cafe-restaurant. Nu is het een ontmoetingsruimte annex societeit voor ondernemers uit de regia.

23 Statig stand Huize Pastoors in 1 920 op de hoek van de Dijk (nu Vestdijk) en Ten Hagestraat. Het pand was geheel door een waterpartij omgeven en straalde voornaamheid uit. In de jaren zeventig werden de villa en de grate tuin aangekocht door het Philips Pensioenfonds die er Hotel Cocagne, later Dorint Hotel, en het IAK Verzekeringskantoor bouwde. Het geheel is doorverkocht aan Cocagne Vastgoed dat thans het hele complex renoveert. De naam wordt aangepast in Hotel Cocagne/Dorint.

INOHOVEN.OIJK.

24 Een luchtfoto van het R.K. Binnenziekenhuis. Op de voorgrand de Ten Hagestraat, rechts de Vestdijk en links de Jan van Lieshoutstraat. Het ziekenhuis was een aaneenschakeling van gebouwen en breidde zich steeds verder uit. Het klooster en de raoms-katholieke meisjesschool aan

de Jan van Lieshoutstraat werden later het keukengedeelte van het ziekenhuis. Op verzoek van het R.K. Armenbestuur vestigden de Zusters van Liefde uitTilburg zich op 9 juni 1843 in Eindhoven. Zij betrakken het pand aan de huidige Ten Hagestraat, toen Kloosterdreef In 1846 werden panden aangekocht in de Achterstraat, nu Jan van Lieshoutstraat. Vijfenveertig jaar later kwam hier een nieuw kloostergebouw met kapel,

zieken- en ouden-vandagenhuis en een meisjesschool. Zo bleefhet complex graeien met onder andere grate uitbreidingen in de jaren 1921-1930. De scholen en het klooster werden in 1936-1937 bij het ziekenhuis gevoegd.

Toen kwam er een scheiding tussen ziekenzorg en onderwijs.

Tijdens het Engelse bombardement op de Philipsfabrieken op 6 december 1942 kreeg het ziekenhuis twee voltreffers. De laatste uitbreiding had in 1957

plaats met de nieuwbouw aan de Vestdijk. Het ziekenhuis werd in 1973 verplaatst naar de nieuwbouw in Woensel, het huidige Catharinaziekenhuis.

Het au de complex werd, op de laatste uitbreiding van 1957 na, afgebraken.

25 Een van de binnenplaatsen van het R.K. Binnenziekenhuis in 1959. Ten minste drie verschillende bouwstijlen zijn duidelijk waarneembaar. Het gebouw rechts, met het peervormige torentje, kwam tot stand na de oorlog als herbouw van de ziekenzalen voor vrouwen. Deze werden op 6 december 1942 volledig verwoest, waarbij achttien patienten, vijf religieuzen en drie leerling- verpleegsters het leven lieten.

26 Op de voorgrond de kinderafdeling van het R.K. Binnenziekenhuis. Daarachter de laatste 'nieuwbouw' aan de Vestdijk die in 1957 gereedkwam. Boven was de klasseafdeling. Nadat het ziekenhuis naarWoensel verhuisde, heeft dit laatste pand na 1973, tot aan de bouw van de Heuvel Galerie werd begonnen, nag een aantal jaren dienstgedaan als verzorgingstehuis Ravenshof. Verderop nag enige monumentale panden die nu nag in hun volle glorie aanwezig zijn en op de Eindhovense monumentenlijst staan. Uiterst rechts is in 1 968 de AMRO- Bank verrezen, thans ABNAMROBank.

27 De Nieuwstraat in de jaren dertig gezien vanaf de Markt. Links vaor de kledingzaak van G. Brackel is in de jaren zestig de daarbraak van de Hermanus Baexstraat gerealiseerd. Rechts de porseleinzaak van Evers- Knarren. De Nieuwstraat began toen langzamerhand de functie van winkelstraat te krijgen. Daarvaar standen er uitsluitend fraaie herenhuizen. Aan het einde van de straat het herenhuis aan het Statiansplein waar in 1908 een bijkantaor van de Incassabank, later Amsterdamsche Bank en thans ABN AMRO, gevestigd werd. Veel aud - Eindhavenaren weten dat er later de chi que meubelzaak van Lebesque werd gevestigd. Nu is er

de befaamde 'Danssalori'.

Niouwseraat

EINDHOVEN

28 De Nieuwstraat in 1933 vanafdeVestdijk. Links bij het uithangbord, juist voor de geparkeerde personenwagen, was hoffotograaf Van Beurden gevestigd. Recht daar tegenover, direct naast hotel Koster, was een smalle onderdoorgang die in de volksmond 'De reet van Nette, tegenover de portrette' heette. Het was een klein hof]e van een achttal arbeiderswoninkjes. Op de achtergrond de nieuwbouw uit 19 1 2 van de Amsterdamsche Bank. Op deze plaats stand voorheen het Waaggebouw van Eindhoven, dat qua bouwstijl veel overeenkwam met de nieuwbouw van de bank (zie foto 34).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek