Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 De Nieuwstraat in

1 953. Inmiddels heeft de straat een ander karakter gekregen. De herenhuizen zijn vervangen door winkels. Links vo ora an de fotozaak van Van Hout en de zaak in bedrijfskleding van Wielenga. Daarvoor was het Genderstraatje. Rechts zau later de doorbraak naar de Hermanus Boexstraat komen. Het torentje rechts was van het huis De olifant. Oak dit karakteristieke pand moest wijken voor de aanleg van de Hermanus Boexstraat. De zaak verhuisde naar de Vrijstraat, waar men zich later specialiseerde in speelgoed: Magazijn De olifant.

De toren verderop is van het warenhuis V & D met rechts daarvan de Vrijstraat.

30 De Razemarijnstraat in 1919 gezien vanaf de Ten Hagestraat. Vaorheen was dit de Achterstraat. Uiteindelijk werd het de Jan van Lieshautstraat. De straat dankt zijn naam aan een Eindhavense we thauder, als hammage aan hem. Hij was veertig jaar bestuurslid van het R.K. Armenbestuur en heeft in die haedanigheid veel gedaan vaor de antwikkeling van het Binnenziekenhuis. Op de vaorgrond de aude pastorie van de Sint-Catharinaparochie. Deze diende ten tijde van de Reformatie als waning van de roamskathalieke pasta or. In de tuin achter het pand, dat De Hapbel werd genaemd,

had de schuilkerk gestaan. Daarnaast de roams-kathalieke meisjesschaal en het klaaster van de zusters, die in de jaren dertig beide bij het ziekenhuis werden gevaegd.

Eindhoven RozemarijnstrZ!at

"

3 1 De Eindhovense Markt in 1 935. De kiosk midden op de Markt werd in de zomermaanden 's zondags gebruikt voor optredens van de diverse harmonie- of zanggezelschappen. Enkele gevels aan de rechterkant zijn overeind gebleven, maar die aan de noordzijde van de Markt zijn verdwenen. Waar rechts het witte gebouw, 'Pand Boex' genoemd naar de gelijknamige wijnhandelaar, staat, is nu het begin van de Hermanus Boexstraat. Vooraan aan de rechterzijde hotel De Wildeman met daarnaast 'Oud Eindhoven'. Op een soortgelijke ansichtkaart stand het volgende versje:

Ik dacht aan U zooeven In deze schoone dreven.

En zend U van hier uit deze stad

De mooiste kaart, die te koop men had.

32 De Markt met busstation in 1949. Uiterst rechts is nag juist het dak van het wachtlokaal voor de passagiers van de stadsbussen waarneembaar.

De au de statige kiosk was toen al vervangen door een 'rnoderner' exemplaar. Links met veranda is het cafe Oud Eindhoven van Jan van der Heijden, dat nu op het Stratumseind is gevestigd. Op dat pand rustte toen nag een 'armenpacht' . Dit hield in dat het pand belast was met een jaarlijkse pacht aan de algemene armen van Eindhoven. De pacht bestond uit circa vijf 'schepel' (schep) en twee kop rogge alsmede tweeenzeventig cent ingeld.

In 1962 werd deze 'arrnenpacht' voor de sam van f 72 afgekocht door de Amsterdamsche Bank bij de aankoop van het pand en de omliggende gronden. Achter het busstation wordt

markt gehouden. Voorheen diende de Markt oak als 'overslag' voor de lokale en regionale expediteurs die er hun goederen uitwisselden (zie foto nr. 3 1).

33 De Eindhovense Markt had in 1966 een complete metamorfose ondergaan ter gelegenheid van de feestelijkheden van het 75jarig bestaan van de N.V Philips. Alle verwoede pogingen van diverse instanties om deze aankleding te handhaven, mislukten helaas. Veel Eindhovenaren denken met veel plezier terug aan het feest zonder wanordelijkheden en ordeverstoringen. Ook in 1904 was de Markt feestelijk versierd, toen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een offici eel bezoek aan de stad brachten.

34 In het begin van de twintigste eeuw zag de Marktstraat, die toen Hoendermarkt werd genoemd, er zo uit. Elke dinsdag was er hoendermarkt. Rechts in het pand met de bogen was jarenlang de waag gevestigd. Oak de Stadstekenschool en de Latijnse School waren er enige jaren in ondergebracht. In 1912 werd het vervangen door de nieuwbouw van de Amsterdamsche Bank. Het pand werd later doorverkocht aan de Nutsspaarbank. Op de achtergrond de Nieuwstraat en een van de twee majestueuze lindebomen die de Markt sierden. De stammen van de

bomen waren afgeplankt am op marktdagen beschadigingen door de boerenkarren te voorkomen.

,Koer.derm~rH

I

"

, y

35 Gezicht op de naoorlogse Marktstraat met rechts het monumentale pand van de Rotterdamsche Bank, aangekocht uit de failliete boedel van de Meijerijsche Bank (1907). Daarnaast cafe-restaurant De Bijenkorfvan de familie Jan van Diessen. In dit typische Eindhovense etablissement zijn heel wat verkeringen ontstaan. In de achterzaal werden de Brabantse kaartspelen 'toepen' en 'katten' onder het genot van een drankje driftig beoefend. De Bijenkorf was ook het trefpunt van vertegenwoordigers en zakenlieden. Boven de ingang van het bankgebouw was het monumentale raam met de

'Dubbele Mercurius', het embleem van de Eindhovense Handelsbank. Het medaillon van het raam bevindt zich thans in museum Kempenland te Eindhoven. Op de plaats van De

Bijenkorf stond in 1900 Het Posthuis. Erachter waren de stall en voor de paarden, de postkoetsen en de diligences.

36 De Korenmarkt in 1903 gezien vanaf de Rechtestraat. Deze straat werd later omgedoopt in de Jan van Hooffstraat, genoemd naar de bekende Eindhovenaar die in de napoleontische tijd in ons land minister van justitie was. Zijn standbeeld staat sinds 1992 op de Markt. Rechts achter met balkon was hotel, cafe en stalhouderij Stad Rotterdam van Aug. Meulemans. Later, toen het nog enkel als hotelcafe fungeerde, genoot

de zaak van Joost en Miep van de Goor bekendheid als een uitstekende biljartgelegenheid. Rechts vooraan was de ijzerwinkel van H. Spoorenberg en links de

zaak met luifel was de Bazar National van H. van Kempen van Lierde.

Uitg. P. E. v. P;ere-Bijstmeld, Eindhmn. No. 5328

Korenstraat. EnWHOVEN. 'I 0 e.,..t;; t, UI:/ Il!fc;

37 De Jan van Hooffstraat gezien vanaf de Markt. Links Stad Rotterdam met daarnaast de rijwiel- en onderdelenzaak van Bodar. Het hoekpand (links) was de ijzerwinkel van Raymakers en daarvoor vanaf 1893 van de familie H. Spoorenberg. Raymakers was tevens eigenaar van de metaalwarenfabriek aan de Emmasingel. Later was in de fabriek een bukskin(textiel)fabriek gevestigd die in 1891 door N.V Philips werd gekocht en het begin vormde van de bekende lampenfabriek. In maart 1 992 werd de zaak van de familie Spoorenberg gesloten en kwam er een einde aan drie eeuwen ijzerhandel op dit punt.

Rechts op de hoek van de Markt was het pand met de klokgevel van de Bazar National vervangen door een groat nieuw zakenpand in art-nouveaustijl. Vanaf de Markt had men, op het

punt waar deze fota is genomen, een prachtig uitzicht op het au de stadhuis aan de Rechtestraat dat in 1869 in gebruik was genomen. Tot 1930 is het als stadhuis blijven staan.

De trappen en het bordes werden in de j aren dertig afgebroken. Onder het stadhuis waren het politiebureau en de gevangenis.

Eindhoven - Markt, Stadhuis

Endoves volk, as ik er nie mir ben doe dan nie flauw vervul m'n lest verlange,

ik vroag oe enkelt mer, umde 'k oe ken,

dees plaat van mijn boven oew bed te hange.

38 Het neogotische stadhuis in al zijn glorie in 1910. Lodewijk van Woensel schreef j aren later een gedicht bij een tekening van het stadhuis als een ode aan het fraaie gebouw dat nooit had mogen worden afgebroken.

Ons Aauw Stadhuis, nou stao-g-et kaol en leeg

z'n lest beroep te doen op ons gewete

't Stan messchien wel tien man in de weeg

en daorum moet 't warren umgesmete.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek