Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 De Derner in de richting van de spoorlijn in 1935. De meeste woonhuizen hebben al voor winkels plaats moeten maken. Links het hoge pand van C & A. Daarnaast de zaak van Lambers- Van Driel Kleeding en dan drogisterij Apollo. Twee panden verder de handel in huishoudelijke artikelen en postzegels M. de Wit & Co., in de volksmond 'Ieudje de Wit', waar men oak devotionalia kon kopen. Het pand uiterst rechts was de zaak en het woonhuis van juwelier Smits. Aan de rechterzijde bevonden zich de smederij en latere rijwielhandel van Ligtvoet. Verder was er de bakkerij van Ver-

meulen te vinden, alsmede een tabakszaak van Rooijmans Muller en schoenhandel Wouters. Al deze panden werden tijdens het bombardement van 6 december 1942 weggevaagd.

40 De Derner uit dezelfde tijd, maar nu vanaf de spoarlijn richting centrum. Links cafe Vial waar men terecht kon voar 'Ienever en Brandewijn Anno 1821'. Rechts drogisterij ]. Goppel en daarvoar zat cafe De Bonte Os. Slechts enkele winkeliers voerden er hun nering. De Derner varmde met de Rechtestraat en het Stratumseind de toegangsweg van noard naar zuid en andersom.

41 Een inschattingsfout van de geallieerden was er de oorzaak van dat bij een bombardement, dat op

6 december 1942 de Philipsfabrieken in het centrum had moeten raken, deze deels gespaard bleven, maar er van de panden op de Derner weinig overeind bleef staan. Rechts zijn de lege reclameborden van C & A nag zichtbaar. Wonder boven wonder bleefhet torentje van Vroom & Dreesmann gespaard; allagen wei alle ramen emit. Tijdens het bombardement werd niet alleen de Derner getroffen, maar oak de Fellenoord over het spoor werd volledig weggevaagd. Met het

bombardement waren in totaal 136 dodelijke slachtoffers te betreuren. Daarnaast waren er heel wat gewonden.

42 De Derner was in 1953 een bruisende, belangrijke winkelstraat. Rechts op de hoek het pand van rneubelzaak Lodewijks. De zaak verhuisde later naar de rneubelboulevard op Ekkersrijt. Thans zijn er

een Etos-drogisterij en McDonalds. Links de nieuwbouw van C & A met daarnaast Ideaal Wonen gevolgd door tabakszaak Rooyrnans Muller. De winkeliers van de Derner waren er trots op dat zij de eerste winkelstraat in de stad waren die losse vitrines op de trottoirs lieten plaatsen. Het pand met puntgevel rechtsachter, voor

V & D, is het enige pand dat is blijven staan van de 'oude' Derner van vo or 1942 (zie oak foto 41).

43 De voorname Rechtestraat in 1903 gezien vanaf de Derner. Rechts op het kruispunt met de Vrijstraat staat apotheek P. Reynen. Het pand daarnaast was van Magazijn De Zan, het latere pand van Vroom & Dreesmann. Achter deze panden in de Vrijstraat lag bierbrouwerij De Haas. Links op de hoek van de Hoendermarkt stand een cafe dat de toepasselijke naam 'Het Vercken' had gekregen. Later heette het 'Sint Antoine' en daarna 'Limburgia.'. Op de achtergrond het mark ante neogotische stadhuis dat in 1869 gereed was gekomen.

Het was een schepping van stadsarchitect]. van Dij ck. Verderop de contour en van de Sint-Catharinakerk.

Rechtestraat t::EJ t:'-VL9l/ ~ ~_

Vitr. N. J. Boon, A.m.t. 34

44 De Rechtestraat iets verderop in 1904. Midden door de straat liepen de rails van de paardentram naar Geldrop. In het witte pand juist voor het stadhuis was expeditiebedrijf Van Gend & Laos gevestigd. Dit pand had een achteruitgang aan de Keizersgracht. Rechts vooraan

de ingang naar Brouwerij De Roode Leeuw. De panden staan er nag. Op de begane grond zijn thans winkels gevestigd. De ramen van de eerste verdieping zijn nag aanwezig. Duidelijk is nag te zien

( evenals op foto 43) dat de Rechtestraat een chique woonstraat was met monumentale panden.

45 De Rechtestraat in

1 92 3 gezien vanaf het Stratumseind. De gemeenteraad zau op 11 maart 1929 besluiten dat er een verbindingsweg moest komen tussen de Rechtestraat en de Keizersgracht. Deze straat zou men de Hooghuisstraat gaan noemen naar het witte pand Het Hooghuis. In 1937 volgde pas de aankoop van dit pand en dat ernaast. Weldra moesten ze toen wijken voor de definitieve doorbraak. In vergelijking met voorgaande foto's is te zien dat de Rechtestraat steeds meer veranderde in een winkelstraat. In het pand met het uithangbord 'Stroohoeden' vestigde zich

in latere jaren de bekende j uwelier Van Hout - Ververgaard.

Eindhoven - Rechtestraat

46 De Rechtestraat in 1939. Duidelijk is links, bij het pand met de overhangende balkans, te zien dat de doorbraak van de Hooghuisstraat is voltooid. Rechts vooraan was de rijwielstalling van P. Bouwens met daarnaast cafe-restaurant Het Paradijs van de familie Witteboer. Het derde pand rechts is de nieuwbouw van warenhuis de Hema. Links vooraan de textielzaak van Van HoutVervergaard en daarnaast de juwelierszaak.

47 Deze ansichtkaart uit 1939 toont de nieuwbouw van warenhuis de Hema. Dit gebouw, dat in de stijl van 'Bauhaus' was gebouwd, had op de begane grond een warenhuis.

Op de eerste verdieping was een koffie- annex tearoom voor de 'gewone' mensen. De grote stukken gebak met veel slagroom genoten, mede door de redelijke prijs, alom bekendheid. Typerend voor de etalages bij vele winkels in de stad was dat men am het middengedeelte heen kon lopeno Stalen rolluiken, zoals die heden ten dage moeten worden gebruikt am vandalisme tegen te gaan, waren toen nag uit

den boze. De ontwerper van het Hemapand was architect De Brouwer uit Amsterdam. Het warenhuis werd op 29 oktober 1937 geopend.

48 Komende vanafhet centrum was hotel en stalhouderij Hofvan Holland van los. van Waegeningh. Ongetwijfeld het fraaiste pand uit de Rechtestraat. Eeuwenlang was er op deze plaats een herberg, totdat er in het begin van de twintigste eeuw een meubelhandel in kwam.

In 1918 werd het gebouw door de gemeente aangekocht. Later ging het over in handen van kledingzaak Witteveen. De prachtige trapgevels zijn begin januari 1970 afgebroken. Achter het pand was de R.K. Openbare Leeszaal en Boekerij gevestigd. De Rechtestraat was ten tijde van deze opname nag geen winkelstraat en er waren

nauwelijks trottoirs. De eigenaars van de herenhuizen die wei trottoirs hadden, omheinden hun stoep met hekwerken of stenen palen met kettingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek